SEZNANJANJE IN IZOBRAŽEVANJA PREBIVALSTVA Z INFORMACIJAMI JAVNEGA ZNAČAJA

uradni list republike slovenijeUradni list orje ledino ozaveščanja javnosti z informacijami javnega značaja. Glavna dejavnost podjetja je založništvo Uradnega lista Republike Slovenije. Poleg tega izdajajo tudi razne knjige in publikacije, ki skrbijo za uspešen in kvaliteten prenos informacij javnega značaja na prebivalstvo in jih je mogoče pregledati v knjigarni.

Trenutna posebnost Uradnega lista so nova izobraževanja na področju javnih naročil, kar je novost na slovenskem tržišču. V procesu izobražvenja se kandidati srečajo s strokovnjaki s posameznih področij, ki iz prve roke predstavijo dobre prakse. Za zelo potrebne dodatne kvalifikacije, ki jih mora imeti vsak strokovnjak za javna naročila, dobite tudi potrdilo.

Poleg tega pa Uradni list skrbi tudi za nekatera ostala povezana spletna mesta. Že od leta 2007 upravljajo sPortalom za javna naročila, poleg tega pa razvijajo tudiRegister lokalnih predpisov. Uradni list torej ponuja širino pri razumevanju inforamcij povezanim z javnimi naročili. Založništvo in izdajanje kjnig je razširjeno s seminarsko-izobraževalno dejavnostjo.

strokovna izobraževanja o javnih naročilih

Prikaži več ... Prikaži manj ...

Izdelki

Pokaži vse >
Javna naročila
Javna naročila

Javna naročila predstavljajo zelo pomembno področje, ki zadeva številne subjekte v gospodarskem svetu....

Več
Stvarnopravni zakonik s komentarjem
Stvarnopravni zakonik s komentarjem

Stvarnopravni zakonik s komentarjem je eden izmed najpomembnejših aktov v sklopu stvarnega prava pri...

Več
Zakon o javnem naročanju
Zakon o javnem naročanju

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) pri nas ureja javna naročila. Tako kot drugod je zakonodaja velikokrat...

Več
E-komentarji
E-komentarji

E-komentarji zakonov so na spletu vse bolj iskani, saj uporabniku hitro in učinkovito ponudijo veliko...

Več
Uradni list
Uradni list

Uradni list je termin, ki ga velikokrat povezujemo z zakonodajnimi akti, predpisi vlade, vladnimi uredbami...

Več
UL info tok
UL info tok

Zakoni v Republiki Sloveniji so pestri, zakonodaja pa široka in hkrati tudi večkrat spremenjena. Posamezniki,...

Več
Davčno pravo
Davčno pravo

Davčno pravo je ena izmed številnih vej prava v Sloveniji in v svetu.  Je izjemno pomembna, saj...

Več
Publikacija
Publikacija

Publikacij je dan danes prav zares veliko. Ko govorimo o publikaciji imamo v mislih pravzaprav vsak...

Več
Zakon o gospodarskih družbah
Zakon o gospodarskih družbah

Zakon o gospodarskih družbah je zakon, ki ureja zelo široko področje civilnega prava – delovanje...

Več

Storitve

Pokaži vse >
Najem dvorane
Najem dvorane

Najem dvorane je dejanje, s katerim se dan danes precej pogosto soočajo podjetja in drugi subjekti...

Več
Javna naročila
Javna naročila

Javno naročilo pomeni pisno sklenjeno odplačno pogodbo, ki jo skleneta dva ali več gospodarska subjekta...

Več
Spletni seminar
Spletni seminar

Spletni seminar je v zadnjih dveh letih postal sredstvo spoznavanja novih tematik, sredstvo, s katerim...

Več
E javno naročanje
E javno naročanje

E javno naročanje je ključ do revolucionarne preobrazbe in most med podjetji javnih in zasebnih subjektov....

Več
Pokaži vse >
Kazenski zakonik
Kazenski zakonik

Kazenski zakonik določa konkretna pravila in zakonske določbe kazenskega prava. Posebni... Več >

Obligacijski zakonik
Obligacijski zakonik

Kaj je obligacijski zakonik, je vprašanje, ki si ga skoraj zagotovo postavimo vsaj enkrat... Več >

Komentar gradbenega zakona
Komentar gradbenega zakona

Komentar gradbenega zakona je še kako dobrodošel dodatek novemu zakonu, ki je bil sprejet... Več >

Zakon o javnem naročanju
Zakon o javnem naročanju

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) je temeljni zakon, ki ureja javna naročila v Republiki... Več >

GDPR
GDPR

GDPR je kratica, ki pomeni General Data Protection Regulation, povezujemo pa jo s pojmom GDPR... Več >

Javna naročila
Javna naročila

Javna naročila… področje, ki v širši javnosti velikokrat ostane prezrto, kljub temu... Več >

Uradni list Republike Slovenije
Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije, ki ga poznamo tudi pod kratico ULRS je uradno glasilo Republike... Več >

Predpisi
Predpisi

Predpisi in druga veljavna zakonodaja velikokrat izgledajo zapleteno in nejasno. K temu veliko... Več >

