Pošlji povpraševanje

Katere dodatne kvalifikacije poznamo in kdo jih izvaja?

V Republiki Sloveniji poznamo štiri različne poklicne kvalifikacije, ki so bile določene z Zakonom o slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK, Uradni list RS, št. 104/15) in sklepom Strokovne komisije Nacionalne kontaktne točke Slovenskega ogrodja kvalifikacij in Evropskega ogrodja kvalifikacij:

  • »strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji«, »strokovnjak/strokovnjakinja za koncesije in javno-zasebna partnerstva«,
  • »strokovnjak/strokovnjakinja za uporabo pogodb FIDIC« ter
  • »strokovnjak/strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji«

Uradni list Republike Slovenije d.o.o. je kot predlagatelj s tem postal tudi uradni izvajalec vse naštetih poklicnih kvalifikacij.

Dodatna poklicna kvalifikacija je pomembna tako na slovenskem kot tudi na evropskem nivoju, saj bo z njeno pomočjo posameznik pridobil dodatno znanje, ki ga bo lahko s pridom uporabil na delovnem mestu in si tako omogočil hiter in učinkovit razvoj svoje kariere.

dodatne poklicne kvalifikacije

Kakšna je razlika med SOK in EOK in kako sta sistema povezana?

Poklicne kvalifikacije so v Republiki Sloveniji razdeljene glede na učne izide v enotni sistem kvalifikacij, ki ga imenujemo “slovensko ogrodje kvalifikacij” ali na kratko SOK. Namen SOK je doseči transparentnost in prepoznavnost dodatnih kvalifikacij tako v Sloveniji kot tudi v  EU. Temeljni cilji SOK so: podpreti vseživljenjsko učenje, povezati in uskladiti slovenske podsisteme kvalifikacij ter izboljšati preglednost, dostopnost in kakovost kvalifikacij glede na trg dela in civilno družbo. Poleg slovenskega ogrodja kvalifikacij pa poznamo tudi evropsko ogrodje kvalifikacij ali na kratko EOK, ki povezuje sisteme kvalifikacij različnih držav in deluje kot orodje za pretvorbo, s katerim naj bi postale kvalifikacije med različnimi sistemi in državami v Evropi lažje berljive in bolj razumljive. EOK ima dva glavna cilja: spodbujati mobilnost državljanov med državami in omogočati vseživljenjsko učenje.

Dodatne kvalifikacije lahko posameznik torej poišče v registru kvalifikacij SOK, ki je javno dostopen in omogoča vpogled v vse posamične kvalifikacije, to je izobrazbe in nacionalne poklicne kvalifikacije, ki jih je mogoče pridobiti v Sloveniji po javno veljavnih izobraževalnih oziroma študijskih programih in katalogih standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Kako poteka pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije?

Pridobitev dodatnih kvalifikacije navadno poteka tako, da se kandidat udeleži predavanj in vaj, po končanih predavanjih in vajah pa pristopi k izpitu, ki je ponavadi sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Kandidat z uspešno opravljenim izpitom, ki ga določa posamezna dodatna kvalifikacija, pridobi potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije, ki se izdaja v slovenskem jeziku ter v slovensko-italijanski in slovensko-madžarski jezikovni različici (Pravilnik o določitvi obrazca potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije (Uradni list RS, št. 28/16).