Pošlji povpraševanje

Dodatno strokovno izobraževanje za pridobitev dodatnih poklicnih kvalifikacij

Uradni list Republike Slovenije d.o.o. je edini izvajalec v Sloveniji, ki lahko posameznikom zagotavlja dodatna strokovna izobraževanja s področja koncesij in javno-zasebnega partnerstva.

Dodatna strokovna izobraževanja odpirajo veliko možnosti

Dodatno strokovno izobraževanje posamezniku omogoča, da se na določenem področju še dodatno izobrazi in si pridobi široko bazo strokovnega znanja, ki jo za opravljanje poklica potrebuje. Z dodatnim strokovnim izobraževanjem pa si kandidat prav tako zagotovi večjo možnost zaposlitve v prihodnosti.

Klasifikacija poklicev in strokovne izobrazbe je v Republiki Sloveniji

Klasifikacija poklicev in strokovne izobrazbe je v Republiki Sloveniji natančno opredeljena. Temeljne poklicne kvalifikacije posameznik navadno pridobi preko javnega izobraževanja, dokazujejo pa se s spričevali, diplomami ali drugimi javnimi listinami. Posameznik pa lahko dodatna strokovna izobraževanja opravi tudi zunaj šolskega sistema in si tako zagotovi dodatne poklicne kvalifikacije, ki mu kasneje pomagajo pri zaposlitvi. Posameznik lahko dodatne poklicne kvalifikacije dokazuje s certifikatom oz. potrdilom o pridobitvi dodatne kvalifikacije, ki ga pridobi po uspešno zaključenem šolanju. Več o posameznih kvalifikacijah in njihovi pridobitvi si lahko preberete v Registru kvalifikacij SOK.

Dodatno izobraževanjeDodatno strokovno izobraževanje

Dodatna strokovna izobraževanja s področja javno zasebnega partnerstva, javnih naročil in uporabe FIDIC pogodb

Pri Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. posameznikom ponujamo različne oblike dodatnih strokovnih izobraževanj s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnega partnerstva ter uporabo FIDIC pogodb. Javno zasebna partnerstvo predstavlja razmerja v katera vstopajo javni subjekti, kot so občine ali drugi subjekti javnega prava ter zasebni subjekti, ki so lahko tako posamezniki, kot tudi pravne osebe.

Z dodatnim strokovnim izobraževanjem do opravljenega izpita za pridobitev dodatne kvalifikacije

V okviru dodatnega strokovnega izobraževanja vam ponujamo predavanja, vaje in delavnice, ki jim bo sledilo pisno in ustno preverjanje znanja. Po uspešno opravljenem izpitu za dodatno strokovno izobraževanje bo kandidat prejel certifikat.

VEČ O OPRAVLJANJU IZPITA ZA PRIDOBITEV KVALIFIKACIJE