Spremembe, ki jih GDPR uredba vpeljuje v zakonodajo Republike Slovenije

GDPR uredba, ki jo v celoti imenujemo Splošna uredba o varstvu podatkov EU GDPR, bo na področje varstva osebnih podatkov vnesla mnogotere novosti. Najpomembnejša izmed novosti, ki jo GDPR uredba v slovensko zakonodajo vpeljuje, je obveznost številnih upravljavcev zbirk osebnih podatkov imenovati pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (t. i. DPO), uredba GDPR pa spreminja tudi sam položaj pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov v organizaciji.

GDPR Slovenija

VEČ O DODATNIH IZOBRAŽEVANJIH

GDPR uredba pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov dodeljuje nove naloge

Naloga pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov bo, po novostih, ki jih prinaša GDPR uredba, predvsem zagotavljati skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov bo delo opravljala neodvisno, kar pomeni, da za svoje delo ne bo smela prejemati navodil, prav tako pa s položaja ne bo mogla biti odpuščena oz. razrešena. Nadalje bodo njene naloge tudi komunikacija z osebami, katerih osebni podatki se v organizaciji uporabljajo. Ko bo organizacija deležna inšpekcijskega nadzora s strani nadzornega organa s področja varstva osebnih podatkov pa bo prav pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov tista, ki bo moral v tem postopku aktivno sodelovati in odgovarjati na vprašanja nadzornika.

STROKOVNJAK/INJA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V RS

Izobraževanja o novostih GDPR uredbe

Zaradi velikih sprememb, ki jih GDPR uredba vnaša v slovensko zakonodajo, smo se v Uradnem listu Republike Slovenije odločili, da izvedemo program izobraževanj v katerih bomo udeležence seznanili z novostmi, ki jih uredba GDPR prinaša. Predavanja bodo izvedli strokovnjaki, ki so s področjem varstva osebnih podatkov v stiku in lahko tako predajo izkušnje iz prve roke. Po koncu predavanj in vaj bosta sledila še pisni in ustni izpit. Po uspešno opravljenem izpitu bo posameznik pridobil dodatno poklicno kvalifikacijo s področja varstva osebnih podatkov. Več na:https://www.uradni-list.si/

Splošna uredba o varstvu podatkov EU GDPR