Pošlji povpraševanje

Kdo so zavezanci za javno naročanje in kakšne so njihove obveznosti?

Javno naročanje predstavlja skupek dejanj, ki jih naročniki opravljajo s ciljem gospodarne nabave blaga, storitev ali gradbenih del. K javnemu naročanju so zavezani tako posredni kot tudi neposredni uporabniki državnega in lokalnih proračunov. Na drugi strani pa je ponudnik lahko vsaka pravna pa tudi fizična oseba, ki se ukvarja z dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila.

S pomočjo javnega naročanja se danes porabi približno polovica državnega proračuna. Poleg tega pa ocene kažejo na to, da se v postopkih javnega naročanja v državah Evropske unije porabi okrog 12 odstotkov bruto družbenega produkta. Tudi Republika Slovenija v tem pogledu ni izjema, saj lahko tako država preko porabe državnega proračuna pomembno vpliva tudi na gospodarstvo.

Javna naročila je potrebno objaviti na portalu za javno naročanje

Vsako javno naročilo mora biti objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije, poleg tega pa je lahko objavljeno tudi v drugih glasilih vendar ne prej kot v Uradnem listu, kjer se ponudniki seznanijo z glavnimi podatki o posameznih javnih naročilih. Objave so v Uradnem listu razdeljene glede na predmet javnega naročila: blago, storitve ali gradbena dela, ter glede na vrste postopka.

Oddaja javnih naročil

Možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije s področja javnega naročanja

Vidimo lahko torej, da je javno naročanje izjemno široko področje, ki ga mora posameznik, ki v javnem naročanju sodeluje, dobro poznati. S tem namenom smo se v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. odločili, da pripravimo izobraževanje, ki bo vodilo v pridobitev poklicne kvalifikacij s področja oddaje javnih naročil. Pobude za izvedbo programa izobraževanj o oddaji javnih naročil smo prejeli neposredno s trga.

Kaj vse bodo predavanja in vaje zajemala ter kaj bo potrebno znati na izpitu?

Celotna izvedba programa je zasnovana kandidatu prijazno in na izjemno razumljiv način. Strokovnjaki, ki bodo predavanja in vaje izvedli, so podkovani z obsežnim in poglobljenim znanjem, ki ga bodo z veseljem aplicirali na vse kandidate, ki se bodo predavanj in vaj udeležili. Med predavanji se bomo posvetili vsem aspektom oddaje javnih naročil, ter tako ne bomo pozabili niti na javna naročila majhnih vrednosti seveda pa si bomo ogledali tudi, kako poteka elektronsko javno naročanje. Ker morajo biti vsa javna naročila objavljena tudi v Uradnem listu Republike Slovenije, si bomo na predavanjih in vajah podrobno pogledali tudi sestavo Portala za javno naročanje ter se naučili, kako ga uporabljati. Podrobno bomo preučili tudi prekrške izvajalcev in podizvajalcev ter se spoznali z roki in sistemom pravnega varstva v postopkih javnega naročanja.

Po končanih predavanjih in vajah sledita še pisni in ustni izpit, ki ju mora posameznik za pridobitev naziva »strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji« uspešno opraviti. Za pristop k izpitu mora biti kandidat prisoten 75% predavanj in vaj, ki jih pripravimo – v nasprotnem primeru na izpit ne bo mogoče pristopiti. Preverjanje znanja (izpit) poteka najprej s pisnim delom in nato z ustnim zagovorom pred tričlansko komisijo.

Predavanja in izpit bodo potekali v naslednjih terminih v dvorani uradnega lista na Dunajski cesti 167 v Ljubljani:

  • 1. 2019, 8.00–18.00
  • 1. 2019, 8.00–18.00
  • 2. 2019, 8.00–18.00
  • 2. 2019, 8.00–18.00

Predavanja in vaje so zgrajena iz različnih modulov, ki so podrobneje opisani na naši spletni strani. V primeru dodatnih vprašanj o izvajanju izobraževalnega programa, smo vam na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vprašanja, ki se vam o javnem naročanju še zastavljajo in vam tako pomagali pri odločitvi o tem ali je izbira izobraževalnega programa prava za vas.