Pošlji povpraševanje

Dodatna izobraževanja in kvalifikacije so koristne skozi vso karierno pot

Dodatna izobraževanja so zaželena skozi vsa obdobja v življenju. Tudi, ko formalna izobraževanja končamo se je smiselno nadalje dodatno izobraževati, saj s tem povečamo svojo strokovnost na delovnem področju, prav tako pa si z dodatnimi izobraževanji zagotovimo večjo možnost zaposlitve.

Širok spekter programov za pridobitev dodatnih kvalifikacij

Pri Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. kandidatom, željnim znanja, ponujamo vrsto dodatnih izobraževanj, s katerimi lahko dosežejo dodatne kvalifikacije in tako nadgradijo temeljne kvalifikacije, ki so si jih pridobili skozi obdobje šolanja.

Dodatno izobraževanjeIzobraževanje o javnem naročanju

Dodatna izobraževanja o postopku javnega naročanja

V zadnjem času je v porastu zanimanje za izobraževanje o javnem naročanju. Javno naročanje je področje, ki se v Republiki Sloveniji v zadnjih letih zelo razvija. Navadno oddamo okrog 6000 javnih naročil letno, kar znaša kar 4 milijarde EUR. Razvidno je torej, da mora biti oseba, ki pri javnem naročanju sodeluje ustrezno dodatno izobražena in podkovana s strokovnim znanjem.

Dodatna izobraževanja tudi v smeri javno zasebnih partnerstev

V sklopu predavanj in vaj, ki smo jih v okviru dodatnega izobraževanja pripravili, vam ponujamo kvalitetno dodatno izobrazbo za oddajo javnega naročila. Med izobraževanjem vas bomo podrobneje seznanili s postopkom javnega naročanja z e-javnim naročanjjem, z uporabo spletnega informacijskega portala, z uporabo obrazcev in razumevanjem njihove vsebine itd. Med predavanji se bomo posvetili tudi javno zasebnemu partnerstvu in vas seznanili z različnimi oblikami javno-zasebnega partnerstva.

Dodatne kvalifikacije se priznajo po uspešno opravljenih izpitih

Po končanem programu predavanj za dodatna izobraževanja vse kandidate čaka tako pisni kot tudi ustni preizkus znanja. Ko kandidat izpit uspešno opravi pridobi certifikat oz. potrdilo, ki izkazuje pridobitev dodatne kvalifikacije in udeležbo na predavanjih dodatnega izobraževanja.

VEČ O DODATNEM IZOBRAŽEVANJU ZA JAVNO NAROČANJE