Pošlji povpraševanje

Kazenski zakonik vsebuje določbe materialne narave

Kazensko pravo je eno izmed najzahtevnejših področji prava, saj gre za področje, v katerem so lahko posameznikove pravice najgloblje kršene. Gre za področje, kjer lahko prihaja do resnih ukrepov zoper suverenost posameznika, ki je vpleten v kazenski postopek, skrajni ukrep pa seveda predstavlja odvzem prostosti, za katero se organi pregona navadno odločajo v skrajnih primerih. Prav zato je nujno, da so določbe kazenskega prava do potankosti urejene, saj lahko samo tako poskrbimo za minimalno poseganje države in represivnih organov v suverenost posameznika.

Določbe kazenskega prava so opredeljene v Kazenskem zakoniku, ki natančno določa definicije posameznih kaznivih dejanj in predpisuje tudi kazenske sankcije za posamezna kazniva dejanja. Poleg tega najdemo v Kazenskem zakoniku tudi splošne določbe, ki jih potrebujemo za učinkovito vodenje kazenskega postopka.

Poleg tega so v Kazenskem zakoniku opredeljena tudi osnovna načela kazenskega prava, ki bi se jih morali organi pregona, kasneje pa tudi sodni organi držati, saj omenjena načela posameznikom omogočajo sojenje, ki ga posameznik razume in se nanj lahko pripravi. Vendar je žal dan danes velikokrat resnica, da se omenjena načela v trajanju postopka izkrivljajo v eno ali drugo smer. Poleg Kazenskega zakonika pa večino procesnih določb, ki jih je v kazenskem postopku potrebno upoštevati, najdemo v Zakonu o kazenskem postopku, ki je bil nedavno tudi noveliran in tako podvržen nekaterim večjim spremembam – med drugim je novela zakona zelo izpostavila zaščito žrtev kaznivega dejanja v samem kazenskem postopku.

KZ seminar

V slovenski legislativi se je že nekaj časa pojavljala nuja po komentarju KZ-1

V slovenski legislativi je dolgo časa primanjkovala kodifikacija, ki bi podrobneje opredeljevala posamezna kazniva dejanja in natančneje pojasnila bit kazenskih norm, ki so predstavljene v Kazenskem zakoniku. Sam Kazenski zakonik je namreč v nekaterih določbah zelo širok, kazenskopravne norme pa se lahko zato interpretirajo drugače, kot so bile zamišljene. Tako smo po petih letih raziskovanja in vključenosti več kot 50 strokovnjakov dobili prvi znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). Pri pisanju le-tega je sodelovala ekipa strokovnjakov z vseh področij prava. Ob soočanju s temeljnimi izzivi posebnega dela kazenskega prava in različnimiskimi, predvsem teoretičnimi vprašanji (inkluzija, opustitve, sostorilstvo itd.), so se pojavila tudi vprašanja posameznih inkriminacij, ki tudi v sodni praksi še niso bila obravnavana.

Seminar o posebnem delu KZ-1  je namenjen stroki kazenskega prava

Ker se v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. zavedamo, kako zelo pomembno je področje kazenskega prava in kakšen vpliv lahko ima kazensko pravo in na posameznika in njegove najbližje, smo se odločili, da pripravimo izobraževanje oz. seminar o posebnem delu Kazenskega zakonika KZ-1 z naslovom ” Od spolnih deliktov do gospodarskih kaznivih dejanj v teoriji in praksi”, kjer bodo strokovnjaki svoje zanimive ugotovitve ter pogosto praktično prve analitično utemeljene in sistematične napotke za obravnavo posameznih kaznivih dejanj predstavili na dvodnevnem seminarju, 10. in 11. septembra 2019.

Kaj lahko z udeležbo na seminarju o KZ-1 sploh pridobimo?

Z udeležbo na seminarju KZ se bo posameznik spoznal z določbami kazenskega prava, ki so s pomočjo Komentarja Kazenskega zakonika odlično razdelane, poleg tega pa bo posameznik pridobil tudi veliko teoretičnega znanja s področja kazenskega prava, prav tako pa bo lahko pridobili oz. razširil vpogled v relevantno sodno prakso.

Seminar je namenjen vsem, ki so v stiku s področjem kazenskega prava, pa naj gre za odvetnike, tožilce ali sodnike. Znanje, ki ga bodo udeleženci na seminarju KZ pridobili bo nepogrešljivo in bo tako pripomoglo k bolj učinkovitemu in veliko kakovostnejšemu delu, kar bo rezultiralo tudi v hitrejših in učinkovitejših sodnih postopkih, ki bodo strankam veliko prijaznejši.

V kolikor vam lahko odgovorimo še na kakšno vprašanje, smo vam ves čas dostopni tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer nas lahko kontaktirate.