Pošlji povpraševanje

Pomembnost izobraževanj v kariernem razvoju narašča

Izobraževanja so v karieri posameznika zelo pomembna, saj z njimi posameznik poglablja svoje znanje in tako poskrbi za svojo kompetentnost na strokovnem področju, ki jo za učinkovit in uspešen razvoj kariere nujno potrebuje.

Po izobraževanjih še pridobitev strokovnega naziva iz izbranega področja

Prav zato smo se v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. odločili, da za vas pripravimo velik nabor izobraževanj, tečajev ter dodatnih izobraževanj in usposabljanj, ki bodo poskrbela za poglobitev in razširitev vašega znanja. Izobraževanja navadno sestojijo iz seminarjev in vaj, pri izobraževanjih za strokovnjaka pa jim sledita tudi pisani in ustni izpit. V tem primeru po uspešno opravljenem izpitu pridobi kandidat naziv strokovnjaka iz področja, katerega predavanj in izobraževanj se je udeležil. Da se kandidat lahko udeleži ustnega dela izpita, je potrebno najprej uspešno opraviti pisni del izpita.

VEČ O DODATNIH KVALIFIKACIJAH

Izobraževanja so sestavljena iz predavanj in vaj, ki jih vodijo strokovnjaki

Izobraževanja vodijo s strokovnim znanjem podkovani sodelavci, ki bodo svoje znanje kandidatom predali na kakovosten, razumljiv in učinkovit način. Teoretično znanje, ki ga bodo posamezniki pridobili med vajami, bo podkrepljeno in utrjeno še s praktičnimi primeri na vajah. V času predavanj in vaj bodo predavatelji s kandidati ves čas sodelovali in jim pomagali pri razumevanju predavane snovi, kar bo zagotovili še boljše reševanje izpita.

VEČ O DODATNIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVANJIH

V primeru dodatnih vprašanj o dodatnih izobraževanjih in usposabljanjih nas kontaktirajte

Oglejte si termine predavanj in izobraževanj, ki smo jih pripravili za vas in poskrbite za učinkovit in kakovosten razvoj vaše kariere. V zadnjem času so zelo aktualni tečaji za javna naročila, saj je omenjeno področje v Sloveniji v porastu.Skupaj z odličnimi strokovnjaki in predavatelji pa lahko za vas pripravimo tudi izobraževanja po meri. Več nahttps://www.uradni-list.si/izobrazevanja/izobrazevanja-po-meri

izobraževanje po meriizobraževanja in seminarji