Pošlji povpraševanje

Pravne knjige in pravna literatura nasploh so za reševanje pravnih primerov izjemno pomembne

Pravne knjige predstavljajo izjemno pomembno sredstvo, ki ga vsi pravniki uporabljajo pri reševanju različnih primerov. Rečemo lahko torej, da gresta pravo in literatura z roko v roki. Pravne knjige lahko razdelimo na različne kategorije. Verjetno najbolj iskane in tudi najbolj uporabljane pravne knjige so različni zakoni. Ker pa so določbe zakonov velikokrat nejasne in ohlapne, jih pravniki nemalokrat dopolnjujejo s teoretično razlago, ki jo najdemo v drugih pravnih knjigah.

Prodaja pravne literature - pester izbor pravnih knjig in pravnih priročnikov v spletni knjigarni

V ta namen vam v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o., ponujamo pestro izbiro najrazličnejših pravnih knjig ter pravnih priročnikov. Pri nas lahko izbirateknjige iz različnih področij prava - tako vam ponujamo knjige s področja obligacij, družinskega prava, dednega prava, gospodarskega prava, izvršilnega prava in mnogih drugih, bolj specifičnih področij.

Gradbeni zakon pojasnjuje novosti v gradbeni zakonodaji

Dan danes je veliko povpraševanja po pravni knjigi Gradbeni zakon, ki nadomešča Zakon o graditvi objektov. V Gradbenem zakonu je opisanih veliko sprememb, ki se bodo zvrstile v novi gradbeni zakonodaji. Tako je že v uvodnih pojasnilih pojasnjeno, da je termin “soglasja” prekvalificiran v mnenja, ki so podlaga za presojo pristojnega upravnega organa za gradbene zadeve o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja. Gradbeni zakon na novo ureja področje pridobitve gradbenega dovoljenja, ki bo od sedaj veliko enostavnejše in precej hitrejše, prav tako pa zakon uvaja nov pravni institut zavezujoče opcijske predodločbe, ki predstavlja modificirano obliko nekdanjega lokacijskega dovoljenja. Obseg objektov se širi na druge gradbene posege, ki niso niti stavbe niti gradbeni inženirski objekti, spreminjajo se tudi pogoji za začetek gradnje in obseg gradenj, za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja.

Poleg pravne knjige Gradbenega zakona je zelo iskan tudi Družinski zakon, ki se osredotoča predvsem na vprašanja o dobrobiti otroka. Poleg Družinskega zakona je dan danes prodajna uspešnica tudi Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-L), ki je bil od obstoja Republike Slovenije do danes že kar dvanajstkrat noveliran. V omenjeni pravni knjigi so natančno razložene spremembe in dopolnitve na področju učinkovitega izvajanja Uredb in drugih pravnih aktov EU, ki se v RS uporabljajo neposredno, zakon pa razlaga tudi uvedbo spletnih dražb prodaje premičnin in nepremičnin, varstvo dolžnika pri izvršbi na premičnine in na nepremičnine ter prenovo registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.

Ob obeh navedenih zakonih pa je izjemno iskana tudi pravna knjiga Civilno medicinsko pravo, avtorice prof. dr. Viktorije Žnidaršič Skubic, ki obravnava vse bolj aktualno področje medicinskega prava. Avtorica se v svoji knjigi osredotoča predvsem na pravice pacientov in zelo nazorno pokaže, kaj vse pacientje lahko zahtevajo, poudarek pa je na njihovi avtonomiji pri odločanju o posegih v njihovo telesno integriteto zaradi zdravljenja.

Ker je študij prava izjemno zahteven, saj združuje razumevanje različnih pravnih področij ter dobro povezovanje materije, je dan danes izjemno popularna tudi knjiga z naslovom ”Kako študirati pravo”, avtorjev dr. Mira Cerarja in dr. Valentina Franca, ki je v veliko pomoč predvsem študentom prava, ki se znajdejo na razpotju. Knjiga je prenovljena in je tako skladna z najnovejšimi učnimi načrti.

pravna knjigapravna literaturaprodaja pravne literature

PREVERITE PONUDBO PRAVNIH PRIROČNIKOV

Poleg prodaje pravne literature ponujamo tudi pester nabor aktivnosti

Poleg pestrega nabora pravne literature, ki vam je na voljo v naši spletni trgovini, vam v podjetju Uradni list Republike Slovenije ponujamo tudi možnost pridobitve različnih poklicnih kvalifikacij, ki bodo posameznikom pomagale do hitrejšega in efektivnejšega razvoja karierne poti. Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem pomagali odgovoriti na vsa vprašanja, ki se vam še zastavljajo.