Izobraževanje in svetovanje

"Razumno je učiti se od tistih, ki znajo učiti." - Sofokles

Izobraževanje in svetovanje

 • Postopek prevajanja

  Adritiqa nudi prevajanje tako v nemščino in angleščino kot v hrvaščino. V kolikor potrebujete hiter prevod pripravite dokument za prevod.

 • Vodenje zaposlenih

  Mednarodno priznano delavnico oziroma izobraževanje po licenčnem programu Dare to Lead organizira in vodi certificiran izvajalec iz OK Consulting, družbe za izobraževanje in transformacijski management. 

 • Čustvena inteligenca vodje

  Čustvena inteligenca pri vodenju podjetja in zaposlenih se odraža v tem, da manager učinkovito upravlja s svojimi čustvi in se lahko s pomočjo empatije vživi v čustva drugih, kar povečuje odličnost komunikacije, saj oseba zna prisluhniti in razumeti potrebe, želje in motivacijo drugih ljudi. 

 • Usterno in hitro prevajanje dokumentov

  Certificirani sodni prevajalci v agenciji Adriatiqa nudijo hitro ter kakovostno prevajanje besedil. Sodni prevodi  uradnih dokumentov se navezujejo na različna potrdila in  dokazila, kot so sodne odločbe, izpisi iz registrov, pogodbe, finančna poročila in še mnogo več.

 • Vedeževanje iz kart

  Pri vedeževanju si vedeževalka pri vpogledu v vašo prihodnost pomaga z različnimi pripomočki. Najpogosteje se uporabljajo različne vrste kart, nihala in kavna usedlina.

 • Vodja v izobraževanju – čustvena inteligenca pri delu z ljudmi

  Uspešen vodja in razvita čustvena inteligentnost. Kako čustvena inteligenca pri delu z ljudmi vpliva na učinkovito vodenje in motiviranje zaposlenih?

 • Katere kazenske določbe ureja zakon o kazenskem postopku (ZKP)?

  Kaj vse nam pove zakon o kazenskem postopku (ZKP) in katere novosti prinaša njegova novela, ki veliko pozornosti namenja zaščiti žrtev? 

 • Kako uredba GDPR spreminja varstvo osebnih podatkov?

  Z uvedbo uredbe GDPR se bo tudi v legislativi Republike Slovenije varstvo osebnih podatkov uredilo na novo. 

 • Komentar družinskega zakonika podrobneje razlaga določbe zakona

  Kaj vse določa nov družinski zakonik in kako si lahko pri razlagi odločb zakona pomagamo s Komentarjem družinskega zakonika?

 • Vodenje zaposlenih

  Vodenje zaposlenih je sposobnost posameznika, da mu ljudje sledijo in zaupajo. Vodja potrebuje avtoriteto v vodenju, primeren odnos do ostalih zaposlenih in s tem dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti. 

 • Vodenje

  Za vodenje potrebujete ustrezno znanje in veščine, ki se jih da priučiti. Vsak uspešni vodja mora znati dobro komunicirati, prepoznavati čustva in ustrezno upravljati z njimi, skrbeti za motivacijo zaposlenih, reševati konflikte

 • Vodja in timsko delo

  Vodja je uspešen le, če se zaveda svoje vloge in zna s primernimi tehnikami obvladovati druge zaposlene. Vsak uspešen vodja za doseganje ciljev potrebuje znanje in posebne veščine, da mu ljudje radi sledijo in se čutijo slišane.

 • Vodenje

  Učinkovito vodenje poslovnih procesov in zaposlenih vključuje tako implementacijo strokovnega znanja kot usvojitev mehkih veščin in vodstvenih kompetenc. Pri tem velja, da se nihče ne rodi kot dober vodja, temveč to s časom in izkušnjami lahko postane. 

 • Vodja

  Vodja mora nenehno razvijati svoje vodstvene kompetence in komunikacijske veščine, zato da bi delovna ekipa lahko dosegala zastavljene cilje in rezultate ter da bi delovni proces potekal nemoteno, brez večjih nesoglasij.

 • Čustvena inteligenca in vodenje v podjetju

  Od čustvene inteligence uspešnega vodje je odvisno tudi to, ali nadpovprečni delavci ostajajo v podjetju ali ga zapuščajo.