Pomen poklicnih kvalifikacij in njihove nadgradnje je dan danes vse večji

Dodatne kvalifikacijePoklicne kvalifikacije so izjemno pomembne za vsakega posameznika, saj predstavljajo temelj na katerem se posameznik sploh lahko zaposli. Osnovo za zaposlitev predstavljajo temeljne poklicne kvalifikacije, ki jih posameznik navadno pridobi skozi program javnega šolanja ali s pomočjo dodatnih programov usposabljanj. Temeljne poklicne kvalifikacije je mogoče nadgraditi z dodatnimi kvalifikacijami, ki posamezniku še izboljšajo možnost zaposlitve, prav tako pa poglobijo in razširijo znanje kandidata ter tako povečajo njegovo strokovnost pri delu.

Kvaliteten program pridobivanja temeljnih in dodatnih poklicnih kvalifikacij

Pri Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. vam ponujamo program dodatnih kvalifikacij. Po uspešno končanem šolanju pridobite tudi certifikat oz. potrdilo o pridobitve dodatne kvalifikacije za izbrano področje s katerim lahko dokazujete verodostojnost izobraževanja.

S pomočjo strokovnega programa do uspešne pridobitve želene kvalifikacije

Program za pridobitev kvalifikacije je kakovosten in strokoven. Sestavljajo ga različna predavanja, vaje, pa tudi delavnice, ki jih vodijo strokovno usposobljeni predavatelji, ki se kandidatom približajo in jim natančno odgovorijo na vsa vprašanja, ki se jim zastavljajo in jih tako kakovostno pripravijo na izpit, ki sledi.

Za pridobitev kvalifikacije je potrebno opraviti tudi izpit

Po končanih predavanjih sledita pisni in ustni izpit za pridobitev kvalifikacije. Po uspešno opravljenem izpitu posameznik prejme certifikat oz. potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije.

Kvalifikacije v javno-zasebnih partnerstvih

Pri Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. vam ponujamo različne vrste kvalifikacij. Odločite se lahko za pridobivanje kvalifikacij za strokovnjaka za oddajo javnih naročil, za strokovnjaka za koncesije in javno-zasebno partnerstvo in strokovnjaka za uporabo pogodb FIDIC. Teme, ki vam jih ponujamo, so izjemno aktualne, poznavanje dotične tematike pa lahko posamezniku pomaga strokovno opraviti določen posel ali celo pomaga do hitrejšega načina zaposlitve.

Program pridobitve kvalifikacije iz koncesij in javno-zasebnih partnerstev je skrbno načrtovan

Program dodatne kvalifikacijeJavno zasebno partnerstvo je definirano kot sistem, pri katerem se javne službe in projekti v javnem interesu izvajajo ali financirajo s pomočjo sodelovanja med javnim in zasebnim partnerjem. Skupaj s strokovnjaki s področja javno zasebnih partnerstev smo izdelali sistematičen pregled potrebnega znanja, ki ga tipični vodja projekta potrebuje pri podeljevanju koncesij in izvajanju javno-zasebnih partnerstev. Tako definiran program izvajajo zgolj strokovnjaki s teoretičnim in praktičnim znanjem o koncesijah in javno-zasebnih partnerstvih, ki udeležencem prenesejo znanje za strokovno in suvereno vodenje projektov.

CERTIFICIRANJE NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