Pošlji povpraševanje

S pomočjo pravnih knjig lahko bolje razumemo zakonske norme

Pravne knjige predstavljajo temeljno ”orodje” vsakega pravnika, saj s pomočjo teoretičnih pravnih knjig in druge pravne literature pravniki skušajo natančneje določiti pomen zakonskih določb, ki so velikokrat nekoliko ohlapne in nedoločljive, nemalokrat pa naletimo tudi na primere, ko si zakonske norme in drugi pravni akti medsebojno nasprotujejo. Vendar pravnih knjig ne uporabljajo zgolj pravniki, uporabljamo jih pravzaprav vsi, saj je pravo tako široko področje, da smo v delčke njega vpeti vsi. Velikokrat menimo, da pravna literatura obsega zgolj zakone in teoretične pravne knjige, vendar temu še zdaleč ni tako, pač pa se med pravno literaturo znajdejo tudi pravni priročniki, sodna praksa in druga literatura, ki jo v pravu potrebujemo.

Ker se v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. zavedamo pomena pravnih knjig, se na naših knjižnih policah nahaja veliko pravnih knjig, ki jih lahko uporabniki kupijo kar preko spleta. Med eno izmed največjih novosti trenutno spadata Kazenski zakonik (KZ-1) s komentarjem, ki izide letos oktobra ter Družinski zakonik (DZ), ki je že v prodaji.

Kazenski zakonik je temeljna pravna knjiga s področja kazenskega prava

Kazensko pravo je izjemno obširno in tudi zahtevno pravno področje, saj ga ureja veliko različnih predpisov, poleg tega pa se v kazenskih postopkih nemalokrat korenito posega v življenje posameznika. Temeljni pravni vir, ki ureja kazensko pravo je Kazenski zakonik (KZ-1). Gre za izjemno obširen zakon v katerem najdemo mnogo določb, ki urejajo omenjeno pravno področje. Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika predstavlja poglobljeno in dosledno razlago zakonskih določb Kazenskega zakonika, ki pri nas predstavlja temeljno pravno knjigo kazenskega prava. Ker je področje kazenskega prava urejeno tudi z obširno sodno prakso, ki si velikokrat medsebojno nasprotuje, je komentar izjemno težko pričakovan. V komentarju KZ-1 bodo razjasnjena številna vprašanja, ki se postavljajo v procesih odločanja, prav tako pa komentar odpravlja veliko dilem, ki se pojavljajo pri delu pravnikov v praksi.

pravna knjiga Kazenski zakonik (KZ-1)

Družinski zakonik se zavzema predvsem za pravice otrok

Izjemno zanimiv pa je tudi Družinski zakonik, avtorice prof. dr. Barbara Novak. V družinskem zakoniku je podan celovit prikaz sprememb, ki jih Družinski zakonik prinaša glede na Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Avtorica se v zakoniku osredotoča predvsem na koristi otroka, pogodbam o urejanju premoženjskih razmerij med partnerji, preživninam, izvoru otroka, starševski skrbi, varstvu, vzgoji, stikom, ukrepom za varstvo otrokove koristi, posvojitvi, rejništvu, skrbništvu in postopkom, v katerih se obravnavajo družinske zadeve.

Cilj družinskega zakonika je zagotavljanje učinkovitejšega izvajanja načela varovanja koristi otroka in izboljšanje pravne varnosti pri odločanju o zakonskih in družinskih sporih. Prav zato omenjena pravna knjiga v področje družinskega prava prinaša nekaj novosti. Tako se pristojnosti odločanja o ukrepih selijo iz centrov za socialno delo na okrožna sodišča. Izraz roditeljska pravica bo nadomestila starševska skrb, ta pa bo lahko, če otrok ostane brez staršev, dodeljena tudi starim staršem ali drugim ožjim sorodnikom. Zakon kot novost uvaja tudi vnaprejšnjo voljo staršev, ki se lahko izjasnijo o tem kdo naj skrbi za otroka, če se jim kaj zgodi. Mogoča bo tudi sklenitev predporočne pogodbe, spodbujalo se bo mediacije v družinskih sporih.

pravna knjiga Družinski zakonik

Spletna knjigarna ponuja možnost enostavnega nakupa pravnih knjig

V naši knjigarni, kjer poteka prodaja pravne literature, ponujamo tudi pester nabor drugih pravnih knjig, ki bodo tako pravnikom kot tudi drugim olajšale delo v različnih pravnih procesih. Seveda so knjige na voljo tudi preko spleta ter tako izjemno enostavno dostopne. V primeru dodatnih vprašanj o pravnih knjigah smo vam na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vprašanja ter vam tako pomagali pri odločitvi o nakupu pravnih knjig.

OBIŠČITE SPLETNO KNJIGARNO URADNEGA LISTA