Pošlji povpraševanje

Velika izbira pravnih knjig - pravo in literatura gresta namreč z roko v roki

Pravne knjige predstavljajo osnovo sredstvo za začetek vsakega pravnega postopka. Seveda se pravne knjige med seboj razlikujejo. Tako lahko med velikim naborom pravne literature najdemo teoretične knjige, ki večinoma služijo študiju prava ter interpretaciji in argumentaciji zakonskih določb, zakone, ki urejajo posamezna pravna področja, pa tudi pravne priročnike in drugo pravno literaturo.

Ponujamo vam tudi pravno knjigo Obligacijski zakonik

Slovenski pravni sistem temelji na obširni zakonodaji. V podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. vam ponujamo možnost nakupa različnih zakonov in zakonikov. Tako se lahko na primer odločite za nakup Obligacijskega zakonika. Obligacijsko pravo predstavlja enega izmed najširših in tudi najzahtevnejših področij prava pri nas. Obligacijski zakonik, ki ga lahko naročite pri nas obsega tudi Odločbo o razveljavitvi 184. člena Obligacijskega zakonika.

pravni priročniki

Ponujamo vam tudi prenovljen zakon o pravdnem postopku

Seveda pa Obligacijski zakonik ni edina pravna knjiga, ki jo lahko kupite pri nas. Izšel je tudi Zakon o pravdnem postopku (ZPP-E). Novela ZPP-E predstavlja nekatere izjemno pomembne novosti na področju pravdnega postopka:

  • večja učinkovitost in uporaba modernih komunikacijskih sredstev,
  • uvajajo se določbe o pristojnosti v korist šibkejših strank,
  • omejuje se možnost vlaganja pripravljalnih vlog pred narokom,
  • poudarja se sodelovanje med sodiščem in odvetniki strank pri opredelitvi časovnega in vsebinskega načrta postopka,
  • poravnalni narok se nadomešča s pripravljalnim narokom,
  • pomembne so novosti glede dokaznega postopka, na primer možnost, da sodišče sodnega izvedenca postavi že pred pravdo,
  • prvič se celovito urejata ravnanje s tajnimi podatki in dostop do teh podatkov.

Pravna knjiga zraven pojasnil zadnje novele ZPP-E vsebuje tudi pojasnila k zakonskim novelam ZPP-C in ZPP-D ter odločbe Ustavnega sodišča RS, ki posegajo v zakon v času po sprejemu novele ZPP-D. Knjigi je dodano stvarno kazalo, zadnje spremembe in dopolnitve, določene z novelo ZPP-E, pa so v zakonu označene polkrepko.

Ne spreglejte atraktivne ponudbe pravne knjige ”Družinski zakonik”

Naročite lahko tudi pravno knjigo Družinski zakonik. Uvodna pojasnila omenjene pravne knjige obsegajo kar 150 strani, na njih pa je podan celovit prikaz sprememb, ki jih Družinski zakonik prinaša glede na Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Posebna pozornost je namenjena koristi otroka, pogodbam o urejanju premoženjskih razmerij med partnerji, preživninam, izvoru otroka, starševski skrbi, varstvu, vzgoji, stikom, ukrepom za varstvo otrokove koristi, posvojitvi, rejništvu, skrbništvu in postopkom, v katerih se obravnavajo družinske zadeve. Prav tako je v pravni knjigi opozorjeno na številne sporne določbe in odprta vprašanja ter predlaga rešitve zanje.

prodaja pravne literature

VEČ O IZOBRAŽEVANJIH URADNEGA LISTA

Ker je problematika z medicinskega področja vse večja, smo za vas pripravili pravno knjigo Civilno medicinsko pravo

Pereča tematika medicinskega prava in kazenske odgovornosti zdravnikov je vse večja, zato vam ponujamo tudi pravno knjigo Civilno medicinsko pravo, avtorice prof. dr. Viktorije Žnidaršič Skubic. V pravni knjigi Civilno medicinsko pravo so natančno predstavljene pravice pacientov, poudarek pa je na njihovi avtonomiji pri odločanju o posegih v njihovo telesno integriteto zaradi zdravljenja.

Posebna pozornost je namenjena tudi odškodninski odgovornosti v zdravstvu in njenemu aktualnemu razvoju, na katerega je v veliki meri vplival trend naraščanja odškodninskih tožb proti zdravnikom in zdravstvenim delavcem. Slednji je sprožil razmišljanja o potrebi po sodobnejših in inovativnejših pristopih na področju zdravstva, med drugim tudi o uvedbi tako imenovanih nekrivdnih odškodninskih shem. Slednje so ponekod v primerjalnem pravu že uzakonjene, zato jih avtorica natančno predstavi in analizira, njihove prednosti in slabosti pa izpostavlja predvsem v luči potencialnih prihodnjih sprememb tudi v slovenskem pravnem prostoru.

Obiščite našo spletno stran in si oglejte pester nabor pravne literature, ki se prodaja pri nas. Izbirajte med pravnimi priročniki, knjigami, zakoni in drugo literaturo, ki vam bo pomagala pri razvoju vaše karierne poti ali morda pri reševanju zapletenejšega primera na delovnem mestu. V primeru dodatnih vprašanj nas lahko kontaktirate tako po telefonu kot tudi po e-pošti, z veseljem vam bomo pomagali.