Kaj je obligacijski zakonik?

Kaj je obligacijski zakonik, je vprašanje, ki si ga skoraj zagotovo postavimo vsaj enkrat v življenju. V resnici se skoraj vsak dan znajdemo v vlogi dolžnika ali upnika, čeprav na to niti ne pomislimo. O nakupu slovenskega obligacijskega zakonika začnemo razmišljati šele, ko pride do težav pri izplačilu ali terjatvah.

V omenjeni knjigi lahko najdemo namreč odgovore na številna vprašanja, ki nas lahko rešijo iz težav, v katerih smo se znašli. Vas zanima, kaj je obligacijski zakonik, kako je sestavljen in kje ga lahko kupite?

obligacijski-zakonik


Kako je sestavljen obligacijski zakonik?

Kazalo obligacijskega zakonika, ki ga najdemo na spletu, nam lepo prikaže, kaj je obligacijski zakonik in kakšne odgovore lahko v njem sploh najdemo. Čeprav bi lahko rekli, da gre skoraj za brezčasen zapis, ki izvira še iz rimskih časov, pa se skozi stoletja in tisočletja spreminjajo posamezne razlage. V slovenskem obligacijskem zakoniku so izkušeni pravniki zbrali preprosta in razumljiva pojasnila, ki prikazujejo glavno zamisel. Temu rečemo komentar Obligacijskega zakonika. Ker je napisan na zelo preprost način, ga lahko razumejo tako pravniki kot tudi laiki. Kot že omenjeno, pogodbe sklepamo tudi v vsakdanjem življenju, zato je pomembno, da ga razume prav vsak.

Torej, kako je sestavljen obligacijski zakonik? Kazalo nam jasno pokaže, da so na začetku opisana temeljna načela obligacij. Ta del je zelo pomemben, saj lahko le z razumevanjem le-teh razumemo posamezna določila. Prav tako je izrednega pomena, da bralec razume osnovne termine in pojme, kot so pogodba, neupravičena pridobitev, povzročitev škode, poslovodstvo brez naročila, vrednostni papirji in obljuba nagrade. Avtor je vse naštete izraze razložil že v uvodnem delu, da med branjem ne bi prišlo do kakršnihkoli nejasnosti.

slovenski-obligacijski-zakonik


Pravila pri različnih vrstah pogodb

V naslednjem delu so prikazana pravila, ki utegnejo bralcu pogosteje priti prav v praksi. Nanašajo se tako na nastanek pogodbe, kot njeno prenehanje. Avtor se je posebej posvetil patologiji pogodbe (ničnost in izpodbojnost) in patologiji pogodbenega razmerja (neizpolnitev, nezmožnost izpolnitve in nepravilna izpolnitev). Na koncu tega dela si lahko bralec prebere tudi pojasnila o pogodbeni odgovornosti.

V tretjem delu slovenski obligacijski zakonik vključuje poglavji, ki sta vezani na povzročitev škode in odškodninske odgovornosti zaradi civilnega delikta. Elementi slednjega so analitično prikazani, avtor pa se je posebej posvetil tudi objektivni odgovornosti, ki je vedno bolj pomemben del obligacij. Na koncu si lahko bralec prebere tudi premislek o neupravičeni pridobitvi, poslovodstvu brez naročila, vrednostnih papirjih in javni obljubi nagrade.

Veliko laikov, ki se sprašujejo, kaj je obligacijski zakonik, pa to zanima le zato, ker so sklenili prodajno pogodbo. Slednja je splošno razširjena, zato se z njo sreča skoraj vsak. Bralec lahko odgovore na svoja vprašanja, povezana s prodajno pogodbo, najde v četrtem delu obligacijskega zakonika. Kazalo nam sicer takoj namigne, da se v tem delu skrivajo tudi druge pogodbe, katerih namen je prenos lastninske pravice. Prodajna pogodba ima namreč neposreden vpliv tudi na ostale pogodbene tipe, kot so odplačna, sinalgmatična in komutativna pogodba.

slovenski-obligacijski-zakonik-pravila

V zadnjem delu pa se skrivajo pojasnila, povezana z več vrstami pogodb. Prva vrsta so pogodbe, ki omogočajo rabo ali izkoriščanje stvari oziroma pravic (posodbena, licenčna in zakupna pogodba), druga vrsta so pogodbe, s katerimi se proti plačilu opravljajo določene storitve ali določena dela (pogodba o prevozu stvari in oseb, podjemna pogodba), tretja vrsta pa so pogodbe, s katerimi se zavežemo k opravljanju poslov za drugega (mandatna pogodba, komisijska pogodba).

vtor ta sklop slovenskega obligacijskega zakonika zaključi s heterogenimi pogodbenimi tipi (zavarovalna in družbena pogodba, poroštvo ter poravnava), ki so prav tako v praksi zelo pogosti.


Kdo je avtor obligacijskega zakonika?

dr.-luigi-varanelliPri obligacijskem zakoniku kazalo ni edina podrobnost, ki si jo lahko ogledamo že na spletu, saj lahko nekaj najpomembnejših lastnosti preberemo tudi o samem avtorju. Dr. Luigi Varanelli je leta 1998 v Trstu diplomiral iz prava, nato pa je v prihodnjih letih na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani pridobil tudi naslov magistra ter doktorja pravne znanosti.

V svoji bogati karieri se je znašel na številnih pomembnih položajih – med drugim ga je Ministrstvo za pravosodje imenovalo za člana izpitne komisije za pravniški državni izpit, od leta 2013 je član strokovne komisije za sodne tolmače in arbiter pri Gospodarski zbornici Slovenije, od leta 2014 pa kot docent za pravo predava na Fakulteti za management in pravo Ljubljana.

nanstvenoraziskovalno se ukvarja predvsem s pogodbenim pravom, saj je na to temo napisal več kot 150 del. Slednja so bila objavljena tako v slovenskih strokovnih revijah kot v tujini.


Kje je mogoče kupiti obligacijski zakonik?

Obligacijski zakonik kazalo in e-knjiga sta objavljena na spletni strani Uradni list, prav tu pa je mogoče kupiti tudi slovenski obligacijski zakonik. Sestavljen je iz kar 528 strani v mehki vezavi formata 14 x 20 cm.

To je neuradno prečiščeno besedilo z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom, tako da je zaradi dobre preglednosti enostavno razumljiv. Namenjen je namreč tudi tistim, ki se sprašujejo, kaj je obligacijski zakonik, torej popolnim laikom. Ker je plod prefinjenega dela izkušenih pravnikov, je med najsodobnejšimi v celotni evropski pravni tradiciji.

obligacijski-zakonik-kazalo