Pošlji povpraševanje

Kako lahko kazenski zakonik vpliva na usodo posameznika?

Kazensko pravo velja za izjemno zapleteno področje, norme kazenskega zakonika pa so velikokrat nejasne, dvoumne ali celo dvomljive. Zavedati se je potrebno, da norme kazenskega zakonika posegajo globo v človekovo osebnost in lahko kratijo nekatere zelo pomembne pravice posameznika, nemalokrat tudi svobodo. Zato je potrebno razmišljati o razsežnosti posledic, ki jih posamezna zakonska norma prinaša in jih tudi primerno uporabiti.

Kazenski zakonik se je v zadnjih letih soočal z določeno problematiko, saj v Republiki Sloveniji nismo poznali komentarja kazenskega zakonika, ki bi pripomogel k razlagi kazenskopravnih norm in tako pomagal pri njihovi uporabi.

To se bo spremenilo z izidom Velikega komentarja Kazenskega zakonika KZ-1. V založbi Uradni list Republike Slovenije smo skupaj s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani izdali 1. knjigo Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1), urednikov dr. Katje Filipčič, dr. Damjana Korošca in Stojana Zdolška s skupaj 47 avtorji. Knjiga obsega komentar posebnega dela KZ-1, ki vključuje 291 členov, na skupaj več kot 3000 straneh.

Tako smo dobili prvi komentar Kazenskega zakonika, s poglobljeno, sistemsko analizo vseh kazenskopravnih vidikov kataloga inkriminacij, pri katerem sodeluje ekipa strokovnjakov z vseh področij prava, zastopani so raziskovalci s Pravne fakultete v Ljubljani in vrste drugih institucij (tudi denimo Pravne fakultete Univerze v Mariboru, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani). Ko govorimo o komentarju Kazenskega zakonika, govorimo dejansko o obsežnem, poglobljenem in aktualnem delu, ki je namenjeno vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s kazenskim pravom: odvetnikom, tožilcem, sodnikom, tudi gospodarstvenikom in obramboslovcem, različnim inšpektorjem, študentom in drugim strokovnjakom.

Komu je komentar Kazenskega zakonika pravzaprav namenjen?

Veliki komentar KZ-1 je namenjen tistim, ki se zelo poglobljeno zanimajo za kazensko materialno pravo na ravni znanosti ali pa pravo sodstva in se v okviru svojega dela spopadajo s konkretnimi kazenskimi zadevami, kjer naletijo na problem, ki mu teoretsko niso kos, čeprav načeloma že imajo ustrezna predznanja. Komentar kazenskega zakonika služi kot pomoč s čim bolj poglobljeno in hkrati tudi dosledno široko sliko delikta, s katerim se spopadajo. Gotovo pa komentar ni namenjen obdolžencem ali potencialnim storilcem. Nikakor pa pri vsem tem ne smemo pozabiti na študente, ki jim bo komentar v veliko pomoč pri razumevanju kazensko pravnih določb, snov pa bo tako poglobljena in utrjena, predvsem pa dobro razumljena.

Komentar Kazenskega zakonika bo rešil tudi težavi nenatančno definiranih norm

Kazensko pravo se velikokrat sooča tudi z dejstvom, da so pojmi v kaznskopravnih normah nenatančno definirani ter si jih tako res težko razlagamo. Na težavo naletimo na primer pri silobranu. Silobran po definiciji je tista obramba, ki je nujno potrebna, da od sebe ali od koga drugega odvrnemo istočasno protipravno nevarnost. Vidimo torej, da so predpostavke ki morajo biti za silobran izpolnjene sočasnost in nevarnost. Do velikega vprašanja pride kaj storiti v primeru, da obramba ne sledi neposredno napadu ali pa v primeru, ko sila, ki smo jo pri obrambi uporabili, ni sorazmerna sili, ki nas je napadala. Vse to je pri dejanjih kazenskega prava potrebno upoštevati.

V nekaterih primerih kazenskega prava je tudi sodna praksa precej nedosledna

Problem, ki se v kazenskem pravu velikokrat pojavlja je tudi nasprotujoča si sodna praksa. Različne sodbe velikokrat odkazujejo na drugačno uporabo kazensko pravnih norm, posledično pa se vsi, ki se s kazenskim pravom in KZ-1 ukvarjajo, velikokrat znajdejo v neprijetni zagati, kako si določeno pravno dikcijo razlagati.

S pomočjo Komentarja kazenskega zakonika se bomo lahko izognili vsem naštetim težavam ter bomo tako dosegli, da bodo tudi kazenski postopki bolj prijazni posamezniku, bolj konsistentni ter predvsem pravični.