Gradbena zakonodaja: spremembe, ki jih prinaša novi gradbeni zakon

Gradbena zakonodaja je izjemno široko področje, ki jo v Republiki Sloveniji ureja zakon in več podzakonskih aktov. Ker so njene določbe razpršene, je težko ohranjati pregled nad novostmi, ki se na omenjenem področju dogajajo. Poleg tega pa je velikokrat otežena tudi interpretacija posameznih določb znotraj zakona, saj si te v marsičem nasprotujejo, s tem pa je gradnja objekta znatno otežena.

Prav zaradi tega nestrpno pričakujemo izid novega Gradbenega zakona (GZ-1) ter Velikega gradbeno pravnega priročnika. Oba bosta namreč pravne norme z omenjenega področja zbrala na enem mestu, jih sistematizirala ter tako pripomogla k boljšemu razumevanju gradbene zakonodaje. Novi gradbeni zakon sicer s sabo prinaša veliko sprememb.

  • V prvi vrsti gradbena zakonodaja spreminja nekatere definicije, ki so povezane s postavljanjem in prenavljanjem različnih objektov in so izjemno pomembne. Dopolnjuje jih ter tako pomaga pri njihovem razumevanju.
  • Pomembna novost je tudi možnost pridobitve predodločbe (investitor pri postavljanju zahtevnega ali manj zahtevnega objekta pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja vloži zahtevo za izdajo predodločbe).
  • Še ena izmed pomembnih novosti je, da GZ-1 pri samem postopku izdaje gradbenega dovoljenja po novem pozna tri vrste postopkov: rednega, skrajšanega in integralnega.
  • Novi gradbeni zakon ureja tudi pritožbo kot redno pravno sredstvo in obnovo postopka kot izredno pravno sredstvo.
  • Zadnja izmed pomembnih novosti pa je, da GZ-1 na novo uvaja prijavo začetka gradbenih del in pogoje, ki morajo biti pred tem izpolnjeni.


Vidimo torej, da se bo gradbena zakonodaja na tem področju po sprejemu GZ-1 dodobra spremenila, z njo pa se nujno spreminja tudi sam proces postavljanja in prenavljanja takšnih in drugačnih objektov. Začelo se bo že pri pridobitvi dovoljenja za postavljanje nekega objekta, ki bo po novi zakonodaji proceduralno mnogo enostavnejše.

gradbena zakonodaja

Gradbeno dovoljenje je ključna stvar, pri pridobitvi je pomembna gradbena zakonodaja

Izjemno pomembna pravna knjiga pri razlagi zakonodaje, ki je povezana s postavljanjem in prenavljanjem takšnih in drugačnih objektov, bo poleg GZ-1 tudi Veliki gradbeno pravni priročnik, ki je namenjen vsem osebam, ki so na kakršen koli način vpete v proces gradnje objekta. To so investitorji, izvajalci, projektanti in nadzorniki. Omenjena pravna knjiga praktično in podrobno opisuje vse pravne institute, gradbeno dovoljenje in tako dalje, ki jih morajo udeleženci, ki se na kakršen koli način ukvarjajo s postavljanjem ali prenavljanjem objektov, poznati.

Omenjeni pravni priročnik je napisan v razumljivem jeziku, ki gradbeno zakonodajo približa uporabnikom. Glavni namen avtoric je bil namreč, da institute gradbenega prava v prvi vrsti razumejo tisti, ki so jim namenjeni. Priročnik predstavlja kombinacijo pravil iz predpisov, razlage, ki jo je tem pravilom dala sodna praksa ter uporabnih primerov kaj posamezni institut pomeni za posameznega udeleženca. Čeprav je delo poimenovano priročnik, ga odlikuje visoka strokovnost, saj so v njem pojasnjene številne dileme iz prakse.

Gradnja objekta je zahteven proces, zato so v priročniku natančno razložene vse faze postavljanja različnih objektov - od sklenitve posamezne pogodbe preko projektiranja, faze izvedbe, primopredaje, reklamacij za napake ter jamčevalnih in garancijskih rokov do zaključka pravnega razmerja med investitorjem in drugimi udeleženci pri postavljanju in prenavljanju objektov.

Priročnik vključuje tudi definicije, ki pojasnjujejo pomen posameznih institutov in faz, pravne predpise, gradbeno dovoljenje ter sodno prakso, ki te predpise napolnjuje. Ker so tako v zakoniku kot v pomožnih knjigah teorije in prakse med seboj prepletene, bralec s tem dobi konkretne odgovore na vprašanja, ki jih predoči gradnja objekta.

novi gradbeni zakon

Novi gradbeni zakon je skupaj z ostalimi pravnimi priročniki mogoče kupiti tudi v spletni knjigarni

Obe knjigi, ki urejata in razlagata norme gradbene zakonodaje, ki je tako ali drugače povezana s postavljanjem in prenavljanjem različnih objektov, lahko naročite tudi v spletni knjigarni Uradnega lista Republike Slovenije d.o.o., kjer so vam pravne knjige dostopne že z nekaj kliki.

Poleg omenjenih pravnih knjig lahko v naši spletni knjigarni kupite tudi druge, ki vam bodo pomagale odgovoriti na marsikatero vprašanje s področja kazenskega, gospodarskega, dednega in družinskega prava, pa tudi iz drugih vej civilnega prava.