Pošlji povpraševanje

Kaj se bo spremenilo s prenehanjem Zakona o graditvi objektov?

Zakon o graditvi objektov se poslavlja, nadomešča pa ga Novi gradbeni zakon (GZ), ki bo dodobra prevetril gradbeno zakonodajo in posledično tudi samo graditev objektov. Gradbeni zakon spreminja nekatere definicije, ki jih je prej poznal Zakon o graditvi objektov, prav tako pa spreminja nekatere institute in postopke, ki so bili določeni z Zakonom o graditvi objektov. Zakon na novo uvaja prijavo začetka gradnje in pogoje, ki morajo biti izpolnjeni. Možnost začetka gradnje na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja ni več predvidena, prav tako ni več mogoče graditi zgolj na podlagi delne projektne dokumentacije za izvedbo. Izvajanje gradnje brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja je prekršek tako investitorja kot izvajalca.

Pridobitev poklicne kvalifikacije po prenehanju Zakona o graditvi objektov

Ker se v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. zavedamo pomembnosti poznavanja sprememb, ki so se zgodile s prenehanjem veljavnosti Zakona o graditvi objektov ter uveljavitvijo Gradbenega zakona, smo se odločili izvesti predavanja in delavnice, ki bodo posameznike popeljala do dodatne poklicne kvalifikacije ”strokovnjak/strokovnjakinja za uporabo pogodb FIDIC”. S tem želimo med udeležence, ki sodelujejo pri največjih infrastrukturnih projektih v Republiki Sloveniji, sofinanciranih s sredstvi Evropske unije, razširiti kakovostno znanje o pogodbah FIDIC in zmanjšati število zahtevkov po vračilu neupravičeno porabljenih sredstvih Evropske unije.

Predavanja in vaje bodo izvedli poznavalci pogodb FIDIC ter tako udeležencem kakovostno predali svoje znanje, pri tem pa bodo pazili, da bo znanje predano na razumljiv način, udeleženci pa ga bodo tako hitro usvojili. Celotno strokovno usposabljanje je zasnovano na razumljiv način in kar je v veliko ozirih najpomembneje, predavanja in vaje vključujejo tudi primere iz prakse s pomočjo katerih je omogočena plastična predstava o tem, kako je potrebno določene določbe, ki se s prenehanjem veljavnosti Zakona o graditvi projektov spreminjajo, uporabiti. Med predavanji se bomo posvetili tematikam, ki vključujejo samo gradnjo različnih objektov, podrobno pa bomo razložili tudi norme in institute gradbene zakonodaje nasploh. Omenili bomo tudi, kje se pravila o gradnji objektov nahajajo, poleg tega pa bomo spoznali tudi, da sam zakon o gradnji nezahtevnih objektov ne obstaja, pač pa so določbe urejene v nekaterih uredbah Evropske Unije.

Zakon o graditvi objektov

Kaj vse morajo udeleženci za pridobitev poklicne kvalifikacije opraviti?

Za pridobitev poklicne kvalifikacije se morajo udeleženci udeležiti predavanj in vaj v vsaj 75% obsegu. Po zaključku predavanj in vaj sledi še izpit, ki ga morajo kandidati uspešno opraviti. Po uspešno opravljenem izpitu kandidati prejmejo certifikat o pridobitvi dodatne kvalifikacije strokovnjak/strokovnjakinja za uporabo pogodb FIDIC, ki ga izda izvajalec dodatne kvalifikacije v skladu s Pravilnikom o določitvi obrazca potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije, izdanem pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Predavanja in vaje bodo potekala v naslednjih terminih:

  • 3. 2019, 8.00-18.00,
  • 3. 2019, 8.00-18.00,
  • 3. 2019, 8.00-18.00 in
  • 3. 2019, 8.00-18.00 ,

v dvorani Uradnega lista Republike Slovenije, na Dunajski cesti 167 v Ljubljani.

S pomočjo pridobitve omenjene kvalifikacije bo posamezniku omogočen hitrejši in bolj usmerjen razvoj njegove kariere, saj bo poznavanje institutov gradbene zakonodaje veliko boljše in natančnejše, posledično pa bo med graditvijo objektov prihajalo do manj nevšečnosti kot sicer. Seveda bo pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije ugodno vplivala tudi na osebnostni razvoj posameznika.

Več o Zakonu o graditvi objektov in o novem zakonu si lahko preberete na spletu

V primeru dodatnih vprašanj o Zakonu o graditvi objektov ali o pridobitvi dodatne poklicne kvalifikacije, smo vam na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo hitro in natančno odgovorili na vsa zastavljena vprašanja, poleg tega pa vam bomo pomagali tudi pri odločitvi o tem ali je pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije s področja gradbene zakonodaje pravšnja za vaš profil.  

NE SPREGLEJTE NAŠIH IZOBRAŽEVANJ