Izobraževanje in svetovanje

"Razumno je učiti se od tistih, ki znajo učiti." - Sofokles

Izobraževanje in svetovanje

 • Vedeževanje iz kart

  Pri vedeževanju si vedeževalka pri vpogledu v vašo prihodnost pomaga z različnimi pripomočki. Najpogosteje se uporabljajo različne vrste kart, nihala in kavna usedlina.

 • Vodja v izobraževanju – čustvena inteligenca pri delu z ljudmi

  Uspešen vodja in razvita čustvena inteligentnost. Kako čustvena inteligenca pri delu z ljudmi vpliva na učinkovito vodenje in motiviranje zaposlenih?

 • Katere kazenske določbe ureja zakon o kazenskem postopku (ZKP)?

  Kaj vse nam pove zakon o kazenskem postopku (ZKP) in katere novosti prinaša njegova novela, ki veliko pozornosti namenja zaščiti žrtev? 

 • Kako uredba GDPR spreminja varstvo osebnih podatkov?

  Z uvedbo uredbe GDPR se bo tudi v legislativi Republike Slovenije varstvo osebnih podatkov uredilo na novo. 

 • Komentar družinskega zakonika podrobneje razlaga določbe zakona

  Kaj vse določa nov družinski zakonik in kako si lahko pri razlagi odločb zakona pomagamo s Komentarjem družinskega zakonika?

 • Vodenje zaposlenih

  Vodenje zaposlenih je sposobnost posameznika, da mu ljudje sledijo in zaupajo. Vodja potrebuje avtoriteto v vodenju, primeren odnos do ostalih zaposlenih in s tem dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti. 

 • Vodenje

  Za vodenje potrebujete ustrezno znanje in veščine, ki se jih da priučiti. Vsak uspešni vodja mora znati dobro komunicirati, prepoznavati čustva in ustrezno upravljati z njimi, skrbeti za motivacijo zaposlenih, reševati konflikte

 • Vodja in timsko delo

  Vodja je uspešen le, če se zaveda svoje vloge in zna s primernimi tehnikami obvladovati druge zaposlene. Vsak uspešen vodja za doseganje ciljev potrebuje znanje in posebne veščine, da mu ljudje radi sledijo in se čutijo slišane.

 • Vodenje

  Učinkovito vodenje poslovnih procesov in zaposlenih vključuje tako implementacijo strokovnega znanja kot usvojitev mehkih veščin in vodstvenih kompetenc. Pri tem velja, da se nihče ne rodi kot dober vodja, temveč to s časom in izkušnjami lahko postane. 

 • Vodja

  Vodja mora nenehno razvijati svoje vodstvene kompetence in komunikacijske veščine, zato da bi delovna ekipa lahko dosegala zastavljene cilje in rezultate ter da bi delovni proces potekal nemoteno, brez večjih nesoglasij.

 • Čustvena inteligenca in vodenje v podjetju

  Od čustvene inteligence uspešnega vodje je odvisno tudi to, ali nadpovprečni delavci ostajajo v podjetju ali ga zapuščajo.

 • Vodenje tima in timsko delo v podjetju

  Podjetja za namen zaposlovanja pravih ljudi na prava delovna mesta že dolgo časa uporabljajo psihološka testiranja kandidatov. Psihološki testi so temelj učinkovitega, znanstveno podkrepljenega spoznavanja ljudi.

 • Izdelamo popoln poslovni načrt

  Naši strokovnjaki vam bodo pomagali pri izdelavi  popoln poslovni vačrt za podjetje - turistične agencije, gostinski lokal, spletna trgovina, frizerski salon...

 • Seminar o posebnem delu Kazenskega zakonika (KZ-1)

  Seminar o posebnem delu Kazenskega zakonika bo razjasnil marsikatero vprašanje, ki se o KZ-1 v stroki še pojavlja.  

 • HAZOP študija

  Obvladovanje tveganj je mogoče tudi s pomočjo hazard and operability study – HAZOP, ki poskrbi za učinkovito prepoznavanje nevarnosti.