Kaj so FIDIC pogodbe, kje se uporabljajo in kako poteka izobraževanje?

Kratica FIDIC pogodbe izhaja iz izraza Federation Internationale des Ingenieurs – Conseils, ki v prevodu pomeni Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev. Le-ta je že leta 1979 izdala prvo zbirko Mednarodnih vzorcev za izdelavo sporazumov med naročniki in svetovalci, ki so bili združeni v mednarodni zvezi svetovalnih inženirjev in sicer pogodb (sporazumov) za izvedbo naročila pri izdelavi predinvesticijskih študij, nato za izvedbo projektiranja in izvedbo nadzora in kasneje še za najem projektnega managementa.

Omenjeni vzorci sporazumom, ki so pravzaprav pogodbe, so se v praksi izjemno dobro uveljavili. Zato je FIDIC oz. njegove komisije s koncem 70-ich let objavil tudi usklajene standardne vzorce pogodb in sicer, ki so razdeljeni v tri knjige, vsaka pa obsega svoje segmente.
- I. Knjiga, ki se imenuje tudi rdeča knjiga vsebuje pogoje gradbenih pogodb in sicer:
o Splošne pogoje
o Navodila za izdelavo posebnih pogojev
o Ponudbeno pismo
o Pogodbeni sporazum
o Sporazum o reševanju sporov
- II. Knjiga, ki jo imenujemo srebrna knjiga vsebuje pogoje pogodb za dobavo inženirske in gradbene storitve (DIGIS), s sestavnimi deli kot so v rdeči knjigi (splošni pogoji, navodila za izdelavo posebnih pogojev, obrazci ponudbenega pisma, pogodbenega sporazuma in sporazuma o reševanju sporov).
- III. Knjiga ali drugače zelena knjiga vsebuje obrazce za obliko pogodb in sicer:
o Sporazum o naročilu (ponudba, sprejem ponudbe in dodatek z glavnimi podatki o poslu)
o Splošne pogoje za pogodbo
o Pravila za reševanje sporov
o Navodila
o Gre pravzaprav za obrazce, ki so primerni za izdelavo gradbenih pogodb nižje kapitalske vrednosti.

FIDIC sicer obsega še rumeno in belo knjigo. Rumena knjiga vsebuje vzorce pogodb na ključ za specialne objekte – predvsem za elektroenergetske objekte, medtem ko bela knjiga vsebuje vzorce svetovalnih pogodb med naročnikom in svetovalnim inženirjem ter vzorce pogodb o skupnem vlaganju (te imenujemo tudi konzorcialne pogodbe) ter vzorce podizvajalskih gradbenih pogodb.

Izobraževanje o uporabi pogodb FIDIC

Določila FIDIC se v skladu s slovensko zakonodajo uporabljajo tudi pri nas

Splošna določila FIDIC uporabljamo tudi v Sloveniji in to že več kot 30 let. V zadnjih letih se v Sloveniji srečujemo tudi z obvezno uporabo FIDIC pogodb na področju infrastrukturnih projektov, projektov investiranih s sredstvu EU ter v primeru javnih naročil. Prav zaradi tega je zelo pomembno, da pogodbe FIDIC natančno poznajo vsi, ki sodelujejo pri procesu graditve objektov, kot tudi v procesu vodenja investicij.

Nemalokrat pa pri tem pozabimo na Slovensko zakonodajo. Določila FIDIC je namreč potrebno izvajat v okviru kogentnih določb, ki jih narekuje zakonodaja Republike Slovenije.

Izobraževanje o pogodbah FIDIC tudi v Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o.

Prav zaradi tega smo se v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. odločili za izvedbo različnih izobraževanj s področja graditve objektov, med drugim tudi za izobraževanje o FIDIC pogodbah

Posameznik po izobraževanju prejme tudi naziv strokovnjaka

Po koncu izobraževanja o FIDIC pogodbah ter po uspešno opravljenem izpitu, bo posameznik pridobil dodatno poklicno kvalifikacijo ter naziv „strokovnjak/strokovnjakinja za uporabo gradbenih pogodb FIDIC“, ki ga izda izvajalec dodatne kvalifikacije v skladu s Pravilnikom o določitvi obrazca potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije, izdanem pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Uradni list RS, št. 28/16). Za vse imetnike potrdila bomo pripravili tudi podpisno značko, ki jo boste lahko uporabljali v vaših podpisih, CV-ju in drugih osebnih predstavitvah kot izkazovanje usposobljenosti.

Izobraževanje o FIDIc pogodbah

Kaj lahko od izobraževanja o FIDIC pogodbah pričakujete?

Strokovno usposabljanje je jasno in pregledno zastavljeno, posamezniki pa bodo na njem pridobili številna znanja. Med drugim se bodo naučili vse o delovanju in izvajanju projektov po pogodbah FIDIC. Pregledali bomo vse od pravic in obveznosti izvajalca, naročnika in inženirja, postavljanja pravilnih zahtevkov, predlaganja sprememb do pravilnega odločanja o zahtevkih in reševanja. Obdelali bomo tudi uporabo vseh posebnosti pogodb FIDIC glede na slovensko gradbeno zakonodajo. Vsekakor pa se bomo dotaknili tudi ravnanja v nepredvidenih okoliščinah, pri dodatnih delih ali povečanih količinah izvedbe del. Nenazadnje pa bomo natančno opisali tudi vodenje gradbenega projekta po RDEČI in RUMENI knjigi FIDIC.

Vsi strokovnjaki, ki bodo na izobraževanju sodelovali, se lahko pohvalijo z dolgoletnimi izkušnjami in širokim strokovnim znanjem. Svoje izkušnje in znanje bodo kandidatom predali na jasen način, ves čas pa bodo na voljo tudi za morebitna vprašanja.

Izobraževanje bo letos potekalo s pomočjo spletnih seminarjev

Celotno izobraževanje traja 32 ur. Zaradi situacije s Covid-19 bomo letos izobraževanje izvedli s pomočjo spletnih seminarjev ter tako poskrbeli za vašo in tudi za našo varnost. Ob vsaj 75% udeležbi na izobraževanju lahko posameznik pristopi k izpitu. Izpit poteka tako pisno kot tudi ustno, po uspešno opravljenem izpitu pa posameznik pridobi prej omenjen certifikat in naziv ter podpisno značko.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam v Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. ves čas na voljo po telefonu in e-pošti, kjer vam bomo z veseljem pomagali z dodatnimi informacijami.