Pošlji povpraševanje

Zakaj je izid komentarja Kazenskega zakonika tako težko pričakovan?

Kazenski zakonik je knjiga na kateri temelji kazensko pravo Republike Slovenije, saj je tudi hkrati tudi ena izmed dveh knjig, ki ureja omenjeno vejo zakonodaje. Dopolnjuje ga Zakon o kazenskem postopku (ZKP), skupaj pa podajata natančna navadila o tem, kako voditi kazenske postopke v Republiki Sloveniji. Ker je zakonodaja zmeraj relativna, in si jo lahko velikokrat razlagamo različno, je nujno potrebno zakonske določbe natančno opredeliti. Prav zato se tako veselimo izida težko pričakovanega komentarja Kazenskega zakonika KZ-1, ki bo izšel letos.

Skupaj s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, smo v založbi Uradnega lista Republike Slovenije d.o.o. izdali prvi Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1), urednikov dr. Katje Filipčič, dr. Damjana Korošca in Stojana Zdolška s skupaj 47 avtorji. Knjiga obsega komentar posebnega dela KZ-1, ki vključuje 291 členov, na skupaj več kot 3000 straneh.

Kako bo komentar Kazenskega zakonika pripomogel k boljšemu pravnemu redu?

S pomočjo komentarja Kazenskega zakonika bodo tako odvetniki, kot tudi tožilci in sodniki veliko enostavneje interpretirali zakonske določbe in jih tako tudi pravilneje razlagali, kar bo vodilo v pravičnejše kazenske postopke.

Prvi komentar Kazenskega zakonika je poglobljeno besedilo, ki sistemsko analizira vse kazenskopravne norme posebnega dela Kazenskega zakonika. Pri pisanju komentarja kazenskega zakonika je sodelovala ekipa strokovnjakov z vseh področij prava, zastopani so raziskovalci s Pravne fakultete v Ljubljani in vrste drugih institucij (tudi denimo Pravne fakultete Univerze v Mariboru, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani).

Komentar Kazenskega zakonika je poglobljeno in obsežno delo, ki je namenjena vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s kazenskim pravom – odvetnikom, tožilcem, sodnikom, tudi gospodarstvenikom in obramboslovcem. Seveda pa pri tem nikakor ne smemo pozabiti na študente, ki se šele seznanjajo z določbami kazenskega prava in jim zato komentar kazenskega zakonika še posebej pomagal pri poglobljenem razumevanju učne snovi.

Poznavanje kazenskega prava je za vse udeležene izjemno pomembno, saj je kazensko pravo veja prava, ki globoko posega v osebne svoboščine in pravice posameznika, ki so mu velikokrat tudi kratene. Vse to je nujno potrebno omejiti, saj je recimo pravica do svobode posameznika, ki jo norme Kazenskega zakonika velikokrat kratijo, priznana tudi s samo Ustavi Republike Slovenije. Veliko dvomov se pojavlja pri pojmu silobrana, ki je sicer definiran kot obramba, ki je nujno potrebna, da napadalec od sebe ali od koga drugega odvrne istočasen protipraven napad. Definicija je sicer dokaj jasna, vendar pravna teorija poudarja sorazmerje med napadom in silo, ki je uporabljena, da ta napad odvrne. Če sorazmerje ni podano, tudi sam silobran ni priznan in oseba, ki je silo uporabila odgovarja za svoje ravnanje. Vprašanje, ki je dokaj pereče je, kdaj je silobran prekoračen. Podobno vprašanje kot za silobran se uporablja tudi pri skrajni sili. Seveda pa omenjeni nejasnosti nista edini s področja kazenske zakonodaje.

Kazenski zakonik s komentarjem

Komentar Kazenskega zakonika bo mogoče kupiti tudi v naši e-knjigarni

Ker pa se v Uradnem listu republike Slovenije d.o.o. zavedamo, da je pravna knjiga pravzaprav osnovno orodje vsakega pravnika, smo v naši e-knjigarni pripravili pestro ponudbo najrazličnejših pravnih knjig. Ena izmed najbolj popularnih dan danes je Družinski zakonik, ki podaja celovit prikaz sprememb, ki jih Družinski zakonik prinaša glede na Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Seveda pa poleg Kazanskega zakonika s komentarjem in Družinskega zakonika še veliko druge pravne literature. Dan danes je zelo priljubljen Veliki gradbeno pravni priročnik, ki podaja veliko različnih določb o gradbeni zakonodaji, ki je bila nedavno – z izidom novega zakona - posodobljena. Zelo prodajana pa je tudi knjiga ”Bil sem odvetnik” odvetnika Rudija Šeliha, prejemnika Majaronove plakete, ki govori o delu v odvetništvu in številnih področjih, ki do jih to delo zajema. Pozabiti pa ne smemo niti na knjigo ”Kako študirati pravo”, ki bo študij prava olajšala marsikateremu študentku tako na prvi kot tudi na višjih stopnjah.

OBIŠČITE E-KNJIGARNO UL