Kaj pomeni kratica EOK in kako je le-to povezano s SOK?


EOK (ali daljše Evropsko ogrodje kvalifikacij) je osem stopenjski okvir, ki ga je pripravila Evropska Unija za lažje razumevanje in primerjavo nacionalnih kvalifikacij. Ena izmed največjih prednosti EOK je velika podpora čezmejni mobilnosti učencev in delavcev, poleg tega pa Evropsko ogrodje kvalifikacij spodbuja vseživljenjsko učenje in poklicni razvoj v Evropi. Namen EOK je bilo vzpostaviti boljšo preglednost, primerljivost, pa tudi prenosljivost potrdil o dodatni kvalifikacij ljudi ter omogočiti primerjavo kvalifikacij iz različnih držav in ustanov.


V EOK so vključene vse vrste in ravni kvalifikacij, ki jih lahko oseba pridobi na področju Evropske unije. EOK je bil sicer vzpostavljen že leta 2008, vendar je bil leta 2017 prenovljen in tako ustreza najnovejšim izobraževalnim standardom Evropske Unije. 


V EOK seveda sodelujejo vse države članice Evropske Unije. Poleg njih pa se je omenjenemu sistemu priključilo še 11 drugih držav, in sicer Islandija, Lichtenstein in Norveška (države Evropskega gospodarskega prostora), Albanija, Severna Makedonija, Črna gora, Srbija in Turčija (država kandidatka), Bosna in Hercegovina, Kosovo (potencialna kandidatka) in Švica.


Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) velja na prostoru Republike Slovenije


V Sloveniji poznamo SOK (ali Slovensko ogrodje kvalifikacij), v skladu s katerim izvajamo različna izobraževanja tudi v podjetju Uradni list republike Slovenije d.o.o. Seveda je SOK povezan z EOK, potrdila o dodatni kvalifikaciji izdana v Sloveniji pa so tako prepoznana in upoštevana v celotnem prostoru, kjer EOK velja.


Potrdilo o dodatni kvalifikaciji s področja varstva osebnih podatkov

Ker se v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. zavedamo, da je varstvo osebnih podatkov zelo pomembno področje, smo se odločili, da ponudimo možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije posameznicam in posameznikom, ki so z omenjenim področjem v stiku ali bodo z njim v stik stopili. Izobraževanje in pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije v sklopu EOK se še posebej priporoča vsakemu posamezniku, ki si želi postati pooblaščenec ali pooblaščenka za varstvo osebnih podatkov, o katerem bomo govorili spodaj.


Z GDPR se je legislativa o varovanju osebnih podatkov spremenila


EOKŠtrene je na področju varstva osebnih podatkov pomešala do sedaj že vsem dobro poznana uredba GDPR, ki je tako na področje Slovenije kot tudi na področje Evropske unije vnesla številne spremembe. Njen cilj je bil poenotiti pravo na celotnem področju EU. Uredba s številnimi načeli ščiti tistega, čigar osebni podatki se obdelujejo, obdelovalcem osebnih podatkov pa nalaga marsikatero dolžnost. Osebni podatki morajo biti zbrani, obdelani in uporabljeni zakonito. To pomeni, da se lahko zbirajo, obdelujejo in uporabljajo le na podlagi ene izmed predvidenih pravnih podlag. Poleg tega morajo biti osebni podatki zbrani pošteno in na pregleden način. Zbrani so lahko le v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo. Podatke lahko upravljavec podatkov zbira zgolj za določene, izrecne in zakonite namene, kar pomeni, da se zbrani osebni podatki ne smejo obdelovati za namene za katere niso bili pridobljeni (najpogosteje za namene trženja) ali obdelovati na način, ki ni združljiv z nameni za katere so bili zbrani.


Kdo je pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov in kakšna je njegova vloga?


Ena izmed največjih sprememb je uvedba pooblaščene osebe (DPO) za varstvo osebnih podatkov v organizacijah, ki z osebnimi podatki posameznikov upravljajo. Organizacije morajo imenovati pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (angl. data protection officer) glede na tri osnovne okoliščine:

  • pravna narava organizacije (javni/zasebni sektor);
  • narava osebnih podatkov (občutljivi oziroma po novem posebni, »navadni« osebni podatki);
  • načini in nameni obdelave osebnih podatkov in s tem povezano tveganje za zasebnost posameznikov.


Glavna naloga pooblaščene osebe za varovanje osebnih podatkov bo zagotavljanje skladnosti s predpisi. Bo pa DPO deloval relativno samostojno, saj ne bo smel prejemati nobenih navodil od vodstva subjekta v katerem deluje, prav tako pa ne bo smel biti razrešen ali kaznovan zaradi opravljanja svojih nalog. V organizaciji mu bo moralo biti omogočeno neposredno poročanje vodstvu. DPO bo poleg tega komuniciral tudi s posamezniki, katerih osebni podatki se obdelujejo pri organizaciji in odgovarjal na njihova vprašanja oz. zahteve.


Izobraževanje bo sestavljeno iz predavanj in vaj, ki jim sledi izpit


V Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. bomo izvedli predavanja in vaje, na katerih bomo razjasnili vsa vprašanja, ki se zaradi nove uredbe GDPR še pojavljajo pri nas. Seveda bomo obdelali tudi druge vidike varstva osebnih podatkov, posebno pozornost pa bomo namenili tudi DPO-jem. Po končanih predavanjih in vajah bodo kandidati pristopili k izpitu. Ta bo razdeljen v dva dela – pisni in ustni del. Po opravljenem izobraževalnem programu in izpitu pred strokovno komisijo bodo kandidati, ki bodo izpit uspešno opravili, pridobili Potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije „strokovnjak/strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov“, ki velja v sklopu EOK.


Posamezniki, ki se bodo pridružili seminarjem in pridobili zgoraj omenjeno potrdilo, bodo pridobili znanja in kompetence, ki jih bo potrebovala kvalitetna pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov. Ker je na trgu dela vedno večje povpraševanje po strokovnjakih s področja varstva osebnih podatkov je takšna dodatna kvalifikacija lahko tudi ključna prednosti pri razvoju vaše kariere.