Kaj je javno naročanje in zakaj je pomembno?

Javna naročila predstavljajo skupke dejanj, ki jih naročniki opravijo s ciljem gospodarne nabave blaga, storitev ali gradbenih del. K javnemu naročanju so zavezani vsi neposredni pa tudi posredni porabniki državnega proračuna ter lokalnih proračunov. Na drugi strani so ponudniki v postopkih javnega naročanja lahko tako pravne kot tudi fizične osebe, ki se je predmet javnega naročila, ne glede na to, ali gre za domačo ali tujo osebo. Zakon o javnih naročilih v duhu približevanja Evropski uniji ne daje nikakršne prednosti domačim ponudnikom, še več - tuji ponudniki so pri oddaji ponudb pravno izenačeni z domačimi ponudniki, saj je potrebno upoštevati enakost pretoka storitev in kapitala. Vsa javna naročila morajo biti objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, kjer so objave razdeljene glede na predmet javnega naročila (blago, storitve ali gradbena dela), ter glede na vrste postopka, poleg tega pa so lahko objavljena tudi v drugih relevantnih medijih.

Javna naročila so dan danes vse pogostejša. Ocenjuje se, da se po postopkih javnih naročil v državah Evropske unije porabi okrog 12% bruto družbenega proizvoda v EU. Tudi Republika Slovenija v tem pogledu ne zaostaja, saj država preko porabe državnega proračuna pomembno vpliva tudi na gospodarstvo.  Prav zato je nujno potrebno, da posamezniki, ki so z javnimi naročili v stiku, področje dobro poznajo ter so seznanjeni z vsemi določbami in zakonodajo, ki omenjeno področje ureja.  

Javno naročanje

Možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije s področja javnega naročanja

Prav s tem namenom smo v Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. pripravili možnost pridobitve dodatne poklicne kvalifikacije s tega področja. Omenjena kvalifikacija bo poglobila in razširila znanje posameznika o postopkih javnega naročanja ter tako prispevala k možnosti hitrejšega razvoja kariere.

Z dodatno kvalifikacijo »strokovnjak/strokovnjakinja za oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji« smo v ospredje postavili upoštevanje in uporabo temeljnih načel javnega naročanja vseh javnih subjektov skozi zakonska določila, ki urejajo sistem javnega naročanja. Zagotavljanje učinkovitega upravljanja z javnimi finančnimi sredstvi, transparentnost in gospodarno ravnanje so ključni dejavniki za učinkovito delovanje sistema.

Kaj vse je potrebno opraviti za uspešno pridobitev poklicne kvalifikacije?

Za pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije se bo posameznik moral udeležiti predavanj in vaj, kasneje pa bo moral uspešno opraviti tudi pisni in ustni izpit. Predavanja in vaje bodo vodili s strokovnim znanjem podkovani posamezniki, ki se na področje javnega naročanja dobro spoznajo in so z njim vsakodnevno v stiku. Znanje bodo tako prenesli s pomočjo konkretnih primerov, ki jih bodo udeleženci predavanj in vaj tudi enostavno razumeli.

Izobraževanje

Posebno pozornost bomo posvetili tudi elektronskemu javnemu naročanju

Med predavanji in vajami se bomo posebej posvetili tudi elektronskemu javnemu naročanju, ki je dan danes seveda v porastu ter razložili vse podrobnosti, ki jih mora posameznik vedeti o Portalu za javno naročanje.

Omenjena predavanja in vaje bodo potekala v dvorani Uradnega lista na Dunajski cesti 167 v Ljubljani, v naslednjih terminih:

  • 1. 2019, 8.00–18.00
  • 1. 2019, 8.00–18.00
  • 2. 2019, 8.00–18.00
  • 2. 2019, 8.00–18.00.

Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo tako po telefonu kot tudi po e-pošti, kjer vam bomo z veseljem pomagali pri odgovorih na vprašanja, ki se vam o javnem naročanju še zastavljajo.

PREVERITE VEČ IZOBRAŽEVANJ