Pošlji povpraševanje

Dodatna izobraževanja za večjo strokovnost pri delu in povečano možnost zaposlitve


Dodatna izobraževanja so vse bolj zaželena in tudi uporabna. Z dodatnimi izobraževanji za svojo stopnjo izobrazbe posameznik pridobi nove dodatne poklicne kvalifikacije in tako nadgradi temeljne kvalifikacije, ki si jih je pridobil skozi proces šolanja. S pomočjo dodatnega izobraževanja posameznik poglobi svoja znanja in se tako ustrezno pripravi na točno določeno vrsto dela, hkrati pa poveča svoje možnosti pri iskanju zaposlitve.

Dodatne kvalifikacije


Temeljnim poklicnim kvalifikacijam pogosto sledijo dodatna izobraževanja, ki služijo razširitvi in poglobitvi znanja

Temeljne poklicne kvalifikacije posameznik navadno pridobi v času šolanja, dokazuje pa jih s pomočjo različnih javni listin, kot so spričevala in diplome. Kasnejše dodatne poklicne kvalifikacije lahko posameznik pridobi s pomočjo dodatnih izobraževanj. Vpogled v vse posamične kvalifikacije, to je izobrazbe in nacionalne poklicne kvalifikacije, ki jih je mogoče pridobiti v Sloveniji po javno veljavnih izobraževalnih/študijskih programih in katalogih standardov strokovnih znanj in spretnosti, omogoča Register kvalifikacij SOK, ki predstavlja javno dostopen informacijski sistem slovenskega ogrodja kvalifikacij.


Dodatna izobraževanja za pridobitev dodatnih poklicnih kvalifikacij


Uradni list Republike Slovenije d.o.o. je kot predlagatelj postal tudi edini izvajalec dodatnih izobraževanj za pridobitev dodatnih kvalifikacij. Dodatna izobraževanja potekajo v obliki predavanj in vaj ter delavnic. Predavatelji so strokovnjaki s svojih področij, ki predavanja izvajajo natančno in so kandidatom na razpolago pri morebitnih njihovih vprašanjih in težavah.


Dodatna izobraževanja


Po končanih predavanjih v okviru dodatnega izobraževanja vsakega kandidata čaka še pisni in ustni izpit, po katerem posameznik uradno prejme certifikat o novi dodatni kvalifikaciji.


Dodatna izobraževanja za javno naročanje


V podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. kandidatom ponujamo različne vrste dodatnih izobraževanj. V zadnjem času je v porastu zanimanje za javno naročanje, saj je le-to močno v porastu. V zadnjem času se v Sloveniji opravi več kot 6000 javnih naročil letno, njihova vrednost pa presega 4 milijarde evrov.

VEČ O DODATNIH IZOBRAŽEVANJIH ZA JAVNO NAROČANJE

Dodatno izobraževanje
Dodatna izobraževanja za javno zasebna partnerstva


Ponujamo vam tudi izobraževanje in dodatno usposabljanje za koncesije in javno zasebna partnerstva. Po definiciji je javno zasebno partnerstvo sistem, pri katerem se javne službe in projekti v javnem interesu izvajajo ali financirajo s pomočjo sodelovanja med javnim in zasebnim partnerjem.


Program dodatnih izobraževanj in usposabljanj za koncesije in javno zasebno partnerstvo, ki vam jih pri nas ponujamo, je izjemno kakovosten in omogoča opravljanje kasnejšega izpita za pridobitev novih poklicnih kvalifikacij. Prijave na dodatna izobraževanja že potekajo, s predavanji pa začnemo že v drugi polovici v oktobra - natančneje predavanja trajajo od 16. do 20. oktobra 2017, zato pohitite.