Pošlji povpraševanje

Storitev UL info tok in Glasilo Uradnega lista – enostavno do pregleda nad zakonodajo RS

Storitev UL info tok in Glasilo Uradnega lista sta odgovora na vprašanje, kako na enostaven in učinkovit način slediti slovenski zakonodaji in vsem njenim spremembam. Dejstvo je, da se zakoni skozi čas spreminjajo. To je popolnoma naravno, saj morajo zakoni, odloki, vladne uredbe in drugi predpisi slediti praktičnemu dogajanju na različnih področjih.

Opisano je tudi razlog, zakaj je zakonodaja na nekaterih pravnih področjih veliko bolj spremenljiva kot na drugih. Enega izmed najmanj spremenljivih področji zagotovo predstavlja kazensko pravo, kjer so predpisi relativno natančno določeni, posledično pa se zakonske norme ne spreminjajo zelo pogosto.

Precej drugače je na bolj dinamičnih področjih, kjer se vsak dan znova spreminjajo poslovne prakse in delovanje subjektov na trgu, ki jim mora zakonodaja seveda slediti. Posamezniki, ki delujejo na različnih področjih, morajo biti o spremembi zakonov in drugih predpisov obveščeni. Samo tako bodo lahko namreč svoje delo opravljali kvalitetno in v skladu s pravom Republike Slovenije.

Storitev UL info tok

Storitev UL info tok ponuja možnost sledenja spremembam pravnih predpisov pri nas

Slednje spremembam zakonov in drugih pravnih aktov pa je velikokrat vse prej kot enostavno. Predpisov je namreč zares veliko in brez pravega sistema ter orodij, ki bi nam pri tem pomagala, bomo težko ohranili pregled nad dogajanjem v slovenski zakonodaji. In prav zato bo storitev UL info tok v veliko pomoč posameznikom, katerih pravno področje je podvrženo številnim spremembam.


V sklopu storitve UL info tok boste obveščeni tudi o izidu Glasila Uradnega lista, ki je razdeljen v tri dele

Glasilo Uradnega lista je razdeljeno v tri različne kategorije.

  • Uredbeni del je del, ki ga bomo našli v prav vsaki izdaji Uradnega lista Slovenije. V njem najdemo ustavo, zakone in druge akte državnega zbora, akte državnega sveta, akte predsednika republike, uredbe vlade in akte ministrov, splošne akte, izdane za izvrševanje javnih pooblastil, odločbe in sklepe ustavnega sodišča ter predpise in druge akte lokalnih skupnosti, če tako določajo njihovi statuti.
  • Mednarodne pogodbe so del Glasila Uradnega lista, ki izhajajo nekajkrat letno. Objavljene so v ločenem delu z lastnim tekočim številčenjem izdaje aktov in strani.
    Nasplošno so mednarodne pogodbe tiste pogodbe, ki Republiko Slovenijo zavezujejo na področju mednarodnega prava. Slovenija je podpisnica številnih mednarodnih pogodb, ki jo zavezujejo pri njenem delovanju. Nujno pa je, da so vse pogodbe, ki so bile sklenjene, skladne z zakoni naše države. V Sloveniji lahko mednarodne pogodbe razdelimo v dve podskupini. Prva skupina zavzema pogodbe, ki jih z zakonom ratificira Državni zbor, druga skupina pa tiste, ki jih ratificira Vlada z uredbo.        
  • Razglasni del je del, ki ga bomo v Glasilu Uradnega lista našli praviloma vsak petek. V njem so strani posebej tekoče oštevilčene. Razglasni del zmeraj izhaja v elektronski obliki. V njem bomo našli objavljene javne razpise, javne natečaje, vpise v registre, nekatere preklice in druge objave, ki se morajo po zakonu ali drugem predpisu objaviti uradno.


Storitev UL info tok se ponaša tudi z iskalnikom EuroVoc

Da je brskanje po zakonodaji še enostavnejše, smo v storitev UL info tok implementirali še večjezični multidisciplinarni tezaver, imenovan EuroVoc, s pomočjo katerega bo pregled nad zakoni še enostavnejši. Ključne besede, ki jih vsebuje ta brskalnik, so razvrščene v 21 področij in 127 podpodročij. Vse besede, ki jih najdemo v področjih in podpodročjih se uporabljajo za opis vsebine dokumentov na spletišču EUR-Lex.


S storitvijo UL info tok do enostavnega pregleda nad javnimi naročili

Storitev UL info tok pa nam ne ponuja zgolj možnosti spremljanja zakonodaje Republike Slovenije, pač pa smo v sklopu storitve UL info tok poskrbeli tudi za možnost spremljanja javnih naročil ter novost e-komentarji aktualnih zakonov.

Javna naročila so področje, ki je za Republiko Slovenijo, pa tudi za Evropsko unijo kot tako, izjemno pomembno. Področje javnih naročil je tudi eno izmed najbolj dinamičnih pri nas. Vsak naročnik mora javno naročilo objaviti na Portalu javnih naročil, šele nato ga lahko objavi v drugih medijih sporočanja.

V Uradnem listu Slovenije za vas spremljamo slovenska naročila malih vrednosti (NMV) in javna naročila, objavljena na portalu E-naročanje, NMV Hrvaške in Slovaške ter mednarodna javna naročila, objavljena na TED portalu in vas o želenih objavah obveščamo vse dni v tednu.


Storitev UL info tok prinaša tudi komentarje zakonov v digitalni obliki

Vsekakor pa so eden izmed naših najbolj prepoznavnih produktov tudi komentarji zakonov. Zato smo se v Uradnem listu RS d.o.o. odločili, da pripravimo e-komentarje, ki smo jih skupaj s storitvijo UL info tok objavili v digitalni različici. Avtorji e-komentarjev so priznani strokovnjaki, njihova analiza zakonodaje pa pomembno vpliva na pravno prakso, ki nastaja in se razvija.