Storitev UL info tok za enostavnejše sledenje predpisom slovenske zakonodaje

Storitev UL info tok, ki smo jo pripravili v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. je pomembna in tudi edinstvena v naši državi. UL info tok je storitev, ki bo posameznikom pomagala slediti slovenski zakonodaji, ki je velikokrat izpostavljena številnim spremembam.

Zakoni v Republiki Sloveniji so bili velikokrat predmet sprememb. In tem spremembam je potrebno slediti, da lahko posamezniki na različnih področjih delo kvalitetno opravljajo. S pomočjo UL info toka bo to sedaj veliko enostavneje in učinkoviteje, kot je bilo doslej. Storitev UL info tok bo posamezniku namreč omogočila, da mu ne bo več potrebno vsak dan preverjati vseh na novo objavljenih javnih naročil in sprememb zakonodaje, saj bo obvestila o vsem, kar ga zanima, prejel po e-pošti ali po SMS. Storitev UL info tok namesto posameznika sledi izbranemu javnemu naročilu ali določenemu pravnemu področju in posameznika najpozneje v treh urah po objavi obvesti o vsaki objavi, popravku, odgovoru na vprašanje ali drugi spremembi.


Zakonodaja se na enih pravnih področjih spreminja hitreje in pogosteje kot na drugih

Spremembe v zakonodaji niso pravzaprav popolnoma nič nenavadnega. Zakonodaja je namreč »živa« in se prilagaja potrebam, ki jih narekuje praksa. Z uvajanjem novih storitev in dejavnosti se nujno spreminjajo tudi predpisi slovenske zakonodaje.

Vsekakor pa drži, da so nekatera pravna področja spremembam v zakonodaji podvržena precej bolj, kot druga. Tako na primer v kazenskem pravu ne bomo zasledili številnih novel zakona, saj gre za pravno področje, ki je dokaj jasno določeno in tudi precej statično. Na drugi strani lahko vidimo, da se obligacijsko pravo, na področju katerega subjekti med seboj vedno znova sklepajo nove – inominatne – pogodbe, pogosto spreminja. Prav tako je številnim spremembam podvrženo pravo varstva zasebnosti, pa tudi pravo javnih naročil.

Posamezniki, ki delujejo na hitro razvijajočih se področjih, morajo ves čas spremljati, kakšne so spremembe zakonov in predpisov, ki so vstopili v veljavo na področju, na katerem posamezniki delujejo.

predpisi slovenske zakonodaje

Kaj je storitev UL info tok in kako deluje?

Storitev Ul info tok bo pripomogla, da bo sledenje spremembam zakonov, javnim naročilom in insolventnim postopkom enostavnejše in učinkovitejše, poleg tega pa posamezniku ponuja tudi dostop do komentarjev zakonov v elektronski obliki. Na številnih področjih se posamezniki namreč soočajo s težavo, da enostavno ne najdejo predpisov, ki jih iščejo ali pa o spremembah zakonodaje niso obveščeni. Z UL info tok bo to drugače. Gre za produkt, ki omogoča obveščanje in spremljanje izbranih aktualnih predpisov slovenske zakonodaje. V svojem profilu si lahko posameznik nastavitve uredi tako, da bo po e-pošti ali SMS prejemal obvestila o izidu Glasila Uradnega lista RS in predpisih, o katerih želi biti obveščen. Storitev UL info tok posamezniku omogoča tudi shranjevanje predpisov v priročnem PDF formatu in pregledovanje v arhivu zakonodaje vse od leta 1991.

Rubrika, v kateri smo poskrbeli za objavo uradnih predpisov slovenske zakonodaje, se imenuje Glasilo uradnega lista. Tukaj lahko posameznik najde zakonodajo, ki sega vse do aprila leta 2010, ko smo pri nas začeli z uporabo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije.


Želimo si, da je storitev UL info tok pregledna in enostavna za uporabo

Da je storitev UL info tok preglednejša in tudi enostavnejša za uporabo, smo Glasilo Uradnega lista razdelili v tri dele:

  • Uredbeni del. Gre za del glasila, ki izide v vsaki izdaji Uradnega lista. V njem objavljamo ustavo, zakone in druge akte državnega zbora, državnega sveta, predsednika republike, predpise vlade in ministrov, splošne akte, ki so bili izdani za izvrševanje javnih pooblastil, odločbe in sklepe ustavnega sodišča ter akte lokalnih skupnosti, če tako določajo njihovi statuti.
  • Mednarodne pogodbe. Gre za del Glasila uradnega lista, kjer objavljamo mednarodne pogodbe, ki zavezujejo Republiko Slovenijo. Pogodbe so ratificirane z zakonom, uredbo ali z drugim predpisom vlade. Ta del glasila izhaja nekajkrat letno.
  • Razglasni del. Ta del izhaja praviloma vsak petek v elektronski izdaji. V njem objavljamo javne razpise, javne natečaje, vpise v registre, nekatere preklice in druge objave, ki se morajo po zakonu ali drugem predpisu objaviti uradno.


Storitev UL info tok je poskrbela tudi za hitrejše iskanje zakonodaje

Ker se zavedamo, da je lahko brskanje po predpisih slovenske zakonodaje dokaj zamudno, vam v sklopu UL info toka predstavljamo tudi novo iskalno orodje – EuroVoc. Gre za večjezični in multidisciplinarni tezaver EU. EuroVoc vsebuje ključne besede, ki smo jih razvrstili v 21 področij in 127 podpodročij.  Uporabljajo se za opis vsebine dokumentov na spletišču EUR-Lex.

S storitvijo UL info tok, želimo pomagati vsem, ki se soočajo z izzivi pri iskanju zakonov ali pa morajo ves čas slediti spremembam zakonodaje na točno določenem pravnem področju. Celotna storitev UL info tok je praktično naravnana in bo pripomogla k lažjemu delovanju subjekta.