Splošna uredba o varstvu podatkov EU GDPR spreminja področje varstva osebnih podatkov

Osebni podatki so dan danes znani tudi pod nazivom ”nafta 21. stoletja”, saj je njihova vrednost ogromna. Do leta 2020 bo na svetovnih omrežjih med seboj komuniciralo že 30 milijard (pametnih) naprav. Te bodo izmenjavale tudi osebne podatke, ki so postali nafta 21. Stoletja in posameznikom prinašajo velik kapital. Prav zato se v zadnjih letih vse več govori tudi o varstvu osebnih podatkov, z letošnjim letom pa je v veljavo stopila Splošna uredba o varstvu podatkov EU GDPR, ki področje varstva osebnih podatkov dopolnjuje in ga tudi precej spreminja.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov in njen pomen

Po novi uredbi bodo morali vsi upravljavci osebnih podatkov imenovati pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, imenovano tudi DPO. Organizacija bo morala imenovati DPO glede na tri osnovne okoliščine:

  • glede na pravno naravo organizacije (javni/zasebni sektor).,
  • glede na naravo osebnih podatkov (občutljivi oz. po novem posebni, »navadni« osebni podatki),
  • glede na načine in namene obdelave osebnih podatkov in s tem povezanega tveganja za zasebnost posameznikov.

Slednje pravzaprav pomeni, da bodo morali pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovati vsi, ki na kakršenkoli način upravljajo z osebnimi podatki oz. imajo zbirke osebnih podatkov, med te osebe pa sodijo tudi državni organi in agencije, občine, javni zavodi, izvajalci javnih služb in nosilci javnih pooblastil.

Kakšne bodo naloge pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov?

DPO bo imel v sklopu organizacije prav posebno vlogo, saj bo deloval neodvisno od zaposlovalca. To pomeni, da mu delodajalec ne bo smel dajati navodil za opravljanje dela, prav tako pa ga ne bo mogel odpustiti ali razrešiti. DPO bo pri upravljavcu oz. obdelovalcu opravljal pomembno nalogo zagotavljanja skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Položaj pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov bo moral omogočati poročanje le vodstvu organizacije, kjer bo oseba delovala. Če morda naredimo primerjavo, njegov položaj znotraj organizacije bo v našem pravnem redu primerljiv položaju notranjega revizorja.

Dodatna poklicna kvalifikacija s področja varstva osebnih podatkov

Ker je vloga pooblaščene osebe pri varstvu osebnih podatkov izjemno pomembna, samo se v podjetju Uradni list Republike Slovenije odločili, da izvedemo izobraževanje, ki vodi do pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije s področja varstva osebnih podatkov. Po končanem usposabljanju in pozitivno opravljenem izpitu bodo osebe pridobile certifikat oz. potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije strokovnjak/strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov.

Splošna uredba o varstvu podatkov EU GDPR

Izobraževalni program je sestavljen iz predavanj, vaj in izpita

Sam program je sestavljen iz predavanj, ki jih vodijo s strokovnim znanjem podkovani predavatelji, ki so s področjem varstva osebnih podatkov vsakodnevno v stiku, ter vaj s pomočjo katerih bodo udeleženci programa še dodatno utrdili svoje znanje ter tako poskrbeli za pozitivno opravljanje pisanega ter ustnega izpita. Na predavanjih bomo govorili predvsem o novostih, ki jih v slovensko zakonodajo prinaša Splošna uredba o varstvu podatkov EU GDPR, dotaknili pa se bomo tudi druge problematike iz omenjenega področja. Program pridobivanja dodatne kvalifikacije iz varstva osebnih podatkov se bo zaključil s pisnim in ustnim izpitom, na katerega lahko pristopijo posamezniki, ki so se udeležili predavanj in vaj. Posameznik bo po uspešno opravljenem izpitu usposobljen za samostojno opravljanje dela pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

V primeru dodatnih vprašanj o varstvu osebnih podatkov, o Splošni uredbi o varstvu podatkov EU GDPR ter izobraževalnem programu, ki ga pripravljamo, smo vam na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem pomagali pri odločitvi o udeležbi na programu.