Pošlji povpraševanje

Izobraževanja za boljše poklicne kvalifikacije v že tako konkurenčnem okolju

Javno naročanje je v Sloveniji vse bolj popularno. Ker gre za področje, ki je dokaj zapleteno in zahteva od posameznika veliko znanja, smo v Uradnem listu RS, d.o.o. pripravili izobraževanja iz omenjenega področja, ki bodo posameznika opremila s potrebnimi znanji, ki jih bo lahko s pridom koristil na delovnem mestu.

Kaj je javno naročanje in kako izobraževanje oz. tečaj za javna naročila pripomore k večji konkurenčnosti posameznika?


Pri javnem naročanju gre za to, da se pravne osebe, ki so porabniki sredstev z državnega proračuna ali lokalnih proračunov trudijo najti čim ugodnejšo možnost naročila storitve ali produkta. Ponudnik pa je pri javnem naročanju lahko kdorkoli, pa naj bo to pravna ali fizična oseba, lahko pa ponudnik prihaja tudi iz tujine.

seminarizobraževanje

VEČ O PRIDOBITVI DODATNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ


Tečaji oz. izobraževanja s področja javnega naročanja za večjo kompetentnost


Ker se v Sloveniji v enem letu izvrši več kot 6000 javnih naročil smo v Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. pripravili izobraževanja za vse kandidate, ki želijo pridobiti dodatno poklicno kvalifikacijo s področja javnega naročanja. Izobraževanjem, ki sestojijo iz seminarjev, na kocu sledi še praktično preverjanje znanja v obliki pisnih in ustnih izpitov. Po uspešno opravljenem izpitu pa bo kandidat pridobil naziv ”strokovnjak za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji”.

Strokovnost vseh sodelujočih predavateljev med izobraževanji je zagotovljena. Predavatelji bodo v sklopu izobraževanj s kandidati za opravljanje izpita razglabljali o različnih tematikah v javnem naročanju in jih seznanjali tako z e-javnim naročanjem kot tudi z drugimi področji javnih naročil.


Termini tečajev za strokovnjaka za javna naročila so objavljeni na spletni strani Uradnega lista RS, d.o.o., tečajev pa se lahko udeleži vsakdo, ki ima dokončano vsaj srednješolsko izobrazbo in mu v zadnjih treh letih ni bila pravnomočno izrečena stranska sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja.

VEČ O DODATNIH IZOBRAŽEVANJIH URADNEGA LISTA