Pošlji povpraševanje

Pravne knjige so za pravnike in študente prava izjemno pomembne za pridobivanje znanj

Pravne knjige so za vse pravnike izjemno pomembne, saj se z njihovo pomočjo pravniki podučijo o pravni teoriji ter tako enostavno in kakovostno dopolnjujejo in konkretizirajo zakonske norme ter rešujejo primere, ki jih pravo ponuja v praksi. Poleg tega so pravne knjige izjemno pomembne tudi v samem procesu študija prava, kjer študentom omogočajo, da se s snovjo podrobneje spoznajo in jo razumejo. Samo če snov res dobro razumemo jo lahko s pridom uporabljamo tudi v praksi, v nasprotnem primeru pa večino zapisanega ostaja zgolj na papirju. Vidimo torej, da gresta pravo in literatura pravzaprav kar z roko v roki.

prodaja pravne literature

Pestra ponudba pravnih knjig v spletni knjigarni Uradnega lista Republike Slovenije

V podjetju Uradni list ponujamo pestro izbiro pravnih knjig in zakonov, pravnih priročnikov in druge pravne literature. S pomočjo pravne literature, ki smo jo pripravili, bo razumevanje različnih pravnih področij enostavnejše. Prodaja pravne literature poteka kar preko spleta, kar omogoča hiter in enostaven nakup. Med najbolj kupovanimi so trenutno Družinski zakon, Gradbeni zakon, Zakon o zemljiški knjigi, v prihodnjih mesecih pa napovedujemo izid nekaj veliko pravnih knjig, ki jih pravna stroka že komaj pričakuje.

Pravna knjiga Veliki gradbeni pravni priročnik konkretizira določbe gradbenega prava

Ena izmed omenjenih pravnih knjig je Veliki gradbeno-pravni priročnik. Ker je gradbeno pravo področje, ki ga ureja izjemno veliko predpisov, ki so zapisani na precej abstraktni ravni, je potreba po pravni knjigi, ki bi določbe zakonov konkretizirala, velika. Veliki gradbeni priročnik predstavlja prav to. Gre za pravno knjigo, ki je namenjena vsem pravnim in fizičnim osebam, ki so kakorkoli vpletene v proces gradnje. V njem so praktično in podrobno opisani vsi pravni instituti, ki jih morajo udeleženci pri tem poznati. Gradbeni priročnik je napisan v razumljivem jeziku, ki gradbeno pravo približa uporabnikom, saj je bil glavni namen avtoric, da institute gradbenega prava razumejo tisti, ki so jim ti tudi dejansko namenjeni. Priročnik predstavlja kombinacijo pravil iz predpisov, razlage, ki jo je tem pravilom dala sodna praksa, ter uporabnih primerov, kaj posamezni institut pomeni za posameznega udeleženca. Čeprav je delo poimenovano priročnik, ga odlikuje visoka strokovnost, saj so v njem pojasnjene številne dileme iz prakse. Pravna knjiga opisuje vse faze graditve, od sklenitve posamezne pogodbe preko projektiranja, faze izvedbe, primopredaje, reklamacij za napake ter jamčevalnih in garancijskih rokov do zaključka pravnega razmerja med investitorjem in drugimi udeleženci pri graditvi. Priročnik vključuje tudi definicije, ki pojasnjujejo pomen posameznih institutov in faz, pravne predpise, kjer so te urejene, ter sodno prakso, ki te predpise napolnjuje. Zaradi prepletenosti teorije in prakse avtorice podajajo konkretne odgovore na vprašanja, ki se pogosto zdijo trd pravni oreh.

Pravna knjiga Kazenski zakonik s komentarjem je v Sloveniji izjemno zaželena

Poleg Gradbenega priročnika, pa je izjemno pričakovana knjiga tudi Kazenski zakonik (KZ-1) s komentarjem. Gre za prvi komentar kazenskega zakonika pri nas, kar pomeni veliko prelomnico na področju kazenskega prava, saj bo omenjena pravna knjiga pripomogla k boljšemu poznavanju in razumevanju zakonodaje in zakonskih norm. Gre za obsežno, poglobljeno in aktualno delo, ki bo namenjeno vsem tistim, ki se pri svojem delu srečujejo s kazenskim pravom: odvetnikom, tožilcem, sodnikom, tudi gospodarstvenikom in obramboslovcem, različnim inšpektorjem, študentom in drugim strokovnjakom. Pri sestavi komentarja je sodelovalo več kot 50 strokovnjakov, ki prihajajo iz vseh treh pravnih fakultet v Republiki Sloveniji.

Pravna knjiga Lokalne volitve 2018 opisuje določbe različnih zakonov povezanih z volitvami

Nenazadnje pa z veseljem pričakujemo pravno knjigo Lokalne volitve 2018, ki bo vsebovala uvodna pojasnila in komentar k Zakonu o lokalnih volitvah (vključno z novelo ZLV-J). poleg tega pa bodo pravni knjigi dodani še pomembnejši členi iz Zakona o lokalni samoupravi (vključno z novelo ZLS-S) in členi iz Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, poleg tega pa tudi neuradno prečiščeno besedilo Zakona o volilni in referendumski kampanji in Zakon o evidenci volilne pravice.

pravna knjiga