Pošlji povpraševanje


Kaj so uzance, kdaj se uporabljajo in kdo jih sprejema?

Izraz uzance je v civilnem, sploh pa v gospodarskem pravu, relativno razširjen, z njim pa se je verjetno srečal skoraj vsak nekoliko večji gospodarski subjekt. Izraz uzance se uporablja za običaje, ki so zapisani in prevzeti v posebno zbirko, ki se uporablja kot vir prava. Ne gre torej za zakone ali podzakonske akte, ki bi jih izdala kakšna država, pač pa za predpise, ki jih izdajo subjekti, ki so bližje dejanskim potrebam trga. Zato uzance velikokrat izdajajo tudi gospodarske zbornice.

Knjigarna


Te zbirke predpisov so lahko označene kot:
- splošne uzance, kadar veljajo za vsa področja;
- posebne uzance, če gre za uzance, ki se naj uporabljajo le na določenem ožjem področju gospodarstva.


Beseda »uzance« ima v pravu dva pomena. Prvi se nanaša na običaj oz. standard, ki ga uzanca zapisuje, drugi pa je sinonim za ustrezen formalni pravni vir. Med tema dvema pojmoma je potrebno razlikovati, ker zbirka uzanc ne sestoji le iz uzanc v pravnem pomenu besede, ampak so vanjo pogosto vključeni tudi predpisi, ki nimajo opore v ustreznih običajih. Posebnost uzanc je tudi ta, da jih ne sprejemajo tisti organi, ki se praviloma ukvarjajo z zakonodajno dejavnostjo (v širšem pomenu te besede). Uzance se nanašajo na poznavanje družbene prakse, v kateri običaji nastajajo, in je zato prav, da ga oblikujejo tisti organi, ki se s to družbeno prakso strokovno ukvarjajo.


Posebne gradbene uzance so bila prenovljene po več kot 4 desetletjih

Med zelo pomembne posebne uzance, so se uvrstile posebne gradbene uzance, ki so na voljo v naši knjigarni

Izvršba na nepremičnine

Gre za uzance, ki so nastale na gradbenem področju, pripravila pa jih je Delovna skupina za spremembo posebnih gradbenih uzanc pri Zbornici gradbeništva in industriji gradbenega materiala pri GZS. Posebne gradbene uzance 2020 so se pričele uporabljati 21. decembra 2020 in predstavljajo prvi nacionalni dokument na tem področju. Z njimi so podrobneje opredeljena pravila za ravnanje pogodbenih partnerjev pri izvedbi del na gradbenih objektih, kot so določena v Obligacijskem zakoniku ter v zakonih in predpisih, ki so povezani z gradnjo.

Posebne gradbene uzance, ki so na voljo tudi v naši knjigarni, za slovensko gradbeno pravo pomenijo izjemno veliko. Do sedaj smo se pri nas namreč ravnali po jugoslovanskih gradbenih uzancah, ki so bile sprejete leta 1976. Prenovljene gradbene uzance pomenijo po več desetletjih prvo vsebinsko posodobitev tega pravno zavezujočega akta. PGU iz leta 1976 niso več sledile vsem sodobnim zahtevam in praksam v gradbeništvu. Prenove so bile potrebne, saj v tem obdobju ni prišlo zgolj do nastanka novih držav, ampak tudi do sprememb širšega zakonodajnega okvira, povezanega z gradbeništvom ter oblikovanja novih poslovnih praks.


Sodobnejši in bolj transparentni poslovni postopki v gradbeništvu

V novih posebnih gradbenih uzancah se uveljavljajo sodobnejši, bolj transparentni in tudi varnejši poslovni postopki in prakse v gradbeništvu, ki bodo na naš trg gradbenih storitev in v procese gradenj prinesle več urejenosti in predvidljivosti, kar bo v korist tako izvajalcem kot naročnikom.Katere novosti PGU 2020 prinašajo v slovenski pravni red?

Med drugim nove gradbene uzance, ki so na voljo v naši pravni knjigarni, na novo definirajo pogodbo po sistemu ključ v

 roke. Nove uzance za to klavzulo predpisujejo izključno mešan tip pogodbe. V teh primerih gradbeni izvajalec, ki objekt gradi, tega tudi projektira, saj le tako lahko v celoti obvladuje proces gradnje in v njem nastala tveganja, kakor to klavzulo opredeljuje tudi Obligacijski zakonik.

Nove uzance, ki so na voljo v naši knjigarni, uvajajo tudi številne nove izraze in definicije. Poleg tega pa uzance veliko bolj podrobno definirajo kar nekaj vsebinskih področij, ki sestavljajo pogodbeni odnos med naročnikom in izvajalcem del.


PREVERITE UGODNO PONUDBO KNJIGARNE


Po kateri pravni podlagi se lahko uzance v poslu uporabljajo kot veljavno pravo?

PGU se uporabljajo v razmerju med gospodarskimi subjekti, zakonsko podlago za to pa predstavlja 12. člen Obligacijskega zakonika. Po OZ je uporaba Posebnih gradbenih uzanc (PGU) dogovorjena, če njihova uporaba s pogodbo ni izrecno izključena. Kadar pa pogodba ni sklenjena med gospodarskimi subjekti, kadar je torej investitor fizična oseba, se uzance uporabljajo za presojo potrebnih ravnanj zgolj takrat, ko stranki to v pogodbi izrecno dogovorita. Uzance se uporabljajo za dela na gradbenih objektih, ki so v 3. točki 9. uzance definirana kot izvajanje gradbenih, pripravljalnih, montažnih, inštalaterskih, drugih obrtniških in zaključnih del, izvajanje vzdrževalnih del ter tudi vgrajevanje priprav, naprav in opreme na novih in obstoječih objektih ali njihovih delih.


Možnost nakupa posebnih gradbenih uzanc v knjigarni Uradnega lista

Posebne gradbene uzance ponujamo tudi v naši knjigarni Uradnega lista Republike Slovenije d.o.o. Posebne uzance (PGU) so pomemben pravni vir v gradbenem pravu, saj v gospodarskih pogodbah veljajo vselej, kadar z gradbeno pogodbo niso eksplicitno izključene. Uzance, ki so na voljo v naši knjigarni, vsebujejo številne pravne institute, ki podrobno urejajo odnos med investitorjem in gradbenim izvajalcem.
Knjigo pa lahko v naši knjigarni naročite kar preko spleta, kjer si lahko ogledate tudi drugo literaturo, ki vas morda zanima. Vse knjige enostavno naročite že z nekaj kliki, mi pa jih bomo skrbno pripravili in vam jih poslali na želen naslov.