Pošlji povpraševanje

Dopolnjena in prenovljena izdaja Družinskega zakonika

Družina navadno predstavlja zavetje, varnost in dom. Vendar lahko tudi v družini prihaja do konfliktov, ki se lahko končajo tudi tako, da jih na koncu rešujemo na sodišču. Do sporov nemalokrat prihaja zaradi razvez zakonske zveze, ki ji sledijo druga vprašanja. Med temi so zelo pogosta vprašanja o tem, kako razdeliti skupno premoženje. Še bolj se lahko zaplete v primeru skupnih otrok, ko se partnerja ne moreta dogovoriti o tem, kdo bo skrbel za otroka in kako bodo potekali stiki drugega starša z otrokom. Seveda pa do sporov prihaja tudi zaradi preživnin. Pomembno je izpostaviti tudi, da so na področju družinskega prava nemalokrat ogrožene pravice tiste najbolj ranljive in najbolj občutljive skupine – otrok. Družinski zakonik je ob svojem sprejemu za zaščito pravic najšibkejših dobro poskrbel. Od njegovega sprejema je poteklo že nekaj let, sedaj pa je izšla že druga, spremenjena izdaja, ki je dopolnjena in tako opredeljuje tudi nekatere dileme, ki so od sprejema zakonika nastale. Družinski zakonik vsebuje tudi uvodna pojasnila. Nova izdaja je spremembe, ki jih prinaša Družinski zakonik, osvetlila še v luči novega Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1).

Družinski zakonik

Dopolnjena izdaja knjige Družinski zakonik z uvodnimi pojasnili jasno prikaže razmerje med pristojnostmi med okrožnim in okrajnim sodiščem, med pravdnim in nepravdnim postopkom, oriše pa tudi postopek odločanja o vprašanjih glede otrok in partnerjev v postopku ugotavljanja neobstoja zakonske zveze. Nadalje nova izdaja Družinskega zakonika jasno prikaže in tudi razjasni problematiko odločanja o sporazumni razvezi zakonske zveze zakoncev brez otrok, dileme predhodnega svetovanja, nov postopek za delitev skupnega premoženja zakoncev, neopredeljenost evidence s podatki o vnaprej izraženi volji staršev, pomanjkljivosti v postopku za povračilo založenih izdatkov preživljanja, opredeli pa tudi nova pravila za izražanje otrokovega mnenja.

Komentar družinskega zakonika pomaga pri razumevanju norm zakona

Kljub temu pa se v praksi včasih znajdemo v situaciji, ko določbe zakonikov potrebujejo tudi dodatno razlago. Nič drugače ni na področju družinskega prava. Zato vam v založbi Uradnega lista Republike Slovenije d.o.o. ponujamo tudi Komentar družinskega zakonika. Potreba po tovrstnem komentarju je v praksi že dolgo obstajala. Avtorji komentarja izhajajo iz vrst posameznikov, ki se z družinskim pravom ukvarjajo v praksi in tako dobro poznajo skrita vprašanja in dileme, ki na tem področju nastajajo. Pri izboru avtorjev v tej široki sestavi je bila v ospredju želja, da bi bile določbe osvetljene z več vidikov in da bi komentar ob začetku uporabe novega Družinskega zakonika olajšal delo čim širšemu krogu družinskih pravnikov.