Pošlji povpraševanje

Katera načela morajo biti upoštevana v kazenskem pravu?

Kazensko pravo je področje, ki v nekaterih primerih dovoljuje zelo grobo poseganje v človekove pravice, najhujši poseg pa seveda predstavlja odvzem prostosti posamezniku, ki je osumljen ali kasneje obtožen določenega kaznivega dejanja. Kazensko pravo sledi številnim pravnim načelom, med katerimi so najizrazitejša:

  • Načelo pravne države: načelo pravne države narekuje, da je kazenskopravna prisila sredstvo ultima ratio, kar pomeni sredstvo, ki je uporabljeno takrat, kadar javnega dobra ne moremo zavarovati na drugačen način, poleg tega pa mora biti kazenskopravna prisila tolikšna, kolikor je nujno zahtevno, da preprečimo kaznivo dejanje.
  • Načelo humanosti navadno povezujemo s tem, da so v razvitejših državah odpravljene smrtne kazi, da je tudi v sklopu kazenskopravne prisile prepovedano mučenje in poseganje v človekovo celovitost.
  • Načelo zakonitosti nalaga, da mora biti kaznivo dejanje kot tako opredeljeno v zakonu še preden je izvršeno, saj morajo državljani vedeti, katera dejanja so kazniva in kakšne so kazni za posamezna kazniva dejanja.
  • Načelo subjektivne (krivdne) odgovornosti pomeni, da je potrebno vsakemu posamezniku najprej dokazati krivdo, ki je predpostavka kazenske odgovornosti. Zavrača se torej objektivna odgovornost, pri kateri govorimo o odgovornosti ne glede na krivdo in je včasih dopuščena v civilnem pravu. Krivda predstavlja subjektivni odnos posameznika do nastale posledice.
  • Načelo individualizacije kazenskih sankcij pomeni, da morajo biti kazenske sankcije, ki so v Kazenskem zakoniku opredeljene v razponu izrečene v skladu z osebnostjo krivega in skladno z okoliščinam, ki so prisostvovale storitvi kaznivega dejanja.

Komentar kazenskega zakonika bo razjasnil določene dvome, ki jih ponuja KZ-1

Vsa načela v Kazenskem zakoniku niso zapisana, KZ-1 pa se sooča tudi s težavo nekaterih manj oprijemljivih definicij in zakonskih dikcij. Prav zato je izid Komentarja Kazenskega zakonika tako težko pričakovan. Komentar kazenskega zakonika bo podrobno opisal posamezne kazenskopravne norme, ki so zapisane v KZ-1. Tako bo komentar omogočil lažjo interpretacijo Kazenskega zakonika, kar bo vodilo v hitrejše, efektivnejše, predvsem pa poštene postopke.

Določene norme Kazenskega zakonika so namreč relativno neoprijemljive oz. vsaj premalo natančno opisane. Nikakor pa ne smemo pozabiti tudi na številčno in raznoliko sodno prakso s področja kazenskega prava, ki v to pravno področje vnaša še dodatno zmedo.

Prvi komentar Kazenskega zakonika podaja poglobljeno, sistemsko analizo vseh kazenskopravnih vidikov kataloga inkriminacij, pri kateri sodeluje ekipa strokovnjakov z vseh področij prava, zastopani so raziskovalci s Pravne fakultete v Ljubljani in vrste drugih institucij (tudi denimo Pravne fakultete Univerze v Mariboru, Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani). Gre za obsežno, poglobljeno in aktualno delo, ki je namenjeno vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s kazenskim pravom: odvetnikom, tožilcem, sodnikom, tudi gospodarstvenikom in obramboslovcem, različnim inšpektorjem in drugim strokovnjakom.

Komu je komentar Kazenskega zakonika pravzaprav namenjen?

Komentar kazenskega zakonika je namenjen vsem, ki se ukvarjajo s kazenskim pravom. Seveda bo v največjo pomoč verjetno sodnikom, odvetnikom in tožilcem, nikakor pa ne smemo pozabiti na študente, ki se s tem področjem šele seznanjajo in jim bo komentar tako v veliko pomoč pri študiju in razumevanju materije kazenskega prava.

Komentar kazenskega zakonika je na voljo tudi v naši e-knjigarni

Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1) smo v založbi Uradni list Republike Slovenije izdali skupaj s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, urednikov dr. Katje Filipčič, dr. Damjana Korošca in Stojana Zdolška s skupaj 47 avtorji. Knjiga obsega komentar posebnega dela KZ-1, ki vključuje 291 členov, na skupaj več kot 3000 straneh. Komentar kazenskega zakonika lahko naročite tudi v naši e-knjigarni, kjer vam je skupaj s številnimi drugimi pravnimi knjigami na voljo že samo z nekaj kliki.

Veliki znanstveni komentar posebnega dela KZ-1