Pošlji povpraševanje

Kaj je Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov oz. GDPR?

V naši državi skoraj ne obstaja oseba, ki ne bi slišala za uredbo GDPR o kateri je bilo lani zares veliko govora. GDPR je kratica za General Data Protection Regulation oz. za Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov, ki določa nova pravila glede varstva osebnih podatkov in je v veljavo stopila maja lani.

Hiter razvoj digitalne tehnologije zahteva tudi boljše varovanje osebnih podatkov

Razvoj digitalne tehnologije je v svetu povečal možnosti za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov posameznikov po vsem svetu. Te podatke lahko uporabimo v veliko koristnih namenov, žal pa se da podatke tudi zlorabiti, zato je varstvo osebnih podatkov izjemno pomembno, uredba pa je bila sprejeta kot odgovor na nevarnost zlorabe osebnih podatkov. Z GDPR je varovanje osebnih podatkov veliko bolj učinkoviti, je pa uredba relativno zahtevna, posamezniki, ki se z varstvom osebnih podatkov ukvarjajo, pa jo morajo dobro poznati.

varstvo osebnih podatkov

Kdaj in kako se lahko osebni podatki zbirajo in obdelujejo?

Osebni podatki morajo biti po uredbi GDPR zbrani, obdelani in uporabljena zakonito – to pomeni, da jih lahko obdelujemo in zbiramo le na podlagi ene izmed predvidenih pravnih podlag. Poleg tega morajo biti zbrani pošteno in na pregleden način. Zbrani so lahko zgolj za določene, izrecne in zakonite namene (t.i. omejitev namena), kar pomeni, da se zbrani osebni podatki ne smejo obdelovati za druge namene za katere niso bili pridobljeni (najpogosteje za namene trženja) ali obdelovati na način, ki ni združljiv z nameni za katere so bili zbrani.

Ena izmed največjih novosti pri varstvu osebnih podatkov je, da bo moralo vsako podjetje, ki se ukvarja z zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov imenovati pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (DPO). Ta oseba bo relativno neodvisna od vodstva podjetja, skrbela pa bo za to, da se podatki ne bodo zlorabljali, poleg tega pa bo ljudem, katerih podatki se v sklopu podjetja obdelujejo, odgovarjala tudi na vsa vprašanja, ki se jim o obdelavi podatkov zastavljajo.

Možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije o varstvu osebnih podatkov

Ker se v Uradnem listu zavedamo pomena varstva osebnih podatkov smo pripravili dodatno izobraževanje po koncu katerega lahko posameznik pridobi tudi dodatno poklicno kvalifikacijo ter certifikat oziroma potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije ”strokovnjak/strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov”, ki ga izda izvajalec dodatne kvalifikacije v skladu s Pravilnikom o določitvi obrazca potrdila o pridobitvi dodatne kvalifikacije, izdanem pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Uradni list RS, št. 28/16).