Pošlji povpraševanje

Dodatna izobraževanja za javna naročilaDodatna izobraževanja za večjo strokovnost pri delu in hiter razvoj kariere


Dodatna izobraževanja so vse bolj zaželena, priporočajo pa jih marsikateri zaposlovalci. Z dodatnimi izobraževanji za svojo stopnjo izobrazbe posameznik pridobi nova znanja, znanja, ki jih je pridobil v procesu šolanja pa poglobi.


S pomočjo dodanih izobraževanj posameznik hitreje doseže tudi želene dodatne poklicne kvalifikacije, ki jih za opravljanje določene dejavnosti potrebuje. Pridobivanje dodatnih poklicnih kvalifikacij navadno sledi temeljnim poklicnih kvalifikacijah, ki jih je posameznik pridobil skozi proces šolanja.


Uradni list Republike Slovenije d.o.o. je kot predlagatelj postal tudi edini izvajalec dodatnih izobraževanj za pridobitev dodatnih poklicnih kvalifikacij. Dodatna izobraževanja potekajo v obliki predavanj in vaj ter delavnic. Strokovnjaki, ki dodatna izobraževanja izvajajo so natančni in se kandidatom prilagodijo ter jim pomagajo z odgovori na vprašanja.


Po končanih predavanjih, ki potekajo v okviru dodatnih izobraževanj, čaka kandidata še pisni in ustni izpit, po katerem posameznik uradno prejme certifikat o novi dodatni kvalifikaciji, s katerim lahko doseženo poklicno kvalifikacijo tudi dokazuje, prejem pa se zabeleži tudi v registru nacionalnih poklicnih kvalifikacij.


Dodatna izobraževanja na področju javnega naročanja


V podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. kandidatom ponujamo različne vrste dodatnih izobraževanj. Dan danes je v Sloveniji v velikem porastu javno naročanje, zato smo pripravili tudi izobraževanja s področja javnega naročanja v okviru katerih bomo govorili o evidenčnem postopku javnega naročanja, predstavili portal javnih naročil male vrednosti ter govorili o javnem naročanju za odvetniške storitve. Javno naročanje je po definiciji skupek dejanj, ki jih naročniki opravijo s ciljem gospodarne nabave blaga, storitev ali gradbenih del.


Termini dodatnih izobraževanj v drugi polovici septembra


Program dodatnih izobraževanj in usposabljanj, ki vam jih pri nas ponujamo, je izjemno kakovosten in omogoča pozitivno opravljanje kasnejšega izpita za pridobitev novih poklicnih kvalifikacij. Prijave na dodatna izobraževanja že potekajo, s predavanji pa začnemo že v drugi polovici v septembra - natančneje predavanja trajajo od 21. do 26. septembra, zato pohitite.

Več o poklicnih kvalifikacijah: https://www.vsi.si/uradni-list/poklicne-kvalifikacije

NOVE KVALIFIKACIJE ZA STOPNJE IZOBRAZBE

SPLOŠNI POGOJI O DODATNEM IZOBRAŽEVANJU

Javno naročilo za odvetniške storitve