Zakonodaja
Zakonodaja

Zakonodaja je temelj s pomočjo katerega delujejo države kot posameznice, pa tudi širše... Več >

Nestanovitnost zakonov in drugih aktualnih predpisov
Nestanovitnost zakonov in drugih aktualnih predpisov

Zakoni so po definiciji pravni akti z drugo najvišjo veljavo – so takoj za Ustavo Republike... Več >

EOK
EOK

EOK (ali daljše Evropsko ogrodje kvalifikacij) je osem stopenjski okvir, ki ga je pripravila... Več >

Gradbeno pravo
Gradbeno pravo

Gradbeno pravo, gradnja objekta, investicije,…V času začetka epidemije in krize, ki je... Več >

ZDavP-2
ZDavP-2

ZDavP-2 oz. Zakon o davčnem postopku je eden izmed temeljnih zakonov, ki v Republiki Sloveniji... Več >

Zakon o izvršbi in zavarovanju
Zakon o izvršbi in zavarovanju

Zakon o izvršbi in zavarovanju je tisti zakon, ki ureja pravni postopek izvršbe. Izvršba... Več >

Javna naročila
Javna naročila

Javna naročila so v Republiki Sloveniji relativno pogosta in predstavljajo velik del BDP.... Več >

Izobraževanje
Izobraževanje

Kratica FIDIC pogodbe izhaja iz izraza Federation Internationale des Ingenieurs – Conseils,... Več >

6. Dnevi gradbenega prava
6. Dnevi gradbenega prava

Z letom 2018 je v gradbeni zakonodaji pričel veljati nov krovni zakon – Gradbeni zakon.... Več >

Šport in pravo
Šport in pravo

V zadnjih letih šport pridobiva na popularnosti – tako v rekreacijski kot tudi v tekmovalni... Več >

Pravne knjige
Pravne knjige

V knjigarni Uradnega lista Republike Slovenije d.o.o. smo zelo ponosni na pestro zbirko pravnih... Več >

Gradbena zakonodaja
Gradbena zakonodaja

Gradbeni predpisi so se v preteklem letu z novim Gradbenim zakonom dodobra spremenili. Ker... Več >

Kongres javnega naročanja
Kongres javnega naročanja

Javna naročila predstavljajo velik del bruto domačega proizvoda celotne Evropske Unije,... Več >

Spletna knjigarna
Spletna knjigarna

Knjige predstavljajo pravo zakladnico znanja, ki nam lahko zelo pomaga tako pri razvoju naše... Več >

Najem dvorane
Najem dvorane

Dandanes se velikokrat pojavi potreba po prireditvi seminarja ali konference, pa zato enostavne... Več >

Pokaži vse >
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o delovnih razmerjih

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) je ključni pravni dokument v Sloveniji, ki ureja področje... Več >

Zakon o finančnem poslovanju podjetij
Zakon o finančnem poslovanju podjetij

Zakon o finančnem poslovanju podjetij, postopkih insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)... Več >

Kazensko pravo posebni del
Kazensko pravo posebni del

Kazensko pravo posebni del zajema pravno materijo Kazenskega zakonika od štirinajstega poglavja... Več >

E-javno naročanje
E-javno naročanje

E-javno naročanje je postopek javnega naročanja, ki poteka elektronsko. E-javno naročanje... Več >

Kazensko pravo posebni del
Kazensko pravo posebni del

Kazensko pravo posebni del se nanaša na tisti del zakonika, ki konkretizira kazniva dejanja... Več >

Postopek javnega naročanja
Postopek javnega naročanja

Postopek javnega naročanja vključuje več korakov, ki zagotavljajo transparentnost in konkurenčnost... Več >

Gradbeni zakon GZ-1
Gradbeni zakon GZ-1

Gradbeni zakon GZ-1 je začel veljati 31. decembra 2021 in se uporablja od 1. junija 2022.... Več >

Portal javnih naročil
Portal javnih naročil

Portal javnih naročil je dan danes že dobro poznan vsakomur, ki se pogosteje srečuje z... Več >

Javna naročila
Javna naročila

Javna naročila so tako v Sloveniji kot tudi v svetu precej razširjena, zakonodaja na tem... Več >

storitev UL info tok
storitev UL info tok

Storitev UL info tok, ki smo jo pripravili v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o.... Več >

ZNKP
ZNKP

Koncesijo je kot pravni pojem relativno težko definirati. Še najbliže definiciji smo, če... Več >

Dodatne kvalifikacije
Dodatne kvalifikacije

V Republiki Sloveniji poznamo štiri različne poklicne kvalifikacije, ki so bile določene... Več >

Odpoved pogodbe o zaposlitvi
Odpoved pogodbe o zaposlitvi

Ko dolgo delamo pod okriljem enega delodajalca, se navadno navadimo na ”udobje” ki ga... Več >

Kazenski zakonik
Kazenski zakonik

Kazensko pravo je specifično, vendar zelo pomembno pravno področje, ki ima dve funkciji.... Več >

Pošlji povpraševanje