Pošlji povpraševanje

Spremembe v gradbeni zakonodaji z novim Gradbenim zakonom (GZ)

Gradbena zakonodaja je izjemno široko področje, ki jo v Republiki Sloveniji ureja zakon in več podzakonskih aktov. Ker so določbe gradbene zakonodaje razpršene je težko ohranjati pregled nad novostmi, ki se na področju gradbene zakonodaje dogajajo, poleg tega pa je velikokrat otežena interpretacija posameznih določb gradbene zakonodaje, saj si te v marsičem nasprotujejo ter tako otežijo proces gradnje.

Prav zaradi tega nestrpno pričakujemo izid novega Gradbenega zakona (GZ) ter Velikega gradbenopravnega priročnika, ki bosta pravne norme s področja gradbene zakonodaje zbrala na enem mestu, jih sistematizirala ter tako pripomogla k boljšemu razumevanju gradbene zakonodajo.

Novi Gradbeni zakon (GZ) prinaša veliko sprememb:

  • kot prvo, novi Gradbeni zakon (GZ) spreminja nekatere definicije, ki so na področju gradbene zakonodaje izjemno pomembne, jih dopolnjuje ter tako pomaga pri njihovem razumevanju;
  • pomembna novost je možnost pridobitve predodločbe; investitor za gradnjo zahtevnega ali manj zahtevnega objekta pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja vloži zahtevo za izdajo predodločbe;
  • novi zakon kot novost pri samem postopku izdaje gradbenega dovoljenja pozna tri vrste postopkov: rednega, skrajšanega in integralnega;
  • GZ ureja pritožbo kot redno pravno sredstvo in obnovo postopka kot izredno pravno sredstvo;
  • zakon na novo uvaja prijavo začetka gradnje in pogoje, ki morajo biti izpolnjeni.

Vidimo torej, da se bo gradbena zakonodaja po sprejemu novega Gradbenega zakona (GZ) dodobra spremenila, z njo pa se nujno spreminja tudi sam proces graditve objektov. Začelo se bo že pri pridobitvi gradbenega dovoljenja, ki bo po novi gradbeni zakonodaji proceduralno enostavnejše.


Gradbena zakonodaja

Gradbeno dovoljenje

Tudi Veliki gradbenopravni priročnik pomaga pri razlagi norm

Izjemno pomembna pravna knjiga pri razlagi gradbene zakonodaje, pa bo poleg novega Gradbenega zakona (GZ) tudi Veliki gradbenopravni priročnik, ki je namenjen vsem osebam, ki so na kakršenkoli način vpete v proces gradnje objekta - investitorjem, izvajalcem, projektantom in nadzornikom. Omenjena pravna knjiga praktično in podrobno opisuje vse pravne institute, ki jih morajo udeleženci gradnje objektov poznati. Veliki gradbenopravni priročnik je napisan v razumljivem jeziku, ki gradbeno pravo približa uporabnikom, saj je bil glavni namen avtoric, da institute gradbenega prava razumejo tisti, ki so jim namenjeni. Priročnik predstavlja kombinacijo pravil iz predpisov, razlage, ki jo je tem pravilom dala sodna praksa, ter uporabnih primerov, kaj posamezni institut pomeni za posameznega udeleženca. Čeprav je delo poimenovano priročnik, ga odlikuje visoka strokovnost, saj so v njem pojasnjene številne dileme iz prakse.

V priročniku so natančno razložene vse faze graditve objektov, od sklenitve posamezne pogodbe preko projektiranja, faze izvedbe, primopredaje, reklamacij za napake ter jamčevalnih in garancijskih rokov do zaključka pravnega razmerja med investitorjem in drugimi udeleženci pri graditvi. Priročnik vključuje tudi definicije, ki pojasnjujejo pomen posameznih institutov in faz, pravne predpise, kjer so te urejene, ter sodno prakso, ki te predpise napolnjuje. Zaradi prepletenosti teorije in prakse avtorice podajajo konkretne odgovore na vprašanja, ki se pogosto zdijo trd pravni oreh.

Nakup obeh knjig, ki urejata gradbeno zakonodajo možen tudi v spletni knjigarni

Obe knjigi, ki urejata in razlagata norme gradbene zakonodaje lahko naročite tudi v spletni knjigarni Uradnega lista Republike Slovenije d.o.o., kjer so vam pravne knjige dostopne že z nekaj kliki. Poleg omenjenega gradiva pa lahko v naši spletni knjigarni kupe tudi druge pravne knjige, ki vam bodo pomagale odgovoriti na marsikateri vprašanje s področja kazenskega, gospodarskega, dednega, družinskega ali z drugih vej civilnega prava. V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem pomahali pri odločitvi o nakupu pravnih knjig o gradbeni zakonodaji.

OBIŠČITE SPLETNO KNJIGARNO URADNEGA LISTA