Zakon o graditvi objektov (ZGD-1) in ostala gradbena zakonodaja natančno opredeljuje področje gradbeništva


Zakon o graditvi objektov je precej specifičen in natančen, posameznik pa ga mora za to, ne le poznati, pač pa tudi razumeti. V ta namen v Uradnem listu RS, d.o.o. izvajamo programe, kjer kandidate usposabljamo za strokovno, suvereno in samostojno izvajanje gradbenih projektov po pogodbah FIDIC, upoštevajoč vse posebnosti, ki jih FIDIC pozna glede na Zakon o graditvi objektov in ostalo relevantno gradbeno pravo.


gradbena zakonodajaPredavanja in vaje za boljše razumevanje Zakona o graditvi objektov


V sklopu predavanj in vaj, ki jih organiziramo, bomo kandidate podrobno seznanili z vsebino Zakona o graditvi objektov, Zakona o gradnji nezahtevnih objektov in z drugo gradbeno zakonodajo. Strokovnjaki, ki predavanja vodijo, se posameznikom približajo in jim znanje o graditvi objektov predajo na praktičen in razumljiv način, kandidati pa jo tako enostavno in hitro osvojijo. Za pozitivno opravljen izpit, ki je pogoj za prejem naziva ”strokovnjak za uporabo pogodb FIDIC” bo kandidat moral natančno poznati in tudi razumeti Zakon o graditvi objektov, FIDIC pogodbe ter ostalo literaturo s področja gradbeništva.


Predavanja so razumljiva in strokovna, posameznik pa bo znanje hitro osvojil


graditev objektovNa predavanje oz. izobraževanje za pridobitev poklicne kvalifikacije se lahko prijavi vsak posameznik, ki je dokončal najmanj višjo strokovno izobrazbo, smer gradbeništvo, strojništvo, elektrotehniko, ekonomijo ali pravo ter ima najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju gradbeništva, ekonomije, strojništva, elektrotehnika ali prava. Na strokovnih predavanjih bodo natančno razložena gradbena zakonodaja in pogodbe FIDIC, posamezniku pa bodo nudile vpogled v samo gradnjo in regulativo, ki je z njo povezana.
V primeru dodatnih vprašanj smo vam dosegljivi po telefonu in po e-pošti, kjer vam bomo na vprašanja z veseljem odgovorili in vam tako pomagali do pravilne odločitve pri izbiri izobraževalnega programa.

VEČ O JAVNEM NAROČANJU