Gradbeno pravo – spoznajte novosti, ki jih prinaša nova zakonodaja


Gradbeno pravo, gradnja objekta, investicije,…V času začetka epidemije in krize, ki je sledila, je najprej kazalo, da bo gradbeni trg iz omenjene krize izšel kot eden izmed zmagovalcev. Vendar nas je kmalu za tem dohitela resničnost, ki se kaže predvsem v obliki dviga cen materialov, ki štrene meša marsikateremu gradbincu, pa seveda tudi investitorju. Draženje materiala je v zadnjem času postala stalnica. V zadnjem trimesečju leta 2021 so se najbolj podražili plastični in kovinski materiali, predvsem cevi ter armaturno železo in druga konstrukcijska jekla, kar v precej neugoden položaj spravlja marsikatero gradbeno podjetje ali investitorja gradnje. Gregor Ficko, direktor Zbornice gradbeništva in industrije, je razložil, da gre pri vsem skupaj za globalen pojav dviga cen na trgu jekla in jeklenih izdelkov.


Vendar v gradbeništvu ni čutiti le draženja kovin, pač pa so vse dražji tudi plastični materiali. Med drugim je do draženja gradbenih materialov prišlo tudi zaradi pomanjkanja surovin na trgu. Epidemija Sars-Cov-2 je namreč povzročila zmanjšanje proizvodnje na svetovnih trgih, kar je nujno vodilo tudi v primanjkljaj polimerov – materiala, ki ga uporabljamo za izdelavo plastičnih izdelkov.


V največjih težavah se seveda znajdejo gradbena podjetja, saj imajo sklenjene pogodbe z občinami ali drugimi subjekti za gradnjo infrastrukture s fiksno ceno ter dogovorjenim končnim rokom izvedbe. Takšna podjetja so se znašla v precej brezizhodni situaciji, ki nujno vodi v izgubo, posledično pa je vse več vprašanj, ki si jih takšna podjetja zastavljajo, povezanih s področjem gradbenega prava.


Gradbeno pravo


Poleg dviga cen se gradbinci soočajo tudi z zamudami pri dostavi materialov

Ne samo, da se gradbinci in investitorji srečujejo z dvigom cen različnih materialov, ki jih za gradnjo nujno potrebujejo – precej preglavic povzročajo tudi zamude pri dobavah gradbenih materialov.


Spremembe v gradbenem pravu so zelo pogoste in jim je treba redno slediti


Vse zgoraj našteto pa še ni vse, kar meša štrene vsem, ki so z gradbenim pravom tesno povezani. Gre namreč za področje, kjer se nenehno spreminjajo tudi zakoni, pestra pa je tudi sodna praksa s področja gradbenega prava. Gradbeno pravo je namreč precej razgibano področje, kjer se prepletajo številni odnosi različnih subjektov – investitorjev, izvajalcev, podizvajalcev, projektantov, nadzornikov. Vsak od teh subjektov mora zastopati lastne interese in želje, kljub vsemu pa morajo vsi skupaj delovati kot celota.


Tako imenovan „gradbeni trojček“ je že v letu 2018 gradbeno zakonodajo spremenil


V letu 2018 se je gradbena zakonodaja na področju Republike Slovenije temeljito spremenila. Na plano je namreč pokukal tako imenovan „gradbeni trojček“. Predvsem nov Gradbeni zakon (GZ) je na področje gradbene zakonodaje prinesel veliko sprememb:

  • spremenil je nekatere definicije, ki so na področju gradbene zakonodaje izjemno pomembne, jih dopolnil ter tako pomagal pri njihovem razumevanju;
  • pomembna novost, ki se je leta 2018 z novim Gradbenim zakonom uveljavila je bila možnost pridobitve predodločbe; v skladu z omenjeno novostjo investitor za gradnjo zahtevnega ali manj zahtevnega objekta pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja vloži zahtevo za izdajo predodločbe;
  • takratni novi zakon je kot novost pri samem postopku izdaje gradbenega dovoljenja poznal tri vrste postopkov: rednega, skrajšanega in integralnega;
  • z GZ je bila pritožba prepoznano kot redno pravno sredstvo in obnovo postopka kot izredno pravno sredstvo;
  • zakon je na novo uvedel prijavo začetka gradnje in pogoje, ki morajo biti zanjo izpolnjeni.


Kaj v gradbeno pravo prinaša novela Gradbenega zakona?


Kljub temu, da je Gradbeni zakon relativno nov, pa se že pripravlja njegova prva novela, ki naj bi nekatere postopke še poenostavila in gradbeno pravo približala posameznikom, ki so vanj vpeti. Najprej velja omeniti, da se bo z GZ-1 posodobil proces pridobivanja gradbenega dovoljenja. Postopek bo skrajšan na 30 dni, začel pa se bo lahko brez izkazanega lastništva, ki se ga izkaže pred izdajo gradbenega dovoljenja. To bo omogočilo vzporedno vodenje postopka. Investitorji bodo lahko pridobili vsa potrebna dokazila, če stranski udeleženci temu ne bodo nasprotovali.


Poleg tega bo precej enostavnejši tudi postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše. Od sprejetja novele zakona naprej bo namreč zadoščalo že, če bo nadzornik ugotovil, da je gradnja skladna z načrti, prav tako pa ne bo več zahteve po ovoju stavbe in fasade pred izdajo uporabnega dovoljenja. Tudi gradnja na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja za objekte, ki ne potrebujejo okoljske presoje, bo olajšana.


7. dnevi gradbenega prava bodo razjasnili številne dileme na tem področju


Da bi razjasnili vse dileme, ki se na področju gradbene zakonodaje pojavljajo, smo se v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. odločili, da organiziramo že 7. Dneve gradbenega prava, na katerih bomo razjasnili številne dileme, ki se v sferi gradnje objektov pojavljajo.


Dogodek je namenjen tako investitorjem kot tudi izvajalcem gradenj: projektantom, nadzornikom in inženirjem, saj bodo udeleženci na srečanju obravnavali vse najbolj pereče vidike njihovega medsebojnega sodelovanja pri gradnji. Na Dnevih gradbenega prava bomo govorili o tem, kako se teorija in praksa s področja gradbene zakonodaje vedno znova srečujeta in kaj to za postopke pomeni v teoriji in v praksi. Izpostavili bomo številne dileme ter odgovorili na vprašanja udeležencev.


Na Dnevih gradbenega prava bomo podeljevali tudi kreditne točke


Omeniti velja tudi, da pooblaščeni in nadzorni inženirji z udeležbo na Dnevih gradbenega prava pridobijo 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Člani ZAPS z udeležbo pridobijo 3 kreditne točke iz sklopa D, skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev.