Šesti dnevi gradbenega prava bodo praktično naravnani

Z letom 2018 je v gradbeni zakonodaji pričel veljati nov krovni zakon – Gradbeni zakon. Skupaj z njim je bilo na področje gradbene zakonodaje vnesenih veliko novosti in sprememb, na katere se je bilo v preteklem letu in pol potrebno privaditi in prilagoditi. Novi predpisi gradbene zakonodaje so se osredotočili predvsem na to, da so čimbolj integrirali postopke, ki se jih v gradnji poslužujemo.

Kakšne novosti v gradbeno pravo vpeljuje nova gradbena zakonodaja?

Zavedati se je potrebno, da so javni interesi velikokrat različni, posledično pa tudi na področju gradbene zakonodaje velikokrat prihaja do sporov in nesoglasij ali vsaj do večjih dilem, ki jih ni enostavno rešiti. Zato nova gradbena zakonodaja med drugim prinaša tudi mehanizem za usklajevanje pogosto nasprotnih javnih interesov v prostoru, in sicer v primerih, ko nastane kolizija javnih interesov in na strokovni ravni ni možno doseči usklajene rešitve. Mnenje podaja novoustanovljena vladna komisija za prostorski razvoj, ki se posvetuje s prav tako novoustanovljenim prostorskim svetom kot posvetovalnim organom okoljskega ministrstva. Poleg omenjenega je nova gradbena zakonodaja uvedla enoten postopek načrtovanja in dovoljevanja prostorskih ureditev državnega pomena s konceptom celovitega dovoljenja. Ob tem novi Gradbeni zakon uvaja še institut lokacijske preveritve. S pomočjo navedenega instituta lahko samoupravna lokalna skupnost prilagodi obliko in velikost območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi, dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev in izvedbo dopolnilnih posegov v prostor ali omogoči začasno rabo prostora.

Dnevi gradbenega prava ponujajo odgovore na situacije, ki jih prinaša COVID-19

Gradbena zakonodaja pa v bližnji preteklosti ni bila podvržena le spremembam na zakonski ravni, pač pa jo je dodobra prizadela in prevetrila tudi epidemija, ki je svet korenito spremenila na veliko področjih – seveda področje gradenj (žal) ni nobena izjema. Da bi kar se le da natančno razjasnili dileme, s katerimi se pravna zakonodaja zaradi pandemije, ki je ohromila svet, spopada, smo se v Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. odločili, da izvedemo sedaj že šeste dneve gradbenega prava, na katerih se bomo podrobno posvetili dilemam in vprašanjem, ki jih prinaša epidemija koronavirusne bolezni. Dnevi gradbenega prava že več let zapored opravljajo pomembno vlogo vodilnega slovenskega dogodka glede odprtih pravnih vprašanj na področju gradbenega prava, zato bomo tudi letos odprli tematike, ki so najatraktivnejše in tako poskušali olajšati izvajanje gradenj v prihodnosti, predvsem pa zagotoviti, da se bodo gradnje izvajale v skladu z aktualno zakonodajo Republike Slovenije.

Omenjeni dogodek si ta prestižni naslov lasti že vrsto let, saj pomembno doprinese k reševanju odprtih pravnih dilem, ki se na področju gradenj odpirajo. Dnevi gradbenega prava predstavljajo odlično alternativo možnostim, ki bi bile dražje in jih imajo sicer na voljo udeleženci pri gradnji. Mednje na primer štejemo pravna mnenja, izvedenska mnenja ali drage pravne nasvete. S pomočjo dnevov gradbenega prava udeleženci na enem mestu prejmejo številne informacije o odprtih pravnih dilemah, spremembi zakonodaje, zadnji aktualni sodni praksi, imajo pa tudi možnost zastavljanja konkretnih vprašanj, na katera odgovarjajo strokovnjaki. Letošnji Dnevi gradbenega prava prinašajo tudi novost, in sicer možnost spremljanja dogodka ter zastavljanja vprašanj prek spleta.

Na šestih dnevih gradbenega prava bomo obravnavali vse aktualne tematike, dogodek pa bo tako zelo zanimiv in bogat z najrazličnejšimi informacijami, ki jih vsi, ki se z gradnjo ukvarjajo, pravzaprav nujno potrebujejo. Med drugim bomo na dogodku obravnavali teme, ki prihajajo na plano zaradi vpliva epidemije koronavirusa na gospodarstvo, ter teme, ki so posledica odgovora gradbeništva na spremenjene okoliščine.

Dnevi gradbenega prava

Udeleženci dogodka prejmejo tudi kreditne točke v skladu z IZS

Ker dogodek obravnava teme, ki so aktualne za vse štiri udeležence pri gradnji, bo vsakdo, ne glede na to ali nastopa kot fizična oseba v eni od strokovnih funkcij ali kot pooblaščenec pravne osebe udeleženca pri gradnji, našel področje, ki bo prineslo precejšnjo dodano vrednost njegovemu delovanju. Udeleženci dogodka bodo prejeli tudi kreditne točke pri IZS.

Omeniti velja tudi, da pooblaščeni in nadzorni inženirji z udeležbo na Dnevih gradbenega prava prejmete tudi 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin, skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni prostorski načrtovalci z udeležbo pridobite 3 kreditne točke iz sklopa D, skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju.

Dneve gradbenega prava bo letos mogoče spremljati tudi preko aplikacije ZOOM

Ker se je epidemija ponovno razmahnila, si v Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. želimo dogodek izvesti kar se da varno in udeležbo omogočiti prav vsem. S tem namenom bodo letošnji dnevi gradbenega prava potekali tudi preko aplikacije ZOOM, vi pa jih boste lahko tako spremljali na daljavo.

Dogodek je namenjen večjemu številu ljudi. Na eni strani bo zelo zanimal investitorje, vsekakor pa bodo nepogrešljive informacije na njem pridobili tudi projektanti, nadzorniki in inženirji, saj bodo udeleženci na srečanju obravnavali vse najbolj pereče vidike njihovega medsebojnega sodelovanja pri gradnji.

Dogodek bo potekal 9. in 10. decembra v Kongresnem centru Thermana park Laško. Za več informacij o programu in prijavi obiščite spletno stran dogodka: https://dgp.uradni-list.si/, za vse dodatne informacije pa smo ves čas dosegljivi tako po telefonu kot tudi po e-pošti