Pošlji povpraševanje

Pravne knjige predstavljajo zgolj del pravne literature, ki sicer sestoji tudi iz priročnikov in zakonov

Pravna knjiga je ena tistih stvari, brez katere pravniki, odvetniki, sodniki, študenti prava itd., ne morejo, saj jo ves čas uporabljajo za utemeljevanje in razlago zakonov in zakonskih norm. Vidimo torej, da gresta pravo in literatura z roko v roki. Vendar se je potrebno zavedati, da pravna literatura ne sestoji zgolj iz teoretičnih knjig in zakonov, pač pa jo sestavljajo tudi pravna praksa, sodna praksa, pravni priročniki in druga pravna literatura. Ostala pravna literatura, kot so na primer pravni priročniki, pripomore k razlagi zagonskih določb, njihovem utemeljevanju in razumevanju pravne tematike nasploh.

V podjetju Uradni list d.o.o. zato strankam ponujamo pester nabor pravne literature. Prodaja pravne literature poteka kar preko spletne knjigarne, trenutno pa so najbolj prodajane med pravnimi knjigami Lokalne volitve 2018 z uvodnimi pojasnili in komentarjem, Veliki gradbeni priročnik ter knjiga Mednarodno zasebno pravo EU.

Knjiga Lokalne volitve 2018 je trenutno ena izmed najbolj prodajanih knjig v naši knjigarni

Pravna knjiga Lokalne volitve 2018 (ki so tik pred vrati), bo vsebovala uvodna pojasnila in komentar k Zakonu o lokalnih volitvah. Ob tem bodo v knjigi dodani še pomembnejši členi iz Zakona o lokalni samoupravi in členi iz Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, poleg tega pa tudi neuradno prečiščeno besedilo Zakona o volilni in referendumski kampanji in Zakon o evidenci volilne pravice.

pravna knjiga - Lokalne volitve

Pravna knjiga Gradbeni priročnik odlično dopolnjuje Gradbeni zakon

Pravna knjiga Gradbeni priročnik je izjemno uporabna, saj slovensko pravo določa veliko podrobnosti na področju gradbeništva, spreminja pa se tudi zakonodaja na tem področju. Gradbeno zakonodajo morajo tako dobro poznati vsi udeleženci v postopkih gradenj, in sicer tako investitorji, gradbeni izvajalci in projektanti, pa tudi nadzorniki. Kljub zelo obsežni in podrobni vsebini, ki bi jo moral poznati vsak, ki se namerava vključiti v proces gradnje, pa v našem pravnem prostoru drastično primanjkuje celostnih in konkretnih prikazov sistemske ureditve gradbenega prava, ki bi bili predstavljeni v poljudnem in razumljivem jeziku.

Pravna knjiga Veliki gradbeni pravni priročnik je namenjen prav temu, saj vsebuje praktične in podrobne opise institutov, ki jih morajo udeleženci v gradbenih postopkih poznati. Pravna knjiga je napisana v razumljivem in berljivem jeziku, ki gradbeno pravo približa uporabnikom, saj je bil glavni namen avtoric, da institute gradbenega prava razumejo tisti, ki so jim namenjeni. Priročnik predstavlja kombinacijo pravil iz predpisov, razlage, ki jo je tem pravilom dala sodna praksa, ter uporabnih primerov, kaj posamezni institut pomeni za posameznega udeleženca. Pravno knjigo odlikuje visoka strokovnost, saj so v njem pojasnjene številne dileme iz prakse.

PREVERITE PONUDBO PRAVNIH PRIROČNIKOV

Kazenski zakonik (KZ-1) s komentarjem bo pripomogel k celostnemu razumevanju kazenskega področja

Nikakor pa ne smemo pozabiti na pravne knjige, ki v našo spletno knjigarno prihajajo. Tako se zelo veselimo izdaje Kazenskega zakonika (KZ-1) s komentarjem, ki bo pripomogel k boljšemu razumevanju kompleksnih kazenskopravnih določb. Gre za obsežno delo na področju kazenskega prava, ki s poglobljeno, sistemsko analizo vseh kazenskopravnih vidikov kataloga inkriminacij, pri katerem sodeluje ekipa 50 strokovnjakov z vseh področij prava razlaga različne pravne institute kazenskega prava. Pravna knjiga Kazenski zakonik (KZ-1) s komentarjem je namenjena vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s kazenskim pravom: odvetnikom, tožilcem, sodnikom, tudi gospodarstvenikom in obramboslovcem, različnim inšpektorjem, študentom in drugim strokovnjakom. Prav tako pa ne smemo pozabiti na izid Zakona o kazenskem postopku, ki bo izšel, ko bo zakon potrjen v Državnem zboru.

pravna knjiga - Kazenski zakonik

Nenazadnje pa se veselimo tudi izdaje pravne knjige z naslovom Mednarodno zasebno pravo EU, ki sistematično, celovito in poglobljeno obravnava zelo dinamično in hitro razvijajoče se področje mednarodnega zasebnega prava EU v širšem pomenu in tako posameznikom ponuja odličen uvid v delovanje Evropske unije in njenih institucij.