Knjiga Šport in pravo ponuja odgovore na številna vprašanja

V zadnjih letih šport pridobiva na popularnosti – tako v rekreacijski kot tudi v tekmovalni sferi. Posledično je vse več tudi pravno poslovnih razmerij, ki so povezana s športom. Zakonodaja poslovnih razmerij je sicer relativno jasna, vendar športna komponenta v ta razmerja vnaša določeno noto posebnosti, zaradi česar se na področju pravno-poslovnih razmerij povezanih s športom odpirajo številne nejasnosti. Tematika je relativno slabo obdelana, saj je bila do sedaj v Sloveniji izdana le ena knjiga, povezana s pravnoposlovnimi razmerij, ki so povezana s športom, pa še ta trenutno v knjigarnah ni več na voljo. Ker je vrzel, ki je nastala, zares velika, smo se v Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. odločili, da izdamo knjigo Šport in pravo, in sicer v sozaložništvu s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani ter Društva za šport in pravo.

Komu je knjiga Šport in pravo namenjena?

šport in pravoKnjigo lahko uvrstimo med znanstvene monografije. Delo so sestavili avtorji, ki se lahko pohvalijo tako z veliko teoretičnega znanja kot tudi z obilico praktičnih izkušenj s področja športa in pravno poslovnih razmerij. Prav zato knjiga podaja jasne odgovore na mnogotera vprašanja, ki se na tem področju pojavljajo. Knjiga je zato namenjena širokemu krogu bralcev – pravnikom, ki delujejo v poslovni in pravosodni praksi: odvetnikom, agentom, pravnikom v gospodarskih družbah, ki se ukvarjajo s trženjem športa, pravnikom v športnih organizacijah, sodnikom, arbitrom ter seveda tudi študentom različnih usmeritev in stopenj.

Knjiga je razdeljena na enajst sklopov. Vsakega od njih je prispeval avtor z najvišjimi referencami z izbranega pravnega področja. Uvodni vsebinski sklop prikazuje pravno podlago tekmovalnega športa in njegovo organiziranost na področju EU s statusnopravno predstavitvijo športnih organizacij (društva, mednarodne zveze, Mednarodni olimpijski komite in nacionalni olimpijski komiteji), obravnavano pa je tudi vprašanje avtonomije športa. Uvodnemu sklopu sledijo drugi sklopi z zaokroženo in zaključeno tematiko. Namenjeni so evropskemu pravu, zlasti s področja varstva konkurence, trženja podobe športnikov, socialnih pravic športnikov in trenerjev, sponzorstva oziroma športnega marketinga, t. i. endorsment pogodbam, posebej še televiziji (t. i. televizijskim pravicam), odškodninski odgovornosti v športu, problematiki dopinga in razreševanju sporov na področju športa na mednarodni športni arbitraži.

Knjigo lahko naročite kar v naši spletni knjigarni

Knjiga je na voljo tudi v naši spletni knjigarni, kjer lahko do nje dostopate že samo z nekaj kliki, mi pa bomo poskrbeli, da bo knjiga skrbno zapakirana in v najkrajšem možnem času dostavljena na želen naslov.