Pošlji povpraševanje

Novosti, ki jih Družinski zakonik prinaša v slovensko legislativo

Družinski zakonik v slovensko legislativo vnaša nekatere novosti. Kot že samo ime pove, družinski zakonik ureja področja, ki so povezana z družino. Tako lahko v družinskem zakoniku najdemo urejene različne institute, kot so na primer zakonska zveza, zunajzakonska skupnost, in razmerja med starši in otroki. Družinski zakonik vsebuje tudi določbe glede oblike pomoči države pri težavah partnerskega in družinskega življenja, ukrepe za varstvo koristi otroka ter preživljanje, posvojitev, podelitev starševske skrbi sorodniku, rejništvo in skrbništvo za otroke in odrasle osebe, ki potrebujejo posebno varstvo.

Seveda se pojavlja tudi vprašanje, kje lahko najdemo urejeno zvezo istospolnih partnerjev. Le-to ureja Zakon o partnerski zvezi (ZPZ), Družinski zakonik pa neposredno ureja njihova razmerja do otrok.

Družina

Nov družinski zakonik bo poskrbel tudi za večje varstvo otrok

Rekli smo, da lahko v družinskem zakoniku najdemo urejen razmerja med starši in otroci. Otroci so tako fizično kot tudi ekonomsko šibkejši ter jim je tako tudi zakonsko potrebno ponuditi zadostno zaščito, da jih starejši ne morejo na kakršenkoli način izrabljati. V družinskem zakoniku so zato posebej urejeni ukrepi za varstvo otrokovih koristi, s katerimi država varuje ogroženega otroka. med te ukrepe prištevamo različne kratkotrajne uredbe kot tudi uredbe, ki imajo daljši značaj. Prav tako so v družinskem zakoniku opredeljeni tudi nekateri drugi ukrepi, kot so na primer omejitev starševske skrbi, odločitev o zdravniškem pregledu ali zdravljenju, omejitev ali odvzem pravice do stikov, odvzem otroka ali namestitev otroka v zavod.

Poleg tega je v družinskem zakoniku natančno opisano tudi preživljanje. Zakon določa tako dolžnost preživljanja med zakonci in zunajzakonskimi partnerji, kot tudi dolžnost staršev preživljati svoje mladoletne in polnoletne otroke, dolžnost polnoletnih otrok preživljati svoje nepreskrbljene starše ter dolžnost zakonca in zunajzakonskega partnerja preživljati otroka svojega partnerja. Preživninskih sporov je na sodišču zares veliko, zato je zelo pomembno, da so določbe, ki se na preživnino nanašajo tudi dosledno urejene.

Družinski zakonik ureja tudi pravila o skrbništvu in posvojitvah

Seveda pa ne smemo pozabiti niti na to, da družinski zakonik določa pravila o posvojitvah, rejništvu ter podelitvi starševske skrbi sorodnikom. Vidimo torej, da se v sklopu družinskega prava prepletajo številne zakonske določbe, ki so izjemno občutljive narave, saj posegajo v primarne čustvene vezi vsakega posameznika, zato v velja v omenjenih postopkih postopati izjemno previdno.

Knjiga Družinski zakonik (DZ)

Nakup novega Družinskega zakonika omogočamo tudi v Uradnem listu

V uredništvu Uradnega lista Republike Slovenije smo se pred kratkim razveselili izida Družinskega zakonika z uvodnimi pojasnili, avtorice prof. dr. Barbara Novak, ki na 150 straneh podaja celovit prikaz sprememb, ki jih Družinski zakonik prinaša glede na Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Posebno pozornost avtorica namenja koristi otroka, pogodbam o urejanju premoženjskih razmerij med partnerji, preživninam, izvoru otroka, starševski skrbi, varstvu, vzgoji, stikom, ukrepom za varstvo otrokove koristi, posvojitvi, rejništvu, skrbništvu in postopkom, v katerih se obravnavajo družinske zadeve. Avtorica opozarja na številne sporne določbe in odprta vprašanja ter predlaga rešitve zanje.

Seveda se pojavlja tudi vprašanje, komu je zakonik namenjen. Družinski zakonik s komentarjem je namenjen vsem pravnikom, ki se ukvarjajo s področjem družinskega prava – tako odvetnikom, kot tudi tožilcem, sodnikom in zaposlenim na različnih zavodih. Seveda pa ne smemo pozabiti na študente, ki se s problematiko družinskega prava šele spoznavajo. S pomočjo družinskega zakonika se bodo lahko seznanili z novostmi, ki jih zakon vnaša v sfero družinskega prava in tako natančno spoznali področje, na katerem mora biti ponujena posebna zaščita tudi našim najmlajšim.

Nov družinski zakonik je na voljo tudi v spletni knjigarni Uradnega lista Republike Slovenije d.o.o., kjer ga lahko naročite že s samo nekaj kliki.