Pošlji povpraševanje

Temeljne in nacionalne poklicne kvalifikacije za postopek javnega naročanja

KvalifikacijePoklicne kvalifikacije so kvalifikacije s katerimi posameznik dokazuje, da je strokovno in poklicno usposobljen za opravljanje določenega poklica. Navadno se poklicne kvalifikacije pridobijo skozi sistem izobraževanja, dokazujejo pa se z javno listino, kot je na primer spričevalo, diploma ali druga javna listina. Poklicne kvalifikacije pa je mogoče pridobiti tudi skozi druga predavanja, ki jim sledi preverjanje znanja in se dokazujejo s certifikatom o poklicni kvalifikaciji.

Kvalifikacije za javno naročanje in certifikat

Kandidatom je na voljo program za pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije strokovnjak za oddajo javnih naročil. Predavanja o postopku oddaje javnih naročil na podlagi katerih bo temeljil tudi izpit, ki ga bo kandidat za uspešno pridobitev poklicne kvalifikacije moral opraviti, se začnejo v drugi polovici septembra. V programu predavanj bomo kandidate ustrezno pripravili na izpite, ki jih čakajo ob koncu predavanj, jih seznanili s snovjo, ki jo morajo za pozitivno opravljen izpit obvladati ter jih seznanili z odgovornostjo, ki jih v delu javnega naročanja čaka.

Pridobitev certifikata oz. potrdila temeljne poklicne kvalifikacije omogoča pozitivno opravljen izpit

V programu predavanj bomo kandidate seznanili s samim postopkom javnega naročanja, posebej pa se bomo posvetili tudi obvestilu o oddaji javnega naročila. Seveda bomo skozi skupek predavanj obdelali tudi ostale tematike, ki so pomembne za javno naročanje in tako kandidate ustrezno pripravili na izpit.

Dodatno izobraževanje

Po opravljenem izpitu sledi prejem certifikata oz. potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije

Po uspešno opravljanem izpitu kandidat prejme certifikat oz. potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije, s katerim je tako usposobljen za delo za javnimi naročili, ki je povezano z veliko odgovornostjo tako do posameznih gospodarskih subjektov, kot tudi do širše družbe.

KAKO UGODNO DO DODATNIH KVALIFIKACIJ?