Kako se spopasti z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi?

Odpoved pogodbe o zaposlitvi predstavlja eno izmed najbolj perečih tematik delovnega prava. Velikokrat se ljudje, sploh kadar imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, na delovnem mestu nekako ”udomačijo” in o možnostih odpovedi pogodbe enostavno niti ne razmišljajo, ko pa se le-ta zgodi, se posameznik, ki mu je bila pogodba o zaposlitvi odpovedana, znajde v hudi stiski. Velikokrat pri odpovedi pogodbe prihaja tudi do kršitev pravic delavca, ki se v pravni in socialni državi nikakor ne bi smele dogajati. Kršitev pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi pa se ne dogajajo le pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, pač pa tudi pri odpovedi pogodbe za določen čas. Delodajalec se mora pri odpovedi pogodbe držati zakonsko določenih rokov ali rokov, ki so zapisani v pogodbi. Poleg tega pa nikakor ne smemo pozabiti na višino odpravnine, ki delavcu po prenehanju delovnega razmerja pripada, seveda pa je potrebno izpostaviti tudi zaščitene skupine delavcev in njihove pravice.

odpoved pogodbe o zaposlitvi

Knjiga Odpoved pogodbe o zaposlitvi nam pomaga z odgovori na vprašanja

Knjiga Odpoved pogodbe o zaposlitvi podaja številne odgovore na vprašanja, ki se ob prejemu odpovedi pogodbe o zaposlitvi zastavljajo posameznikom. Avtorja knjige Miha Šercer in mag. Nina Scortegagna in delovnopravna strokovnjaka sta v omenjenem delu poskušala podati odgovore na številna vprašanja, med katerimi zasledimo tudi sledeča:

 • Ali lahko delavec med čakanjem na delo doma koristi letni dopust?
 • Ali se odpravnina izračuna od obračunanih ali izplačanih plač?
 • Pri kateri odpovedi je obvestilo o nameravani odpovedi še vedno obvezno?
 • Kaj narediti z delavcem, kateremu zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela odpovemo pogodbo o zaposlitvi na zadnji dan poskusnega dela s 7-dnevnim odpovednim rokom?
 • Ali lahko invalidu odpovemo pogodbo zaradi nezmožnosti kljub negativnemu mnenju Komisije za ugotovitev podlage za odpoved?
 • Kje je meja med krivdno in izredno odpovedjo?
 • Ali je začasna nezmožnost za delo zakonita podlaga za odpoved pogodbe iz razloga nesposobnosti?
 • Kaj mora delodajalec predhodno narediti, da je odpoved zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela zakonita?
 • Kako odpovemo pogodbo poslovodnemu delavcu, prokuristu in vodilnemu delavcu?
 • Kaj so to pričakovani delovni rezultati pri odpovedi zaradi nesposobnosti in kakšni morajo ti biti?
 • Na kateri dan preneha delovno razmerje ob odpovedi pogodbe zaradi »petih plavih«?
 • Ali je dopustno delavcu odpovedati pogodbo iz poslovnega razloga in mu hkrati ponuditi novo, v kateri je spremenjen le znesek plače?

NASVET OB ODPOVEDI POGODBE