Pošlji povpraševanje

Zakon o graditvi objektov se s prihodnjim letom poslavlja

Ker se gradbena zakonodaja nenehno spreminja je zelo pomembno, da jo posameznik, ki je z njo v nenehnem stiku, redno spremlja in se seznanja s spremembami, ki nastajajo. S prihodnjim letom, bo gradbena zakonodaja doživela velike spremembe. Zakon o graditvi objektov, ki sedaj predstavlja temelj gradbene zakonodaje, bo prenehal veljati, prenehal pa bo veljati tudi Zakon o gradnji nezahtevnih objektov in številni drugi zakoni; v veljavo pa bo stopil nov Gradbeni zakon.

zakon o graditvi objektovIzobraževanja ob prenehanju veljavnosti Zakona o graditvi objektov in uveljavitvi nove zakonodaje

V podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. vam ponujamo možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije iz področja gradbenih pogodb FIDIC, s katero bodo projekti v gradnji olajšani. Izobraževanje je sestavljeno iz predavanj in vaj, zaključi pa se z izpitom, ki je tako pisni kot tudi ustni. Po uspešno opravljenem izpitu, posameznik prejme dodatno poklicno kvalifikacijo, ki mu bo pomagala do hitrejšega in enostavnejšega razvoja kariere.

gradbeno dovoljenje knjigaMed izobraževanjem se bomo seznanili s spremenjeno gradbeno zakonodajo

Med predavanji bomo govorili o spremembah, ki jih prinaša nov Gradbeni zakon, ki nadomešča Zakon o graditvi objektov. Tako bomo govorili o spremenjenem postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, ki bo s prenehanjem veljavnosti Zakona o graditvi objektov, enostavnejši in predvsem krajši. Seznanili pa se bomo tudi z uporabo FIDIC pogodb, FIDIC rumene knjige in FIDIS rdeče knjige. Določbe FIDIC se bodo namreč uporabljale tudi po prenehanju veljavnosti Zakona o graditvi objektov.

V primeru vprašanj o gradnji smo vam na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti.