Pošlji povpraševanje

Varstvo osebnih podatkov na delovnem mestu po novi uredbi GDPR

Varstvo osebnih podatkov je že sedaj dokaj zapleteno področje, z uvedbo Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, ki bo pričela veljati maja 2018 pa se bodo procesi in varnostni ukrepi na področju varstva osebnih podatkov še zaostrili. Ker je poznavanje tematike varstva osebnih podatkov za posameznike, ki se ukvarjajo z obdelavo osebnih podatkov in za druge kadre, ki nenehno operirajo z osebnimi podatki izjemno pomembno, smo se pri Uradnem listu Republike Slovenije, d.o.o. odločili, da za vas pripravimo izobraževanje na temo varstva osebnih podatkov. Izobraževanje bo sestavljeno iz seminarjev o varstvu osebnih podatkov, vaj, na koncu pa bosta sledila še pisni in ustni izpit. Po uspešno opravljenem izpitu bo posameznik pridobil dodatno poklicno kvalifikacijo s področja varstva osebnih podatkov, ki jo bo lahko unovčil pri svojem delu.

varstvo osebnih podatkov uredba

Novosti, ki jih uredba GDPR prinaša

Nova uredba o varstvu osebnih podatkov prinaša nemalo sprememb. Ena izmed največjih je obveznost številnih upravljavcev zbirk osebnih podatkov, da imenujejo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na delovnem mestu. Organizacija bo morala imenovati pooblaščeno osebo glede na tri osnovne okoliščine:

  • glede na pravno naravo organizacij,
  • glede na naravo osebnih podatkov,
  • glede na načine in namene obdelave osebnih podatkov in s tem povezanega tveganja za zasebnost posameznikov.

Izobraževanja o novostih na področju varstva osebnih podatkov

Strokovnjaki, ki bodo predavanja in vaje izvedli, bodo spregovorili o pomembnosti varstva osebnih podatkov na delovnem mestu ter vse udeležence seznanili s podrobnostmi nove uredbe o varstvu osebnih podatkov ter tako vse kandidate ustrezno pripravili na izpit, ki sledi predavanjem. Po uspešno opravljenem izpitu bo posameznik pridobil dodatno poklicno kvalifikacijo s področja varstva osebnih podatkov, s katero bo lahko dokazal poglobljeno znanje s tega področja. Več na:https://www.uradni-list.si/

Varstvo osebnih podatkov na delovnem mestu