Pošlji povpraševanje

Kazenski zakonik natančno ureja področje kazenskega prava

Ko govorimo o kazenskem pravu, govorimo o izjemno zapletenem področju, ki s svojo pestro sodno prakso in številnimi predpisi ureja in ščiti družbo, hkrati pa lahko grobo poseže tudi v pravice vsakega posameznika. Prav zato je nujno potrebno, da so vse zakonske določbe natančno in celostno spisane in da lahko posamezniki tako vedo, kaj lahko od kazenskega sistema pričakujejo.

Kazenski zakonik (KZ-1) je obsežen in ga lahko razdelimo na splošni in posebni del. V posebnem delu so opisana posamezna dejanja, ki so inkriminirana, medtem ko splošni del opisuje splošne pogoje kaznivosti in nekatere institute kazenskega prava. Kljub temu pa so nekatere določbe kazenskega zakonika še zmeraj zelo ohlapne in puščajo sodnim organom in drugim udeležencem kazenskega postopka (preveč) svobode, posledično pa se lahko nekomu, ki je v kazenski postopek vpleten, zgodi krivica, v vsakem primeru pa kazenski postopki tako trajajo dalj časa kot je to nujno potrebno. Temu veliko doda še izjemno pestra sodba praksa, ki si velikokrat nasprotuje in tako dodatno bega posameznike in organe, ki so del kazenskega postopka.

Komentar Kazenskega zakonika bo pomagal razrešiti marsikateri dvom

Prav zato smo še toliko bolj veseli izdaje Velikega znanstvenega komentarja kazenskega zakonika, ki bo podrobno opisal institute kazenskega prava in kazniva dejanja ter tako poskrbel za to, da bodo določbe Kazenskega zakonika vsem, ki se s kazenskim pravom srečujejo, veliko bolj razumljive, hkrati pa bodo postopki potekali hitreje in tudi bolj transparentno ter zaradi tega tudi bolj pravično. Komentar kazenskega zakonika (KZ-1) je tako namenjen vsem, ki so v določenem kazenskem postopku udeleženi – tako sodnikom kot tudi tožilcem in odvetnikom, pa seveda tudi strankam postopka samim. Pozabiti ne smemo niti na študente, ki se s kazenskim pravom srečujejo prvič in tako docela ne poznajo zakonskih določb in jih brez dodatne razlage težko razumejo. S pomočjo Velikega znanstvenega komentarja kazenskega zakonika bo tako učenje veliko bolj poglobljeno, osvojena snov pa bo razumljena veliko boljše in tako kvalitetnejše aplicirana v prakso. Nenazadnje ne smemo pozabiti na vse potencialne storilce kaznivih dejanj, ki jih naj Komentar kazenskega zakonika, pa tudi KZ-1 sam, opozarja na kazni, ki so zagrožena za kazniva dejanja, ki jih le-ti nameravajo izvršiti.

Za izdajo Komentarja kazenskega zakonika smo poskrbeli v Uradnem listu

Za izdajo Velikega znanstvenega komentarja posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1), urednikov dr. Katje Filipčič, dr. Damjana Korošca in Stojana Zdolška s skupaj 47 avtorji, smo se v založbi Uradni list Republike Slovenije odločili skupaj s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani. Knjiga obsega komentar posebnega dela KZ-1, ki vključuje 291 členov na skupaj več kot 3000 straneh ter tako ponuja zares poglobljen pogled v kazensko pravo Republike Slovenije.

S trdim delom, veliko kvalitetnega znanja in odlično interpretacijo zakonskih norm, smo tako dobili prvi komentar Kazenskega zakonika, s poglobljeno, sistemsko analizo vseh kazenskopravnih vidikov kataloga inkriminacij, pri katerem sodeluje ekipa strokovnjakov z vseh področij prava, zastopani so raziskovalci s Pravne fakultete v Ljubljani in vrste drugih institucij (tudi denimo Pravne fakultete Univerze v Mariboru, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani).

Komentar kazenskega zakonika je dostopen tudi v spletni knjigarni

Do Komentarja kazenskega zakonika lahko enostavno odstopate tudi na naši spletni strani v e-knjigarni, kjer vam je knjiga dostopna že samo z nekaj kliki. Seveda pa lahko poleg Komentarja KZ-1 naročate tudi številne druge pravne knjige, ki vam bodo prišle prav pri delu, študiju ali dodatnem izobraževanju pa tudi za poglabljanje vaših zanimanj. Za dodatna vprašanja smo na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem pomagali.