Pošlji povpraševanje

Javna naročila predstavljajo velik del proračuna Republike Slovenije

javno naročiloJavno naročanje je v Republiki Sloveniji vse bolj razširjeno. Prav zato je izjemno pomembno, da so osebe, ki se znajdejo v postopku javnega naročanja o javnih naročilih podučene in seznanjene z vsemi podrobnostmi postopka javnega naročanja. Po definiciji so javna naročila skupek dejanj, ki jih naročniki opravijo s ciljem gospodarne nabave blaga, storitev ali gradbenih del. Javna naročila predstavljajo velik del slovenskega državnega proračuna, ocenjuje pa se tudi, da se po postopkih javnih naročil v državah Evropske unije porabi okrog 12 odstotkov bruto družbenega produkta v Evropski uniji.

Strokovni seminar s področja javnega naročanja

V ta namen vam v Uradnem listu Republike Slovenije nudimo izobraževanja in tečaje za pridobitev dodatnih kvalifikacij s področja javnega naročanja. S pomočjo strokovnih seminarjev, ki jih pripravljamo za vas bomo posameznikom pomagali do poglobljenega znanja o samih postopkih javnega naročanja, posebej pa se bomo posvetili tudi noveli Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN), ki je pričela veljati že 26.11.2017.

Poseben poudarek bo na noveli Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja

zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanjaPredavatelji, ki bodo seminar o javnih naročilih izvajali, bodo udeležene seznanili z vso potrebno teorijo o javnem naročanju, ki jo je potrebno poznati. Pri tem bodo veliko časa namenili Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, zraven tega pa bodo omenili tudi druge aspekte javnih naročil, ki jih posameznik v postopku javnega naročanja mora poznati. Tako bo debata tekla tudi o Portalu javnih naročil in e-javnem naročanju, izpustili pa ne bomo niti javnih naročil majhne vrednosti oz. evidenčnih javnih naročil, ki jih na portalu Javnega naročanja ni potrebno objavljati.

V primeru dodatnih vprašanj o seminarju nas lahko kontaktirate tako po e-pošti kot tudi po telefonu, ki ju lahko najdete na naši spletni strani. Z veseljem vam bomo pomagali odgovoriti na vprašanja, ki se vam pred prijavo na seminar še zastavljajo. Več nahttps://www.uradni-list.si/

VEČ O POKLICNIH KVALIFIKACIJAH