Nacionalne poklicne kvalifikacije s področja javno zasebnih partnerstev bodo posamezniku v pomoč na različnih delovnih mestih

Javno zasebna partnerstva
S poklicnimi kvalifikacijami posameznik dokazuje svojo usposobljenost in kompetentnost za opravljanje določenega poklica. Poklicne kvalifikacije se navadno pridobijo skozi sistem šolanja in se lahko kasneje dopolnjujejo z različnimi izobraževanju. Vse poklicne kvalifikacije se dokazujejo z javnimi listinami. Tiste kvalifikacije, pridobljene v času rednega šolanja se dokazujejo s spričevali in diplomami, kvalifikacije pridobljene v drugih izobraževalnih programih, pa se dokazujejo s certifikati ali drugimi javnimi listinami.


V podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. vam ponujamo možnost pridobitve poklicne kvalifikacije s področja javno zasebnega partnerstva. Javno zasebno partnerstvo je po definiciji sistem, pri katerem se javne službe in projekti v javnem interesu izvajajo ali financirajo s pomočjo sodelovanja med javnim in zasebnim partnerjem. V Sloveniji so javno zasebna partnerstva vse bolj pogosta, zato lahko poklicna kvalifikacija z danega področja posamezniku odpre marsikatera vrata v njegovi karieri.


Pridobitev kvalifikacije poteka skozi program predavanj in delavnic ter se zaključi z izpitom


Pridobitev kvalifikacije poteka skozi program predavanj in delavnic, ki jih vodijo za to usposobljeni strokovnjaki. Skozi predavanja in delavnice bo posameznik prejel znanje, ki ga bo moral pokazati tudi na preverjanju znanja, ki bo sledilo predavanjem in delavnicam. Strokovnjaki, ki bodo predavanja organizirali, bodo poskrbeli, da bo posameznik kakovostno pripravljen na izpit, ki ga čaka. Po uspešno opravljanem izpitu, kandidat prejme certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije, ki se vpiše tudi v register nacionalnih kvalifikacij, posameznik s prejetim certifikatom pa je tako usposobljen za delo na področju javno zasebnih partnerstev.


Cena pridobitve kvalifikacije je ugodna


Cena pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije je ugodna, znanje, ki ga bo kandidat skozi predavanja in delavnice pridobil, pa je kakovostno in široko, poklicna kvalifikacija s področja javno-zasebnih partnerstev pa bo posamezniku pomagala na različnih delovnih mestih.

PROGRAM DODATNE KVALIFIKACIJE

O IZOBRAŽEVANJIH V URADNEM LISTU

Kvalifikacije delovnih mest