Pošlji povpraševanje

Uradni list Republike Slovenije – obveščanje o zakonodaji s pomočjo UL info tok


Uradni list Republike Slovenije, ki ga poznamo tudi pod kratico ULRS je uradno glasilo Republike Slovenije, v kateri so objavljeni sprejeti zakoni in ostali predpisi, javni razpisi ter druge objave. Že Ustava Republike Slovenije določa, da morajo biti predpisi javno objavljeni še preden postanejo pravnomočni. Rok med objavo in pravnomočnostjo predpisa imenujemo vakacijski rok oziroma vacatio legis.  Gre za čas, ko je državljanom dana možnost, da se s predpisom seznanijo.

Uradni list Republike Slovenije je sestavljen tako, da uporabniku ponuja kar se le da enostaven pregled nad celotno vsebino. Vsaka posamezna številka ima isto skupno letno zaporedno številko, isti datum izdaje in tekoče letno oštevilčenje strani.

uradni list republike slovenije


Uradni list objave razvršča v tri snope, da je vsebina preglednejša

Uradni list objave zaradi preglednosti razdeli na 3 snope, in sicer na uredbeni del, razglasni del in mednarodne pogodbe. Kljub vsemu pa Uradni list objav ne pošilja morebitnim zainteresiranim uporabnikom, pač pa jih mora vsak sam poiskati, pri tem pa mora seveda natančno vedeti kaj išče.


UL info tok za enostaven pregled nad aktualnimi predpisi

Kljub temu, da so zakonodajni akti, pa tudi javna naročila in obvestila o insolvenčnih postopkih v Uradnem listu Republike Slovenije enostavno in tudi brezplačno dostopni, pa lahko brskanje po  objavah postane precej nepregledno in zamudno. S tem namenom smo v Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. razvili storitev, ki smo jo poimenovali UL info tok.

uradni list objave

Uradni list – objave na portalu sedaj segmentirano v e-poštni predal naročnika

Naročnikom nove storitve Uradnega lista Republike Slovenije tako ni več potrebno vsak dan znova brskati po objavah v njem. Naročnik na storitev UL info tok bo o vsem namreč samodejno obveščen. UL info tok sledi izbranemu javnemu naročilu ali izbranemu področju zakonodaje ter najkasneje v treh urah po spremembi, naročnika obvesti o vsaki objavi, popravku, odgovoru na vprašanje in drugih podrobnostih v zvezi s spremembo zakonodaje ali javnim naročilom.

Ne le objave Uradnega lista pač pa tudi možnost shranjevanja predpisov slovenske zakonodaje

Posameznik v UL info tok sam izbere tematiko zakonodaje o kateri želi biti obveščen. Prav tako sam izbere javna naročila, ki jih želi spremljati. Nova storitev Uradnega lista Republike Slovenije ne omogoča zgolj ažurnega spremljanja objav Uradnega lista, pač pa posamezniku poleg vsega omogoča tudi shranjevanje predpisov v PDF formatu in pregledovanje v arhivu zakonodaje vse od leta 1991.

Storitev Uradnega lista Republike Slovenije lahko posameznika o vseh spremembah in novostih obvešča po e-pošti ali preko sms sporočila, odvisno od nastavitev, ki jih naročnik izbere v svojem profilu.

Ul info tok

Uradni list – objave zakonodaje niso edino, o čemer je naročnik obveščen

UL info tok ne omogoča zgolj obveščanja o zakonodaji in o aktualnih predpisih ter javnih naročilih, pač pa naročniku ponuja tudi možnost dostopa do e-komentarjev. Gre za komentarje zakonov, ki jih lahko sicer najdemo tudi v tiskani različici. Ena izmed največjih prednosti e-komentarjev je seveda ta, da se le-ti lahko ves čas ažurno posodabljajo, posameznik pa lahko s pomočjo uporabniškega imena, gesla ter povezave do spleta do njih dostopa praktično od koder koli.

Dostop do e-komentarjev Uradnega lista Republike Slovenije ni vezan na določen računalnik, prav tako pa so vsi komentarji prilagojeni za mobilne telefone in tablične računalnike.

Platforma Uradnega lista Republike Slovenije omogoča tudi enostavno iskanje vsebine po komentarjih.

  • Če iščemo določen člen, ga lahko najdemo s pomočjo seznama členov oziroma hitrega izbora na levi strani e-komentarja.
  • Če iščemo po vsebini, preko polja »iskanje« v katerega vpišemo iskalni pojem in tako dobimo vse zadetke, kjer je pojem uporabljen v besedilu zakona in e-komentarju.
  • Če vsebino komentarja določenega člena pogosteje uporabljamo, ga lahko umestimo v seznam »Priljubljene«.

Možnost brezplačnega preizkusa storitve za vsakega naročnika

V Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. se zavedamo tudi, da vsak posameznik pred naročilom na storitev rad spozna njene prednosti, zato se lahko na omenjeno storitev Uradnega lista Republike Slovenije prijavite in prvih 14 dni storitev uporabljate brezplačno. Po zaključenem obdobju k uporabi storitve niste zavezani pač pa vam bomo po e-pošti sporočili, da je storitev potekla in da se nanjo lahko naročite.

obveščanje o zakonodaji