Pošlji povpraševanje

Kako in zakaj se izvršba na nepremičnino pravzaprav začne?

Izvršilni postopek spada med posebne vrste sodnih postopkov, ki se začne zato, ker dolžnik ne izpolni svoje obveznosti. Namen izvršilnega postopka - in s tem tudi same izvršbe na nepremičnine - je skladno z ustavno zahtevo po učinkovitosti pravice do sodnega varstva, zagotoviti izpolnitev obveznosti, ki praviloma izhaja iz pravnomočne sodne odločbe.

Zakon o izvršbi (ZIZ) je bil od svoje izdaje leta 1998 že večkrat noveliran. Novela ZIZ-L, ki je bila objavljena februarja 2018, bo pričela veljati 25. marca 2018. Novela prinaša veliko novosti s področja izvršb in zavarovanja, predvsem pa novela posega v izvršbo na nepremičnine.

Izvršba na nepremičnine predstavlja učinkovito sredstvo za zavarovanje - ali pač?

Nepremičnine so vedno pogosteje uporabljene za zavarovanje kreditnih in drugih pogodb obligacijskega prava ter tako pričnejo predstavljat premoženje, po katerem lahko posežejo upniki, če jim dolžniki ne poravnajo denarnih terjatev. Nepremičnina je sicer na prvi pogled dobro in zanesljivo jamstvo za upnike na drugi strani pa predstavlja ugodno sredstvo za zavarovanje dolžnikom. Vendar pa ob podrobnem pregledu ugotovimo, da upniki potrebujejo kar nekaj časa, da se iz nepremičnine poplačajo - če slednje sploh uspejo. Pozabiti ne smemo tudi na primer, ko je upnikov več. Takrat se pogosto zgodi, da izkupička iz prodane nepremičnine ni dovolj za vse upnike.

zakon o izvršbi in zavarovanju

Kakšne so pomanjkljivosti izvršbe na nepremičnino v slovenski zakonodaji?

Ker je plačilna nedisciplina v Sloveniji še vedno velika, morajo upniki velikokrat sprožiti sodni postopek - izvršbo na nepremičnino. Ena izmed največjih pomanjkljivosti Zakona o izvršbi, ki ureja tudi izvršbo na nepremičnino, je tudi ta, da sodišču ne določa roka v katerem naj izvršbo na nepremičnine opravi. Tako lahko mine tudi več mesecev od takrat, ko je sodišče izdalo sklep o vrednosti nepremičnine pa do prve dražbe, ki je pravzaprav podlaga za izvršbo na nepremičnino.

PREVERITE TUDI OSTALA IZOBRAŽEVANJA

Seminar in priročnik o spremembi Zakona o izvršbi in zavarovanju v podjetju Uradni list d.o.o.

Sam izvršilni postopek, s tem pa tudi izvršba na nepremičnine, pa tudi izvršba na premičnine, se bosta skladno s spremembo Zakona o izvršbi in zavarovanju spremenili. Ker je področje izvršbe na nepremičnine izjemno zahtevno ter za vsakega posameznika tudi pomembno področje, vam v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. pripravljamo seminar na temo sprememb Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ). Za vas pa smo ob seminarju pripravili tudi knjigo z uvodnimi pojasnili k noveli ZIZ-L in stvarnim kazalom, avtorice Dide Volk, ki bo pripomogla k razumevanju zakona in sprememb, ki jih zakonodaja vnaša v izvršbo na nepremičnine, premičnine, denarne terjatve in nematerializirane vrednostne papirje.

V sklopu seminarja bomo obdelali tudi področja izven izvršbe na nepremičnine, ki jih ZIZ ureja

Na seminarju vas bomo seznanili s spremembami, ki zadevajo izvršbo na nepremičnine po noveli ZIZ-L, seveda pa bomo predelali tudi novosti izvršbe na premičnine, izvršbo na denarno terjatev ter izvršbo na nematerializirane vrednostne papirje. V okviru tematike izvršbe na nepremičnine bomo govorili o uvedbi spletnih dražb, prepovedi ponovnih rubežev, stroških izvršitelja in o drugih tematikah, ki so z novelo ZIZ-L spremenjene. V okviru izvršbe na denarno terjatev bomo opisali spremembe glede omejitev izvršbe na računu podjetnika ali zasebnika ter ureditev omejitev izvršbe v primeru dolžnikove zaposlitve pri več delodajalcih. Posvetili pa se bomo tudi učinkovitemu zavarovanju terjatev upnika.

Izvršba na nepremičnine

Vas pred udeležbo seminarja in nakupom knjige zanima še kaj? Kontaktirajte nas po e-pošti ali kar po telefonu, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vprašanja, ki se vam v zvezi z izvršbo na nepremičnine še zastavljajo ter vam tako pomagali do odločitve o udeležitvi na seminarju ali o nakupu knjige, ki smo jo pripravili za vas. Več nahttps://www.uradni-list.si/