Pošlji povpraševanje

Družinski zakonik smo v Sloveniji poskušali prenoviti še večkrat

Polemika o sprejemu družinskega zakonika je bila v pravni stroki pa tudi v širši javnosti v preteklih mesecih oz. celo letih precej pereča, kljub vroči debati, pa so ga poslanci in poslanke državnega zbora v drugo relativno hitro sprejeli. Z družinskim zakonikom je šlo za drugi poskus modernizacije slovenske družinske zakonodaje, saj je prvi propadel pred petimi leti, ki je bil na referendumu odziv glede omenjenega zakona negativen.

zakonodaja s področja družine

Katere so novosti, ki jih nova izdaja pravne knjige ”družinski zakonik” prinaša?

Osnovni cilj družinskega zakonika je zagotavljanje učinkovitejšega izvajanja načela varovanja koristi otroka in izboljšanje pravne varnosti na področju odločanja v zakonskih in družinskih sporih. Zato pristojnost za odločanje o ukrepih za varstvo koristi otroka nov družinski zakonik prenaša iz centrov za socialno delo na okrožna sodišča. S tem skuša zagotoviti postopke, ki so pravični in koherentni z zakonom.

Tako bodo po novem družinskem zakoniku sodišča lahko odločala o začasnih odredbah in ukrepih trajnejšega značaja, pa tudi o rejništvu in skrbništvu. Poleg tega družinski zakonik pri vsakem ukrepu določa koliko časa lahko traja, prav tako pa določa stalno preverjanje utemeljenosti nadaljnjega izvajanja ukrepa. Zakonik uvaja popolnoma novo načelo, ki ga imenujemo ”načelo najmilejšega ukrepa” ki pomeni, da je potrebno pri odločanju o ukrepih za varstvo koristi otroka uporabiti ukrep, ki bo otroka še dodatno zaščitil in hkrati čim manj posegel v pravice staršev. Posledično je odvzem otroka staršem predviden kot skrajni ukrep.

VEČ O KNJIGARNI URADNEGA LISTA

Družinski zakonik poleg vsega na novo definira tudi nekatere pojme

Nenazadnje pa družinski zakonik na novo definira tudi pojme, ki se v sferi družinskega prava stalno pojavljajo. Tako je izraz ”družina” v družinskem zakoniku definiran kot življenjska skupnost otroka, ne glede na njegovo starost, z obema ali enim od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima do otroka obveznosti in pravice. Izraz roditeljska pravica je zamenjan z izrazom »starševska skrb«, ki bolje označuje celoto pravic in obveznosti v razmerju staršev do otrok.

Novost, ki jo zakonik omogoča je tudi v tem, da lahko starši v naprej izrazijo voljo o tem, kdo naj v primeru njihove (prezgodnje) smrti za otroke skrbi.

pravna knjiga Družinski zakonik

Pravna knjiga družinski zakonik je na voljo tudi v e-knjigarni Uradnega lista

Ker se v Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. zavedamo pomena zakonikov, smo pripravili tudi Družinski zakonik, ki je že dostopen v naši e-knjigarni. V uvodnih pojasnilih, ki obsegajo več kakor 150 strani, prof. dr. Barbara Novak podaja celovit prikaz sprememb, ki jih Družinski zakonik prinaša glede na Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Posebno pozornost namenja koristi otroka, pogodbam o urejanju premoženjskih razmerij med partnerji, preživninam, izvoru otroka, starševski skrbi, varstvu, vzgoji, stikom, ukrepom za varstvo otrokove koristi, posvojitvi, rejništvu, skrbništvu in postopkom, v katerih se obravnavajo družinske zadeve. Avtorica opozarja na številne sporne določbe in odprta vprašanja ter predlaga rešitve zanje.

V e-knjigarni pa ponujamo tudi številne druge pravne knjige

V naši e-knjigarni pa lahko odstopate tudi do drugih pravnih knjig, ki bodo olajšale delo tako odvetnikom, tožilcem in sodnikom, kot tudi na primer študentov, ki se s študijem prava srečujejo prvič, razumevanje zakonskih določb pa je tako nekoliko oteženo. Pravna knjiga predstavlja osnovno orodje vsakega pravnika, saj so nekatere zakonske določbe v Republiki Sloveniji izjemno dvoumne in si jih lahko posamezniki tako drugače razlagajo, kar otežuje delo vseh, ki so vpleteni v postopek. S pomočjo pravnih knjig in priročnikov ter druge pravne literature si bomo razumevanje zakonskih norm tako izjemno olajšali, postopki pa bodo tako tekli hitreje in kvalitetnejše.