Zakon o javnem naročanju ureja tudi e javno naročanje


Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) je temeljni zakon, ki ureja javna naročila v Republiki Sloveniji in ga morajo posamezniki, ki se s tem področjem ukvarjajo ali so z njim v stiku, podrobno poznati. Gre za zakon, ki velja za precej kompleksnega, saj vsebuje številne raznolike določbe, pa tudi samo področje javnih naročil in e javnega naročanja je precej razgibano.

javna naročila

Javna naročila je sedaj mogoče spremljati v sklopu storitve UL info tok

Javna naročila in aktualno zakonodajo – med drugim tudi morebitne spremembe ZJN-3 – lahko posameznik sedaj spremlja s pomočjo storitve UL info tok. Postopek je gospodarsko izjemno pomemben, saj predstavlja velik del BDP tako Republike Slovenije kot tudi same Evropske unije. Zato je nujno, da je jasno urejen, zainteresiranim pa naročila pregledno dostopna.


Javna naročila so v UL info tok sedaj jasno prikazana

Poleg Zakona o javnem naročanju in druge pripadajoče zakonodaje lahko posameznik s pomočjo UL info tok spremlja tudi različne postopke, ki so v teku. Javna naročila so jasno prikazana, portal pa bo naročnika o vsakem novem tudi obvestil. Prav tako portal naročnika obvešča o spremembah, ki jih posameznik spremlja. Tako naročniku ni treba vsak dan preverjati vseh na novo objavljenih javnih naročil, saj sproti dobiva obvestila o vsem, kar izbere v svojem profilu.


Zakon o javnem naročanju natančno določa, kako mora biti razpisna dokumentacija pripravljena

UL info tok za večino javnih naročil posamezniku ponuja tudi razpisno dokumentacijo, ki mora biti pripravljena v skladu z ZJN-3. V kolikor objavitelj za posamezno naročilo še ni objavil razpisne dokumentacije, se v UL info tok nahaja povezava do spletne strani objavitelja, na kateri je mogoče najti razpisno dokumentacijo.

e javno naročanje

V sklopu UL info tok je tudi možnost prebiranja e-komentarja Zakona o javnem naročanju

V sklopu storitve UL info tok pa ima naročnik tudi možnost dostopa do e-komentarjev zakonov. E-komentarji imajo pred standardnimi tiskanimi verzijami veliko prednost – zelo enostavno jih lahko namreč posodabljamo, uporabniku pa je tako na voljo vedno zadnja (ažurna) verzija e-komentarja.

Tako lahko posameznik dostopa tudi do komentarja Zakona o javnem naročanju. S pomočjo komentarja ZJN-3 bo veliko enostavneje razumeti postopek javnega naročanja, pa tudi druge norme, ki jih je v sklopu javnega naročanja potrebno upoštevati bodo bolje razumljene.

postopek javnega naročanja