Izobraževanje in svetovanje

"Razumno je učiti se od tistih, ki znajo učiti." - Sofokles

Izobraževanje in svetovanje

 • Vodenje

  Učinkovito vodenje poslovnih procesov in zaposlenih vključuje tako implementacijo strokovnega znanja kot usvojitev mehkih veščin in vodstvenih kompetenc. Pri tem velja, da se nihče ne rodi kot dober vodja, temveč to s časom in izkušnjami lahko postane. 

 • Vodja

  Vodja mora nenehno razvijati svoje vodstvene kompetence in komunikacijske veščine, zato da bi delovna ekipa lahko dosegala zastavljene cilje in rezultate ter da bi delovni proces potekal nemoteno, brez večjih nesoglasij.

 • Čustvena inteligenca in vodenje v podjetju

  Od čustvene inteligence uspešnega vodje je odvisno tudi to, ali nadpovprečni delavci ostajajo v podjetju ali ga zapuščajo.

 • Vodenje tima in timsko delo v podjetju

  Podjetja za namen zaposlovanja pravih ljudi na prava delovna mesta že dolgo časa uporabljajo psihološka testiranja kandidatov. Psihološki testi so temelj učinkovitega, znanstveno podkrepljenega spoznavanja ljudi.

 • Izdelamo popoln poslovni načrt

  Naši strokovnjaki vam bodo pomagali pri izdelavi  popoln poslovni vačrt za podjetje - turistične agencije, gostinski lokal, spletna trgovina, frizerski salon...

 • Seminar o posebnem delu Kazenskega zakonika (KZ-1)

  Seminar o posebnem delu Kazenskega zakonika bo razjasnil marsikatero vprašanje, ki se o KZ-1 v stroki še pojavlja.  

 • HAZOP študija

  Obvladovanje tveganj je mogoče tudi s pomočjo hazard and operability study – HAZOP, ki poskrbi za učinkovito prepoznavanje nevarnosti.

 • HAZID študija za prepoznavanje nevarnosti

  Za učinkovito obvladovanje tveganj se že v času načrtovanja objekta, pa tudi kasneje v času nastajanja objekta, veliko investitorjev odloči za izvedbo različnih študij, ki pripomorejo k zmanjšanju nevarnosti za sam projekt.

 • Učenje angleščine in drugih tujih jezikov

  Učenje angleščine v podjetju Karnion poteka po posebnih metodah, ki omogočajo intenzivnost in učinkovitost.

 • Intenzivni tečaj nemščine

  V podjetju Karnion vam nudimo intenzivne tečaje tujih jezikov - tudi nemščine.

 • Superlearning - intenzivno učenje tujih jezikov

  V podjetju Karnion smo razvili izredno učinkovito medoto učenja tujih jezikov - superlearning.

 • Vodenje in uspešno motiviranje zaposlenih znotraj podjetja

  Vodenje in motiviranje zaposlenih v podjetju omogoča hitrejše in lažje uresničevanje poslovnih ciljev. Na kaj vse vpliva uspešno vodenje podjetja in zaposlenih?

 • Timsko delo in uspešno vodenje tima v podjetju

  Timsko delo in učinkovito timsko vodenje dajeta optimalne rezultate v delovnem okolju. Preberite, kakšne koristi prinaša uspešno vodenje tima v podjetju. 

 • Varnost pri delu

  Varnost pri delu je izjemno pomembna, zato jo je dolžan zagotoviti vsak delodajalec. Varnosti pri delu se zagotavlja z različnimi ukrepi. Tako je nujno potrebno, da delodajalec poskrbi za usposabljanje svojih zaposlenih, poleg tega pa je nujno, da jih dodatno usposobi v primeru menjave delovnega okolja ali v primeru vpeljevanja novih tehnologij.

 • Poslovna tveganja

  Podjetja se ves čas soočajo z najrazličnejšimi tveganji. Za obvladovanje tveganj je ključna ocena tveganja, ki nam bo vse nevarnosti pomagala prepoznati, posledično pa jih bomo lahko tudi učinkovito odpravili, še preden se nevarnost dejansko realizira.