Zakaj so javna naročila tako pomembno področje?

Javno naročanje je zapleteno področje, na katerem se prepleta obilica predpisov in zakonskih norm, ki jih je treba zavoljo pravilno izpeljanega postopka dosledno upoštevati. Po definiciji so javna naročila skupki dejanj, ki jih naročniki opravijo s ciljem gospodarne nabave blaga, storitev ali gradbenih del. K izvajanju javnih naročil so zavezani posredni in neposredni uporabniki državnega in lokalnih proračunov. Preko javnih naročil se dan danes porabi približno polovica državnega proračuna, pa tudi področje evropske unije ne zaostaja za Republiko Slovenijo, saj javna naročila na evropskem trgu predstavljajo približno 12% družbenega bruto produkta.

Seveda mora oddaja javnih naročil slediti legislativi, ki ni sprejeta samo v slovenskem, pač pa tudi v evropskem prostoru. Gre namreč zato, da je prepovedano delati razlike med ponudniki, ki prihajajo iz Slovenje in ponudniki, ki prihajajo iz tujine. Med drugim pa je potrebno v postopkih javnega naročanja upoštevati tudi temeljna načela javnega naročanja med katera spadajo:

  • gospodarna poraba javnih sredstev,
  • enakopravnost ponudnikov,
  • transparentnost postopka oddaje javnega naročila ter
  • načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki.

Skladno z zgoraj navedenimi načeli je potrebno voditi vsa javna naročila, ne glede na njihovo vrsto in vrednost posameznega naročila.

Izobraževanje s področja javnega naročanja

Kdo je zavezan k oddajanju javnih naročil in kdo je lahko ponudnik?

Kot smo že omenili je krog zavezancev za oddajo naročil precej širok. Naročniki so tako vsi posredni in neposredni uporabniki državnega in lokalnih proračunov (ministrstva, vladne službe, agencije, javni zavodi (šole, zdravstveni domovi in bolnišnice), Državni zbor, sodišča, javna tožilstva, upravne enote in drugi državni organi, lokalne skupnosti), ter organizacije, ki so nosilci javnih pooblastil. Na drugi strani pa je lahko ponudnik v postopku javnega naročanja vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z določeno dejavnostjo ali ponuja določen produkt. Omeniti je potrebno tudi, da Zakon o javnih naročilih v duhu približevanja Evropski uniji ne daje nikakršne prednosti domačim ponudnikom. Na trgu Evropske unije se namreč zagotavlja prost pretok oseb, kapitala pa tudi storitev.

Možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije v Uradnem listi

Ker se v Uradnem listu republike Slovenije d.o.o. zavedamo pomena javnega naročanja, smo za vse zainteresirane pripravili predavanja in vaje, ki vodijo v pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije s področja javnega naročanja. Dodatna poklicna kvalifikacija bo posameznikom pomagala do hitrejšega in uspešnejšega razvoja njihove kariere obenem pa bo omogočila tudi zares dobro razumevanje postopkov javnega naročanja, ki je ključno za vse, ki v postopkih javnih naročil kakorkoli sodelujejo.

Predavanja in vaje potekajo na razumljiv in uporabniku prijazen način. Vsi sodelujoči so podkovani s strokovnim znanjem, ki ga bodo z veseljem predali kandidatom, ki se bodo programa za pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije udeležili. Program je sestavljen iz predavanj in vaj, ki jim sledita tako pisni kot tudi ustni izpit, ki ga bo posameznik moral opraviti. Po opravljenem izpitu bo posameznik pridobil naziv »strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji«.

Z dodatno kvalifikacijo »strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji« smo v Uradnem listu v ospredje postavili upoštevanje in uporabo temeljnih načel javnega naročanja vseh javnih subjektov skozi zakonska določila, ki urejajo sistem javnega naročanja. Zagotavljanje učinkovitega upravljanja z javnimi finančnimi sredstvi, transparentnost in gospodarno ravnanje so ključni dejavniki za učinkovito delovanje sistema.

Kaj je o programu usposabljanja še potrebno vedeti?

Vse skupaj obsega 35 šolskih ur, ki se jih morajo kandidati udeležiti, da lahko pristopijo k opravljanju izpita. V kolikor se pojavlja še kakšno dodatno vprašanje smo ves čas dosegljivi tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vprašanja, ki se vam pred pristopom k programu še zastavljajo.